Mesajul zilei

19/09/2018 - LUCRAREA A FOST FĂCUTĂ

“Ci Tu ne izbăveşti de vrăjmaşii noştri şi dai de ruşine pe cei ce ne urăsc.”

Psalmi 44:7

Profețiile au fost date pentru ca noi să credem în ele; astfel, Domnul poate face ca ceea ce anunță să se întâmple în viața noastră. Cu toate acestea, cine disprețuiește mesajul Domnului va suferi, fără îndoială, o mare pierdere. Deci, să nu îl ignori, să îl accepți și să crezi în ceea ce spune Dumnezeu. Promisiunea față de cei care fac acest lucru este că ei vor vedea slava lui Dumnezeu (Ioan 11:40). Așa că nu te lăsa înșelat de vrăjmaș, crezând că este greu să trăiești în credință, căci este suficient să hotărăști să se îndeplinească ceea ce a grăit Domnul. La urma urmei, ți-ar plăcea să vezi gloria lui Dumnezeu sau lucrarea celui rău?          

După căderea lui Adam, iadul a câștigat dreptul de a asupri ființa umană. De atunci, ceea ce se vede în această lume este răul care preia controlul asupra omului. Cain l-a ucis pe fratele său, Abel, și omenirea a fost coruptă complet, până la punctul în care Dumnezeu trebuie să trimită potopul pentru a curăța răul de pe pământ (Geneza 7.6). Cu toate acestea, curând după aceea, Cam, unul din fiii lui Noe, a fost blestemat de propriul său tată din pricina păcatului pe care l-a comis (Geneza 9: 20-25).

Istoria lumii este plină de oameni care s-au purtat cu nesăbuință și au comis multe păcate în fața Celui Preaînalt. Pe de altă parte, povestea robilor lui Dumnezeu este marcată de cei care s-au dăruit Domnului și au făcut fapte mari pentru El. În ce carte de istorie ți-ai dori să fie scrise numele și faptele tale?      

Marea binecuvântare a venit atunci când Domnul L-a trimis pe Fiul Său pe pământ pentru a distruge lucrările diavolului. Planul lui Dumnezeu era ca Satana să nu mai continue aici cu faptele lui rele, de aceea misiunea pe care Tatăl I-a încredințat-o lui Iisus a fost de a pune capăt acestei creaturi rele. În timpul în care S-a aflat printre noi, Hristos a alungat demonii și ne-a învățat cum să-i alungăm și noi. Astăzi, însă, majoritatea celor care se numesc creștini nu au alungat niciodată vreunul din ei. Există chiar și oameni care nu au fost niciodată martori la eliberarea unei persoane posedate de demon, dar au văzut rude sau prieteni care s-au sinucis sau au căzut în adulter și alte practici nedorite de către cei care sunt de la Dumnezeu. Cu toate acestea, ei nu văd sau nu fac ceea ce ar trebui; în consecință, pierd din vedere marele scop al venirii lui Hristos și al vieții lor.

Domnul Iisus este exemplul nostru. Trebuie să vedem ce a făcut El, căci aceasta este o lecție pentru noi toți. Învățătorul a avut succes în misiunea Sa, fără să lase nimic de făcut pe mai târziu. Ia-o ca pe o poruncă și adu-ți contribuția. Dacă Hristos s-ar întoarce acum, câți dintre rudele și prietenii săi ar fi pierduți pentru totdeauna? Ești sigur că ai urca la Domnul sau ai merge în întunericul întunecat în care va fi plânsul și scrâșnirea dinților (Matei 25:30)?

Prin lucrarea realizată de Fiul lui Dumnezeu am fost izbăviți de dușmanii noștri; în plus, toți demonii au devenit confuzi - și vor rămâne în această stare pentru totdeauna. Fratele meu, au rămas demonii confuzi sau bucuroși prin faptele tale? Ai o obligație de a face ceea ce este poruncit de Dumnezeu, căci cel căruia i se poruncește și face să se întâmple este cel pe care Domnul îl va ridica și va putea să folosească Numele lui Iisus în tot ceea ce El îi dă. De aceea, nu te ascunde, căci nu există nici o scăpare din prezența Domnului!

 

Întru Hristos, cu dragoste,

 

         R. R. Soares

 

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!