Mesajul zilei

20/04/2018 - ATITUDINE CORECTĂ ȘI PRODUCTIVĂ

“Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin.”

Psalmi 16.8

Care a fost tratamentul tău față de Domnul? L-ai tratat pe Cel Preaînalt ca pe orice altă persoană sau te-ai adresat Lui cu afecțiune, considerație și respect?

Acum nu putem uita că El este singur Dumnezeu (Efeseni 4:6) și că, deși ne iubește și ne numește pe copiii Săi, trebuie să-L dăm stăpânire peste viața noastră. Prin urmare, nu este corect să ne purtăm ca și când ar fi ca noi. Când ascultăm de Cuvântul Său, îndeplinim cerințele pentru ca El să lucreze în numele nostru. Cel mai sigur lucru, fratele meu, este acela de a-L pune mereu înainte viața tale, ceea ce înseamnă că nu trebuie să uiți niciodată poruncile Lui.

Când acționăm asupra a ceea ce este declarat în Biblie, ascultând poruncile divine, dăm Celui Prea-Înalt întâietate asupra vieții noastre. Dar dacă ne declarăm a fi ai Lui, dar nu ne supunem la ceea ce spune El - dacă nu privim către revelație sau nu îndeplinim poruncile Lui - spunem, cu alte cuvinte, că nu credem în El.

            A-L avea pe Domnul alături de noi ne aduce nenumărate binecuvântări. Una dintre ele este că El ne va arăta ce este în neregulă cu noi. Dacă nu ai simțit că anumite decizii ale tale ar fi trebuit să fie luate altfel, dar nu ai acționat în acest fel, atunci trebuie să te rogi și să regândești ceea ce ai făcut în viața ta spirituală, pentru că normal este ca Dumnezeu să arate omului tot ce-i împiedică lucrarea Sa. Aceasta, apropo, este o atitudine sănătoasă, pentru că o inimă care nu este niciodată mustrată nu poate fi sănătoasă. Este chiar scris în Biblie că Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte (Evrei 12:6).

            Cu Dumnezeu alături, ușile îți vor fi mereu deschise. El este atotștiutor și nu te va lăsa să te împiedici. De asemenea, nu vei ajunge prea târziu nici prea devreme acolo unde trebuie să fii, ci vei fi mereu prezent la momentul potrivit.

Un alt fapt la care trebuie să fim atenți este că Domnul nu este prins niciodată cu garda jos; dimpotrivă, El este întotdeauna gata să-i ajute pe ai Săi. El vede pericolul, planurile dușmanului și apoi îi avertizează pe cei dragi să nu ia o anumită cale, să evite o astfel de persoană și să nu facă o anumită afacere.

Făgăduiala divină pentru noi este că Domnul va sta la dreapta noastră. În trecut, cei care au stat lângă El au acționat ca prim ministru, cineva care conduce o națiune. Dacă Dumnezeu te pune de partea Lui, El îți va conduce viața și nici măcar nu vei avea cunoștiință despre unele dintre problemele care te înconjoară. Cel Atotputernic îți va spune întotdeauna ce trebuie făcut și, în cele din urmă, El va lupta pentru noi (2 Cronici 32:8).

Cel care tremură în fața ispitei nu este încadrat în făgăduială biblică, ci este înșelat de diavol. Dar, acționând conform îndrumărilor Cerului, creștinul nu se va clătina niciodată. De asemenea, pentru ca niciodată să nu fii biruit de Satan, ia decizia de a-L pune pe Cel Preaînalt întotdeauna de partea ta!

           

 

            Întru Hristos, cu dragoste,

 

            R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!