Mesajul zilei

18/02/2020 - IMPORTANȚA GÂNDURILOR BUNE

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

Filipeni 4.8

Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu un mecanism minunat, invizibil și tainic, care, dacă este folosit corect, va fi bucuria sa și a tuturor celor care i se află în preajmă sau îi cunosc viața și realizările. De aceea, este întotdeauna bine să ne umplem mintea cu lucruri frumoase, și nu rele sau fără de rod. Mintea noastră este cea care ne planifică totul în viață.  

            Fără îndoială, omul este ceea ce spune și gândește. Oamenii care spun cuvinte obscene și trăiesc mărturisindu-și înfrângerile și neajunsurile nu se vor izbăvi niciodată de sub stăpânirea întunericului. Este necesar să-ți pui Cuvântul lui Dumnezeu în inimă și să cugeți la El, și nu să spui doar că-L iubești, ci și să-L pui în practică. Astfel, sufletul îți va fi întărit și vei începe să te bucuri de viața îmbelșugată pe care Isus ți-a hărăzit-o.  

            Nu-ți folosi gândurile la ceea ce Îl mâhnește pe Domnul. Gândindu-te numai la ceea ce este greșit, cugetând numai la lucrurile rele, pe lângă faptul de a-ți pierde vremea, te pui în situația de a vedea numai ceea ce este zadarnic. Fii vrednic și nu da atenție la ceea ce spune vrăjmașul, căci este mincinos și rău. Tot ceea ce vrea diavolul este să-ți zădărnicească viața . Nu uita că Isus te-a făcut mai mult decât biruitor (Romani 8.37).

            Gândurile greșite au îndărăt capacitatea vrăjmașului de a te amăgi. Odată ispitit de diavol, omul se strică într-o asemenea măsură încât toate faptele sale sunt păcătoase. Așadar, refuză să te gândești la ceea ce este negativ, inutil sau contrar Scripturilor. Domnul va arunca peste tine veșmântul Său de inspirație și de aceea te poți gândi numai la tot ceea ce este bun.

            Bine este să faci astfel încât mecanismul tău de gândire să proceseze lucrurile bune și, atunci, ceea ce îți va ieși din gură va fi ca focul ceresc. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că puterea de a nimici forțele vrăjmașe, cât și armele pregătite împotrivă-ne sunt moștenirea noastră (Isaia 54.17). Gândește-te la ceea ce îți aparține și întărește-te.

            Pe vremea zilelor Sale pe Pământ, Isus știa tot ceea ce petrecea în mintea oamenilor ; și astăzi, El mai are această capacitate. Dacă stai să te gândești la practicile condamnate de Sfânta Scriptură, nu vei reuși să fii pe placul Domnului. Așadar, încetează de a te mai gândi la ceea ce nu este bun și umpleți mintea cu ceea ce este vrednic de iubit.  

            Ceea ce înțelegi din Cuvânt trebuie să fie ceea ce-ți hrănește mintea. Pune-ți pe buze numai ceea ce Dumnezeu te-a învățat, fără a rosti nimic din ce îți va putea aduce stricăciuni. Gândește-te numai la faptele bune, la ceea ce este vrednic de laudă, iar viața îți va fi minunat de binecuvântată.

           

În Hristos, cu dragoste,

 

            R. R. Soares

 

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!