Mesajul zilei

27/07/2021 - A ȘTIUT, DAR NU A FĂCUT DUPĂ VOIA LUI

Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.

Luca 12.47

Cei ce se nasc în familia lui Dumnezeu își descoperă cât de curând chemarea în Evanghelie. Cu cât mai mult aud propovăduirea, cu atât mai mult află despre misiunea pentru care au fost aleși (Efeseni 4.11,12). Cu toate acestea, unii oameni încearcă să uite glasul blând al Duhului Sfânt, neștiind că, făcând acest lucru, împiedică pe Domnul să le vorbească despre alte lucruri și, prin urmare, întrerup lucrarea sfântă în viața lor.

Cei care doresc cu adevărat să câștige caută să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Înțelegând-o, vor începe să obțină victorie după victorie. Cei care se nasc din nou devin ținte ale vrăjmașului. Acesta îi va ispiti astfel încât să-i facă să înceteze de a căuta pe Dumnezeu, pentru că, în acest fel, își vor slăbi credința și nu vor mai fi o amenințare pentru împărăția întunericului. Diavolul le va aminti de păcatele trecute, de plăcerile cărnii, pentru a-i îndepărta de Dumnezeu.

Înțelepții, însă, caută un teren solid pe care să-și construiască viața. Astfel, nu vor fi dezrădăcinați de furtunile care vor veni asupra tuturor (Matei 7: 24,25). Pe măsură ce sunt tot mai puternici în credința lor, devin o binecuvântare oriunde s-ar afla. În scurt timp, vor avea pace, vor fi liniștiți și angajați față de ceilalți. Astfel, ei ajung să cunoască voința sfântă.

Sunt unii care nu se obosesc să se pregătească pentru că cred că alte lucruri sunt mai importante. Drept urmare, Domnul nu îi va alege atunci când vrea să dea cuiva o binecuvântare. Cu timpul, pentru că nu văd îmbunătățiri în viață, acești oameni își vor schimba probabil bisericile. Unii dintre ei nu numai că se supără pe pastor, dar îl și învinovățesc pentru că suferă.

Cei care se pregătesc înțeleg și acceptă că Dumnezeu vrea să-i binecuvânteze din belșug. Se deosebesc imediat de restul și, astfel, primesc mai mult de la Cel Preaînalt. Îndeplinind misiunile pe care Tatăl li le dă, încep să fie văzuți ca oameni în duh. Pentru ei, credința nu are taine și de aceea biruiesc întotdeauna. Înțelepții înșiși îi invidiază.

Cu toate acestea, va veni ziua când Dumnezeu va sta la judecata celor care pretind că sunt ai Lui, dar trăiesc cerând daruri, nu se străduiesc să facă lucrarea și nici nu știu cum să intre în posesia binecuvântării. Unii, pe lângă faptul de a se considera suficient de spirituali pentru a nu se comporta ca învingătorii, atunci când păcătuiesc, nu văd nimic greșit, pentru că, potrivit lor, toată lumea greșește.

Asta este ceea ce diferențiază pe copiii lui Dumnezeu de ceilalți. Cei iresponsabili nesocotesc ceea ce Domnul le spune și, prin urmare, trăiesc cu probleme (Proverbele 15.5). Pe de altă parte, credincioșii Domnului sunt bucuroși să se sfințească cu post și rugăciuni, nu lipsesc de la adunări cu nici un chip și își îndeamnă familia pentru ca cu toții să slujească lui Dumnezeu.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!