Mesajul zilei

19/10/2020 - REVELAȚIA CONTINUĂ

Iată cuvintele legământului pe care a poruncit lui Moise Domnul să-l încheie cu copiii lui Israel în țara Moabului, afară de legământul pe care-l încheiase cu ei la Horeb.

Deuteronomul 29.1

Închinarea noastră adusă Domnului trebuie să fie activă, precum și relația noastră cu El. Cel Preaînalt dă întotdeauna noi revelații, așadar oricine întoarce spatele la ceea ce a primit din revelații, mai târziua în fața noilor încercări, nu va ști ce să facă. 
Dumnezeu știe totul și, prin urmare, El cunoaște fiecare pas, pe care îl face diavolul, pentru a ne scoate din calea Sa. Deci, dacă suntem atenți, și veghem cum a spus Isus (Matei 26.41), El ne va învăța cea mai bună cale pentru ca să ieșim din atacurile diavolului.
Hristos, le-a spus ucenicilor, că mai are să le spună multe lucruri pe care acum nu le pot purta (Ioan 16.12). Acestea sunt lucruri importante și, fără îndoială, ne vor ajuta în orice necesitate. Școala Duhului Sfânt funcționează, într-un fel, ca și școala elementară, în care, în primii ani, învățăm adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea; apoi urmează algebră, geometrie și așa mai departe.
Cel mai bun mod de a obține mai mult de la Domnul este să te străduiești să împlinești ceea ce El ți-a dat deja. Dacă nu ai învățat cele patru operații de bază ale matematicii, cum vei înțelege teorema lui Pitagora și celelalte lecții avansate? Isus a vorbit despre noi revelații, pentru că va veni vremea când va trebui să scoatem din vistieria noastră lucruri noi și lucruri vechi. (Matei 13.52). Ceea ce El te învață astăzi, este la fel de important, ca ceea ce te-a învățat El în momentul convertirii tale.
Adevărul este că, inamicul nu încetează să aducă noi ispite; deci, este necesar să ai o inimă deschisă și să asculți îndrumările, pentru ca să nu pierzi, nici măcar, o bătălie. Cei care au câștigat în zilele biblice depindeau de Dumnezeu, în fiecare pas. Când ei nu-L consultau pe Domnul, erau învinși. Orice ai nevoie să decizi, căută întotdeauna călăuzirea divină, care îți este dată prin Cuvântul Domnului.
Există un mare pericol în jurul poporului lui Dumnezeu: cel al cultului emoțional. Psihologia a luat locul ungerii divine. Așadar, există unii care reușesc să-i ducă pe oameni la foarte mari emoții, la remușcări în suflet, prin cântări, rugăciuni dulci, spunând că este lucrarea lui Dumnezeu. Uite, Domnul își face prezența prin revelația a ceea ce este scris, ceea ce nimeni nu a spus vreodată, luminează sufletul și dă îndrumare pentru a lua decizii.
Pe de altă parte, există cultul intelectual, conceput de minte, și nu de Duhul Sfânt. În aceasta, oamenii sunt increduli și învățați să nu ia decizii decât când sunt siguri că va decurge bine. Trebuie să vezi ca să crezi, ceea ce nu este biblic. Corect este să crezi ca să vezi, să aduci puterea divină în acțiune. Atât cultul emoțional, cât și cultul intelectual sunt o capcană, o minciună a inamicului. Dumnezeu împlinește doar ceea ce El ne revelează. 
În Hristos, cu dragoste:
R.R. Soares

Rugăciune

Domnul să vă mântuiască pe voi și familiile voastre!