Mesajul zilei

21/05/2022 - HOTĂRÂRE ÎNCREZĂTOARE

Doamne, ce mulţi sunt vrăjmaşii mei! Ce mulţime se scoală împotriva mea!

Psalmi 3.1

În ciuda faptului că și-a văzut adversarii înmulțindu-se, inima lui David nu s-a lăsat abătută. La fel ca împăratul, copiii lui Dumnezeu trebuie să se întărească în Cuvântul Domnului, pentru ca atunci când va veni încercarea, să nu ia decizii care să-L facă de rușine pe Învățător. Nu uita că El te-a chemat să faci parte din grupul celor ce aduc mărturie Adevărului și trimiși de El în întreaga lume.

Dacă Dumnezeu nu ar fi fost cu David, un singur dușman ar fi fost suficient pentru a-i pune capăt vieții. Prin urmare, el credea că, dacă s-ar lupta cu un om sau cu o mulțime, Domnul va avea grijă de el. Cine este păzit de Cel Preaînalt nu trebuie să se sperie de amenințările diavolului. Chiar dacă o mie ne cad alături și zece mii în dreapta noastră, de noi nu se vor apropia (Psalmi 91:7).

În timpul prigonirilor, dacă potrivnicii spun mințind de rău împotriva noastră, trebuie să ne bucurăm (Matei 5,11). Fără îndoială, dacă nu am reprezenta un pericol pentru diavol, nu s-ar ridica pentru a ne înfrunta. Cine trece printr-un astfel de proces de dragul neprihănirii ar trebui să se bucure. Oricine se opune credinței în Hristos trebuie să se împotrivească slujitorilor lui Dumnezeu. Dar, în același timp, există o mulțime de oameni care îi iubesc și, prin urmare, mijlocesc pentru viața lor. Nimic din ceea ce vrăjmașul încearcă împotriva aleșilor Domnului nu va reuși.

Cei delăsători sau lași sunt înspăimântați de amenințările lui Satana, dar cei care cred în Dumnezeu se bucură. Încrederea noastră trebuie să fie întotdeauna în Cel care nu s-a lepădat niciodată de Cuvântul Său, și nici nu a încetat să împlinească ceea ce au spus buzele Sale. Domnul va face tot ce este necesar pentru ca planul Său să nu fie atacat sau împiedicat. La urma urmei, una dintre binecuvântările pe care ni le aduce credința în Isus este îndrăzneala.

În versetul 6 din Psalmul 3, David a spus că nu-i este frică, chiar dacă zece mii i s-ar împotrivi. Dumnezeul pe care Îl slujim nu ne va părăsi niciodată, pentru că El este Stăpân peste toate situațiile. În vremuri de prigonire, este drept să-I dăm Lui conducerea lucrării Sale, a vieții și odihnei noastre. Nimic din ceea ce nu este din voia sfântă nu se va întâmpla în viața celor care Îi slujesc.

Poziția ta în fața adversarilor este foarte importantă, pentru că dacă ești înfricoșat, nu vei putea să te încrezi în Domnul și, în consecință, nu-L vei mai asculta. Hotărârea pe care o iei arată ce fel de credință ai. Copilul lui Dumnezeu trebuie să fie îndrăzneț ca leul!

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!