Mesajul zilei

26/08/2019 - NU TREBUIE SĂ NE ÎNGRIJORĂM

Isus a zis apoi ucenicilor săi: „De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi cu privire la viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Viaţa este mai mult decât hrana, şi trupul, mai mult decât îmbrăcămintea.

Luca 12.22,23

Acesta a fost sfatul dat de Isus ucenicilor Săi. Trebuie să știm că există învățături pe care Domnul le dă tuturor, iar altele El le dă celor care Îl au drept Învățător. De aceea, cei care se află în ucenicia sfântă trebuie, de îndată, să primească lecția, supunându-se întru totul la ceea ce a fost spus; astfel, vor avea încuviințarea lui Dumnezeu. Însă, de vor lăsa deoparte ceea ce Domnul îi învață, nu vor mai înțelege probabil nimic din ceea ce El va ministra.

Lecția este clară : nu trebuie să ne îngrijorăm cu privire la viața noastră. Cine trăiește tulburat de lucrurile acestei lumi poate dobândi, printre alte rele, mari probleme de sănătate. Preocuparea este o armă puternică a vrăjmașului, trimisă pentru a cauza o pagubă mare ființei umane. Însă, cei care se încred în Cel Preaînalt își vor vedea mărită capacitatea de învățare. În plus, Tatăl dorește ca ei să creadă în faptul că este de ajuns ca Dumnezeu să-i binecuvânteze.

De aceea, nu-ți irosi vremea, și nici energiile preocupat de ceea ce ți se poate întâmpla, căci Dumnezeu ia în considerare și cele mai mici amănunte ale vieții celor care își pun încrederea în El. De fapt, un rob adevărat al Celui Preaînalt nu va spune niciodată că îi pare rău pentru faptul de a se fi încrezut în Tatăl ceresc.  

            Cei care se supun lui Dumnezeu vor afla că El este credincios în a împlini toate nevoile în slavă (Filipeni 4.19). Însă, cei care sunt mereu preocupați și îngrijorați, într-o bună zi își vor da seama cu întârziere că au fost înșelați de vrăjmaș. Orice răzvrătire față de Cuvântul lui Dumnezeu își are cauza în diavol. Cu siguranță, înțelepții acestei lumi îi vor sfătui pe oameni să aibă atitudini prevăzătoare, dar, care, de fapt, vin de la vrăjmaș. Așadar, singurii care pot bea din Izvorul mântuirii sunt cei care slujesc Celui Preaînalt.

            Însușindu-ți cuvintele lui Isus, trebuie să sărbătorești pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta și să vezi tot ceea ce El mai are să-ți dea. Însă, atenție: nu este vorba de petreceri după firea omului, și nici de participarea la comemorări ce nu sunt pe placul Tatălui. Este nevoie să sărbătorești în mod neprihănit și constructiv pentru a lăuda pe Cel Preaînalt. Sărbătorile din Cer fac mereu un mare bine sufletului, mai mult decât îți poți imagina, căci aduc bucurie Domnului, care, potrivit Cuvântului, ne este tăria (Neemia 8.10).

            Hotărăște-te să fii ucenicul Învățătorului învățătorilor și vei vedea câte nu va face pentru binele tău. Cei care nesocotesc sfaturile Domnului, mult mai repede decât pot crede, vor plânge din cauza prostiei făcute de a nu fi urmat calea sfântă. Fără îndoială, este mult mai bine să asculți de ceea ce Isus te învață, căci, pe lângă faptul de a fi adevărat, Cuvântul Său este duh și viață (Ioan 6.63).

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!