Mesajul zilei

19/08/2017 - IMPORTANȚA CĂRĂRII NEPRIHĂNIRII

”Pe cărarea neprihănirii este viaţa şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte”

Proverbele 12.28

Dumnezeu nu l-a făcut pe om ca pe o marionetă, ci i-a dat voință proprie și capacitatea de a hotărî; de aceea, Domnul ne respectă hotărârile. Creatorul este cel care ne-a propus două drumuri: cel al morții și cel al vieții. Hotărârea ne aparține, dar El ne dă ajutor. A accepta drumul morții nu este o simplă alegere, ci o îndepărtare de Domnul – care ne vehează și ne arartă că a avea viață este mai bine. Cel Preaînalt ne face să vedem că drumul morții este cel al suferinței, în această lume cât și întru veșnicie. De aceea, cel care trăiește potrivit lucrurilor rele nu va avea nicio scuză în Ziua cea de apoi.

Cărarea neprihănirii este um drum frumos ce ne este deschis de Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce înțelegi când asculți propovăduirea Scripturii sau când citești Biblia este ușa pe care Domnul ți-a deschis-o pentru ca, prin ea, să ajungi la El și să fii cu apărare dinaintea atacurilor celui rău. Taina unei vieți fără de probleme și plină de rezultate bune este de a umbla pe calea credinței. A nesocoti ceea ce Tatăl ceresc îți dă te va face nefericit.

Tot ceea ce este mai bun există pe cărarea neprihănirii. În înțelepciunea Sa, Cel Preaînalt a prevăzut să avem tot ceea ce avem nevoie în viața noastră de pe pământ. Nimeni nu a venit pe lume din întâmplare și nici nu a fost lipsit de capacitățile necesare pentru a avea izbândă. Însă, poporul lui Dumnezeu trebuie să-și lărgească înțelegerea astfel încât, chiar și oamenii ce s-au născut cu probleme fizice, mintale sau de alt gen să poată fi vindecați și să reușească să se bucure de lucrurile bune ce le-au fost pregătite. Dovada că putem să ne realizăm a fost dată de Isus când i-a vindecat pe paralitici, pe orbi, pe surzi sau pe alți suferinzi ce aveau nevoie de o minune sfântă.

În planul Domnului, nimic nu a fost uitat. El a prevăzut ca fiii Săi să fie mai mult decât biruitori (Romani 8.37). Așadar, fiind atacați de orice rău, putem să ne ducem înaintea Lui pentru a-I cere sfatul prin Cuvântul Său, iar Creatorul ne va arăta ceea ce se află la dispoziția noastră pe cărarea neprihănirii și, de o vom folosi, ne va ajuta să biruim atacul cel rău.

Nu există nici urmă de lucrare a lui satana pe cărarea neprihănirii și, de aceea, nu este bine să abandonezi acest drum, știut fiind că cel care renunță la calea ce i-a fost deschisă de Dumnezeu însuși va simți multă durere, neliniște și suferință. Dacă ai avut zile grele și nu reușești să-ți realizezi visurile, a venit ceasul de a te înfățișa dinaintea Domnului și să vorbești serios cu El. Este posibil să fi umblat pe un drum ce nu a fost ceea ce Tatăl a determinat pentru viața ta. Așadar, dă-ți silința și veghează pentru a merge numai pe unde El ți-a deschis cărare !

Pe lângă tot ceea ce am văzut deja, este scris că pe cine păzeşte porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire (Eclesiastul 8.5a). Este bine să știi despre toate acestea, nu-i așa?

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!