Mesajul zilei

28/09/2022 - MARE GRIJĂ CU ALEGERILE PE CARE LE FACI

Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită şi călcau dreptatea.

1 Samuel 8.3

A-i face pe fiii săi judecători peste Israel nu a fost o decizie bună a lui Samuel. Același lucru s-a întâmplat cu mulți oameni folosiți de Domnul de-a lungul veacurilor. Unii, pentru că nu caută îndrumarea sfântă, greșesc în același mod în care o fac oamenii în mod firesc. Însă, este o mare responsabilitate să ridici pe cineva să conducă lucrarea lui Dumnezeu dacă nu a fost chemat să facă acest lucru.

O astfel de alegere trebuie făcută strict prin îndrumarea sfântă, pentru că lucrarea nu este a omului, ci a Domnului. Dacă alegerea vine de la El, va fi o binecuvântare pentru biserică și pentru oameni, chiar și pentru cei rătăciți. A părtini pe cineva pentru că face parte din familia noastră sau pentru că ne-a plăcut într-un anumit sens, înseamnă a greși mult, iar acest lucru va avea repercusiuni în Ziua Judecății. Cei aleși de Domnul își vor îndeplini misiunea așa cum dorește El.

Hotărârea omului va fi întotdeauna cea mai rea, pe când cea care vine de la Cel Preaînalt este cea mai bună. Este necesar să nu te iei după aparențe, carismă, înzestrări fizice și culturale, și nici după orice calitate care provine din carne. Cei aleși de Cel Preasfânt au fost dinainte încercați de El și găsiți potriviți. Aceasta nu înseamnă că unii nu pot fi demni de tot disprețul în ochii lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat cu Saul, care a fost îndepărtat de Cel Preaînalt.

A ridica pe cei care nu se tem de Domnul poate fi periculos pentru toată lumea. Într-adevăr, în toate sferele lucrării sfinte, trebuie să existe oameni dedicați Lui; altfel, vor fi o povară și o pierdere uriașă. Numele Domnului trebuie lăudat și mărit prin toate sarcinile îndeplinite și, de aceea, conducătorii trebuie să fie aleși de El.

Conducerea poporului sfânt este ceva de cea mai mare responsabilitate. Conducătorul trebuie să meargă pe căile Celui Atotputernic și nu pe cele care par bune în ochii săi. Dacă a fost corupt, întreaga Biserică va fi invadată de demonii necinstei și ai altor greșeli. La urma urmei, un val cheamă alt val, iar dorința de a se răzbuna prin omor nu se termină niciodată.

Cei doi fii ai lui Samuel nu s-au descurcat bine, pentru că se dădeau lăcomiei, luau mită şi călcau dreptatea. Astfel, cei cinstiți au fost daţi laoparte, iar cei răi, răsplătiţi; în felul acesta, lucrările vrăjmaşului au domnit peste tot. Acest lucru a făcut pe Israel să ceară un împărat, ceea ce i-a displăcut foarte mult prorocului. Ori, Dumnezeu a vrut ca el să fie împăratul lui Israel pe vecie, și i-a permis lui Samuel să asculte de popor, căci făcuse o alegere greșită în ceea ce privește copiii săi, ceea ce a făcut ca voința Domnului să fie nerespectată.

În toate cele trebuie să fim în prezența sfântă pentru a asculta orânduirile sfinte și nu să luăm decizii prin noi înșine. Cei care sunt zeloși în frica de Dumnezeu vor fi întotdeauna măriți și vor avea succes în faptele lor.

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul Isus fie cu voi!