Mesajul zilei

27/09/2021 - MISIUNEA UNUI ÎMPĂRAT

Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentru că Domnul iubeşte pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat, ca să judeci şi să faci dreptate.”

1 Împăraților 10.9

Hristos a făcut din fiecare mântuit preot și împărat pentru Dumnezeu (Apocalipsa 5:10). Aceasta înseamnă că Domnul vrea ca noi să domnim pentru El în viață. În calitate de preoți, avem facultatea de a intra în prezența sfântă ori de câte ori dorim și de a aduce laude, precum și de a mijloci pentru cei care se află în dificultăți. Ca împărați, suntem suverani peste tot ceea ce ne privește, iar rugăciunile noastre sunt întotdeauna primite.

Când ne știm drepturile în Hristos, autoritatea ne este mare în lumea duhurilor, pentru că am fost înzestrați cu puterea de a lega și dezlega ceea ce vrem aici pe Pământ. Ca suverani, putem anula orice lucrare a diavolului în viața celor care cer rugăciune și, în același timp, să chemăm lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi (Romani 4:17), atâta timp cât sunt făgăduite de Cuvânt.

Regina din Șeba, când a văzut splendoarea gloriei lui Solomon, felul în care s-au îmbrăcat și s-au purtat slujitorii săi și toate bogățiile și lucrurile pe care le-a făcut, a adus laudă lui Dumnezeu. Asta este ceea ce ar trebui să se întâmple cu toți cei care intră în contact cu noi; altfel, nu ne vom lua locul în Hristos. Fiind suverani, nu putem permite nicio intervenție a vrăjmașului în viața noastră.

Cel Atotputernic Se bucură de cei mântuiți și nu îi așează pe tronul lui Israel, ci pe propriul Său tron ​​(cf. 1 Cronici 29:23). Făcându-ne împărați Tatălui Său, Isus ne-a dat puterea de a acționa în Numele Său și de a practica neprihănirea. Nu-l lăsa pe cel rău să ți-o fure, și nici să nu dai înapoi din a folosi tot ceea ce îți oferă acest titlu. Lumea se așteaptă ca fiii lui Dumnezeu să ocupe poziția care le-a fost atribuită, așa cum a făcut Isus.

Domnul își iubește copiii; prin urmare, să nu crezi niciodată că Cel Preaînalt ar putea într-o bună zi să te scoată din locul dobândit. Dimpotrivă, El dorește ca tu să fii cu adevărat reprezentantul Său în toate privințele și, pentru asta, El ți-a dat Duhul Său. Odată ce ai pe Mângâietor în viața ta, gândești, crezi și lucrezi ca Hristos. Acum este timpul să arăți că ești cu adevărat în Dumnezeu. El este bucuros să te vadă așa.

Cel Preaînalt iubește în veci Biserica, Trupul lui Hristos. Deci, fă-ți timp să citești Scripturile și, când un lucru îți atrage atenția, meditează la el. Succesul tău va depinde de ceea ce faci cu ceea ce te învață Dumnezeu. Fiind legat de Tatăl prin credința în Cuvântul Său, nu există nicio modalitate prin care cineva să-ți pună la îndoială purtările.

Misiunea ta este să practici neprihănirea și judecata. Fiecare problemă care-ți apare în viața ta, sau în cea a celor care te caută pentru a scăpa de vreun rău, trebuie să aibă un final fericit. Nu există nicio posibilitate prin care determinările tale să nu poată fi îndeplinite dacă, cu credință, poruncești ca acestea să se facă.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul Isus fie cu voi!