Mesajul zilei

21/01/2018 - TRĂIEȘTE CUM ESTE PLĂNUIT

“Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.”

Deuteronomul 28.12

După ce i-a scos pe fiii lui Israel din Egipt, Domnul le-a dezvăluit secretul pentru a avea succes în noua țară pe care o vor ocupa, Canaan. De fapt, Preamăritul a enumerat o serie de binecuvântări pe care le-ar fi primit poporul Său dacă ar fi ascultat cu atenție vorbele Lui și ar fi împlinit poruncile Sale. Fiii lui Israel au reprezentat Biserica lui Hristos, care urma să fie scoasă din captivitate, regatul întunericului. Dacă în zilele noastre creștinii se supun poruncilor biblice, vor vedea și ei că Dumnezeu a plănuit ce e mai bun pentru ei. Pe de altă parte, cine nu îndeplinește poruncile divine nu va trăi bine sau nu va fi împlinit în noul pământ pregătit pentru noi, Canaanul ceresc.

Promisiunea că vei da cu împrumut multor oameni, dar tu nu vei lua cu împrumut, este reală și este la dispoziția noastră, dacă ascultăm cu grijă Cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegerea care vine în inimile noastre atunci când ascultăm predicile sau citirea Bibliei este vocea Evangheliei, o poruncă pentru noi. După ce înțelegem ce trebuie să facem, dacă nu facem acel lucru, vom rămâne datori. A da cu împrumut multor oameni, dar a nu lua cu împrumut este o poruncă divină!

În versetul următor, Domnul grăiește că ar trebui să fim capul, nu coada. Tu, ce ai fost, fratele meu? Nu prin putere sau tărie vom fi ceea ce Tatăl dorește să fim, ci prin Duhul lui Dumnezeu (Zaharia 4:6). Te-ai dăruit Preamăritului ca să se întâmple așa ceva în viața ta? El vrea să vadă că fiii Săi dețin controlul, au ultimul cuvânt, se bucură de tot ce e mai bun și găsesc soluții la toate problemele, pentru toată lumea în vremuri de criză și calamitate. Dacă avem Sfântul Duh în noi, nu putem fi decât capul.         

Când un slujitor al Tatălui se ridică și își ia locul întru Hristos, el devine o binecuvântare pentru cei pierduți, care vor vedea că Evanghelia este într-adevăr singurul Exod al sclaviei păcatului și consecințelor acestuia. Cu toate acestea, când cei pierduți dau sfaturi fiilor lui Dumnezeu, fac ceea ce este necesar pentru ca unii dintre ei să primească o bursă de studii, un loc de muncă, un mic ajutor, să dea o mărturie proastă.

Acum, dacă vrei să trăiești bine, fără probleme, să te bucuri de tot ce e mai bun de la Dumnezeu, caută să afli care este planul divin și să-l înfăptuiești. Fă ca cei care au fost credincioși celui Atotputernic în trecut și vin să primească puterea Lui, acționând în viața voastră. Dumnezeu nu caută la fața oamenilor (Deuteronomul 10:17); prin urmare, cel care-L slujește cu toată inima este plăcut de El. Cu toate acestea, cei care nu se străduiesc să cunoască regulile pe care le-a stabilit pentru fiii Săi și, implicit, nu le împlinesc, sunt egali cu rebelii, care le cunosc, dar nu le practică.

Cert este că trebuie să-L facem pe Dumnezeu să se bucure de atitudinea noastră în viață; la urma urmei, ca Tată, El se umple cu bucurie când Își vede fiii acționând cu prudență. Frații mei, nu uitați că bucuria Domnului este tăria noastră (Neemia 8:10b). Așadar, trăiește conform planului divin și nu îl mânia pe Atotputernicul!

           

Întru Hristos, cu dragoste,

 

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!