Mesajul zilei

24/03/2016 - ÎNCREDEREA LUI DAVID

Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.

Psalmul 16.11

 ÎNCREDEREA LUI DAVID

 

Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.

Psalmul 16.11

Regele David a făcut nenumărate mărturisiri despre încrederea sa în Dumnezeu, care era fructul gândurilor sale asupra afirmațiilor Domnului. El știa că aceasta este taina succesului și, tocmai de asta, a avut biruință în tot ceea ce a întreprins. David își folosea credința pentru a-i învinge pe vrăjmași, dar și pentru a-și manifesta credința că Domnul are grijă de el în toate cele și îl binecuvântează.  

CĂRAREA VIEȚII – David a spus că Preaînaltul îl va face să vadă Drumul vieții, referindu-se la Domnul Isus, care încă nu venise în această lume. Au trecut o mie de ani pentru ca, într-o zi, la sânul lui Avraam, să se îndeplinească făgăduința; o lumină a strălucit și, spre bucuria tuturor, s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Apoi au trecut treizeci și trei de ani și El a fost răstignit, însă l-a biruit pe satana și întregul său imperiu; a murit, dar a înviat, și este viu pentru totdeauna. Isus este Cărarea Vieții, în care sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice. Să ai încredere, fratele meu, căci Dumnezeul nostru nu dă greș cu făgăduințele Sale!

BUCURII NESPUSE – Avraam, Isac, Iacov, David și ceilalți eroi ai credinței au murit cu speranța învierii prin Fiul lui Dumnezeu. Ei știau că, în prezența Lui, vor fi bucurii nespuse. Această prezență este astăzi disponibilă oricui crede în Cuvântul lui Dumnezeu. De ce sunt bucurii în prezența Domnului? Pentru că există lecuire, eliberare și dezlegare la toate problemele.

DESFĂTĂRI VEȘNICE – În mâna Domnului se află puterea Sa și în ea se află desfătări veșnice. Este de ajuns să crezi în Biblie pentru ca mâna sfântă – care niciodată nu te refuză – să se pună asupra ta și să realizeze ceea ce dorești. Cu mâna lui Dumnezeu asupra noastră, răul ne ocolește, bolile dispar și problemele sunt dezlegate.

Fă ca regele David: meditează asupra afirmațiilor Domnului, crede în ele, mergi pe Cărarea Vieții și, neîndoios, vei avea bucurii nespuse și mâna dreaptă a lui Dumnezeu îți va oferi veșnice desfătări.

 

Întru Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze!