Mesajul zilei

21/04/2019 - ARUNCĂ LEMNUL PENTRU A-ȚI REZOLVA PROBLEMA

Moise a strigat către Domnul, şi Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat în apă. Şi apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi şi porunci şi acolo l-a pus la încercare.

Exod 15.25

După ce au trecut de Marea Roșie, fiii lui Israel au ajuns în pustia din Sur, unde nu era apă. Ori, mersul pe jos cere fără încetare efort fizic, iar, când se face în deșert, sforțarea este și mai mare și nevoia de a bea apă este imperioasă. Nimeni nu poate supraviețui fără apă și, chiar și pentru cămile, deși pot sta multe zile fără a bea apă, vine momentul în care au nevoie de a se adăpa.

            Erau aproximativ trei milioane de oameni care mergeau prin deșert în încercarea de a găsi apa vieții, dar nu au avut succes. Însuflețirea trebuie să le fi scăzut mult, iar când au ajuns la Mara, vestea cum că exista apă prin împrejurimi s-a răspândit. Când au încercat să-și potolească setea, întristarea și mânia i-a cuprins, căci apa era amară.

            Mâniați, evreii au început să strige la Moise, lucru ce nu trebuie făcut niciodată de niciunul din fiii lui Dumnezeu. Dacă te afli într-o încercare și nu te afli în păcat și crezi că Domnul te călăuzește, roagă-te și nu lăsa ca vrăjmașul să-ți pună cuvinte nesăbuite pe limbă, căci poate Cel Preaînalt are un plan minunat prin situația neprielnică în care te găsești.        

            Întâmplarea din Exod arată că situația nu era ușoară, din cauză că nimeni nu poate trăi fără apă. Se scurseseră deja trei zile de când iudeii se aflau pe drum, iar unii erau sleiți de puteri. Până când oare mai puteau îndura? Ei bine, dacă erau călăuziți de Cel Preaînalt, ar rezista până în momentul în care El le va da apa cea binecuvântată, căci, fără îndoială, Domnul îi ocrotește pe cei care I se supun.

            Văzând mânia poporul, Moise s-a rugat Domnului, purtare pe care trebuie să o avem mereu în orice împrejurare. Astfel, la bucurie, tristețe sau orice nevoie, roagă-te lui Dumnezeu și primește izbăvirea pe care El ți-o va da. Deseori, ne confruntăm cu situații grele fiindcă nu Îi mărturisim toate preocupările și nevoile noastre. Așadar, încearcă să fii în comuniune cu Tatăl și vei vedea cum El te va călăuzi în locuri minunate; până la urmă, cine este sub călăuzirea Celui Preaînalt are mereu reușită.

            Răspunsul sfânt a venit lui Moise printr-o viziune – un lemn care, fiind aruncat în apele amare, le-a făcut bune de băut. Așadar, primind revelația, conducătorul s-a dus în căutarea acelui lemn și, aruncându-l în apă, a văzut cum Cuvântul lui Dumnezeu s-a adeverit după i s-a arătat. Atunci, bucuria i-a cuprins pe toți, iar ceea ce îi preocupa a încetat de a mai fi o problemă.        

            Tot la fel, urmează sfaturile sfinte și Domnul va lucra spre binele tău. Du-te și tu în căutarea ”lemnului”din pădurea plină de făgăduințe, care este Sfânta Scriptură, iar ceea ce îți va fi revelat va face o minune atunci când te confrunți cu vreo problemă.

                       

            În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

 

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!