Mesajul zilei

01/04/2020 - PREGĂTIȚI PENTRU VICTORIE

Tu mă încingi cu putere pentru luptă şi răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele.

Psalmi 18:39

Niciodată să nu te îndoiești de ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre tine, despre ceea ce El spune că este dreptul tău. Domnul a făcut totul cum se cuvine pentru ca fiii Săi să nu știe de înfrângere; așadar, nu se poate ca un creștin să piardă vreo bătălie împotriva vrăjmașului – afară numai dacă nu-și cunoaște drepturile în Hristos sau a căzut în păcat. În toate lucrurile, suntem mai mult decât biruitori (Romani 8.37)!

Știind ceea ce vom avea de înfruntat, Cel Preaînalt ne-a acoperit cu putere pentru război. De aceea, când mergem la luptă, trebuie să ne ducem cu siguranța că ne vom întoarce biruitori. În plus, Isus a spus că vom primi puterea Sfântului Duh, ce se va pogorî peste noi (Faptele Apostolilor1.8). Domnul nu ne dă Duhul cu măsură (Ioan 3.34), astfel încât, fiind botezați în Sfântul Duh, suntem investiți cu puterea Sa desăvârșită.

Știm că, primind pe Isus drept Mântuitor, am fost născuți din nou – lucrare realizată de însuși Fiul lui Dumnezeu. Odată cu Facerea lumii, Domnul a pătruns lucrurile și a văzut că toate sunt bune ; în planul de ”renaștere” a ființei umane, El S-a asigurat de asemenea că totul va ieși după cum a plănuit. Așadar, putem crede că am fost refăcuți cu puterea și capacitățile necesare pentru a nu dezonora sfântul Nume al lui Hristos, pus cu autoritate asupra noastră.

În sfârșit, cei ce nu au primi încă pe Domnul Isus drept Mântuitor, nu au cunoștință despre cât de mult nu pierd odată ce nu vor avea parte de noua naștere. Când ne naștem din nou, suntem înzestrați cu toate uneltele necesare pentru a obține victoria în toate bătăliile. Însă, trăind în păcat și fiind supuși lumii întunericului, mulți nu reușesc să reziste nici celor mai mici ispite.

Creștinii au nevoie să fie încrezători și viteji, cu o atitudine de învingători. Ori, nu este posibil ca diavolul, înfrânt de Învățătorul nostru, să țină în suferință pe cel ce aparține Trupului Domnului Isus. Suntem mădulare în Trupul lui Hristos; El este Capul, iar noi membrele (1 Co 12.27). De aceea, cine este în El și Îl are pe El în inimă nu poate pierde nicio bătălie împotriva celui rău.

David a spus că Domnul a răpus și a pus sub picioarele noastre pe potrivnicii noștri. Aceasta pentru că Isus S-a pogorât în lumea morții, a luptat împotriva diavolului și a luat din mâinile sale cheile morții și ale Iadului (Ap 1.18). Acum, Satana nu mai are cheile casei tale.

Așadar, iubite credincios, nu te mai supune niciunei toane de-a vrăjmașului. Bucură-te de o viață biruitoare, fără a-ți fi frică de niciun atac al diavolului, căci ai fost chemat ca să fii biruitor – iar Biblia spune că, biruitorului, Domnul îi va permite să se așeze împreună cu El pe scaunul Său de domnie (Ap 3.21); însă, de vei fi înfrânt, nimic nu ți se va da. Astfel, dacă ai vreun păcat în tine, izbăvește-te de el acum și, dacă vreun alt rău te va încerca, nu te lăsa slăbit, ci cere ca acesta să fie dat afară în Numele lui Isus.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze!