Mesajul zilei

25/03/2023 - BRAȚUL LUI DUMNEZEU

Trezeşte-te, trezeşte-te şi îmbracă-te cu putere, braţ al Domnului! Trezeşte-te, ca în zilele de odinioară şi în veacurile din vechime! Oare n-ai doborât Tu Egiptul şi n-ai străpuns balaurul?

Isaia 51.9

Mesajul către Biserică și toți membrii ei este să se trezească, pentru că dacă vor continua în adormire spirituală, nimic deosebit li se va întâmpla. În felul în care trăim, suntem diferiți de cei religioși în prea puține lucruri. Ei vorbesc despre Dumnezeu, dar nimic nu-i convinge că Domnul este printre ei. Astfel, nu îndeplinesc misiunea pe care le-a dat-o Învățătorul, aceea de evanghelizare.

Dumnezeu așteaptă mai mult de la noi, pentru că am fost mântuiți și toate prorocirile din Biblie s-au împlinit în ceea ce ne privește. Dacă continuăm să „slujim” Domnului așa cum am făcut-o, cei pierduți nu se vor converti și lucrurile se vor înrăutăți. Cât timp vom lăsa pe vrăjmaș să râdă de noi? El a fost învins de Mântuitorul – Capul Bisericii. Trebuie să ne acoperim cu puterea care ne-a fost dată pentru a face lucrarea cu desăvârșire.

Prin porunca sfântă, Isaia ne asemuie cu brațul Domnului. Aceasta înseamnă că noi suntem cei care realizăm lucrarea sfântă pe Pământ. Avem puterea de a lega și de a dezlega, dar nu facem nimic. Lumea progresează, filozofiile deșarte abundă peste tot, violența împotriva celor nevinovați crește, oamenii suferă din motive religioase sau rasiale și nu facem decât să ne plângem. De ce nu îi prindem pe demonii care răspândesc răul?

Este necesar să ne trezim ca în vechime, după exemplul lui Israel, care, când a părăsit pe Domnul, a fost asuprit de diverse popoare. Însă, când mergea pe calea cea dreaptă, Dumnezeu ridica un judecător sau un proroc, iar acesta exercita autoritatea sfântă și-i elibera pe oameni. Fără vlagă, i-am văzut pe frații noștri stăpâniți de diverse rele și nu am făcut nimic. Unde sunt mesajele care să-i facă pe oameni să se întoarcă către Veșnicie și să se convertească cu adevărat?

Ia aminte la pildele biblice, care exemplifică ceea ce se întâmplă astăzi în lumea spirituală și fă posibil întoarcerea întregii adunări la Domnul. Atunci, acoperită cu putere, va birui întunericul. Astfel, lucrarea va fi făcută după cum îi place lui Dumnezeu. Ni s-a dat deja putere asupra vrăjmașului, cu asigurarea că nimic nu ne va face rău. Există oare ceva mai important de făcut pentru Biserică?

Domnul reamintește lui Israel că atunci când a făcut voia Lui, a devenit atât de puternic încât a făcut-o pe Rahav să mărturisească că puterea poporului ei fusese zdrobită. Marile minuni ale lui Dumnezeu de a seca Marea Roșie și de a-i înfrânge pe regii amoriți Sihon și Og trebuie repetate. El este gata să lucreze în același mod, astfel încât nu ne rămâne decât să credem în El și să ducem la îndeplinire lucrarea Lui desăvârșită.

Diavolul, care stăpânise multă vreme pe oamenii din Canaan, era acum rănit. Marea înfrângere a lui Satana a venit prin moartea lui Isus. Prin urmare, nu trebuie să ne temem de geniul rău, ci să-l înfruntăm și să-l învingem, pentru că este dinainte învins. Trezește-te, Biserică!

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul Isus fie cu tine!