Mesajul zilei

14/04/2021 - CE NE MAI RĂMÂNE DE DOBÂNDIT

Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte.

Filipeni 3.13

Chiar dacă am fost născuți din nou și suntem plini de Duhul Sfânt, nu putem considera că am dobândit tot ceea ce Dumnezeul nostru a pregătit pentru noi. Lucrarea nașterii din nou se desăvârșește prin botezul în Duhul Sfânt, care ne este dat de Domnul cu un motiv anume: să aflăm ce ne dă El fără nicio plată. Asta se face la fiecare pas, în orice moment și mereu prin credință.

Nu este nimic mai rău decât ca cel mântuit să înțeleagă că are drepturi în Hristos, că Domnul va onora tot ceea ce el va cere sau determina în Numele lui Isus, și să nu dea atenția cuvenită la toate acestea. Purtându-se astfel, acesta este asemenea credincioșilor din cele mai diverse religii care, necunoscând Cuvântul, primesc suferința ca pe ceva normal în viață. Să știi că hotărârea ta te va face victorios sau învins.

Pe de altă parte, când fiul lui Dumnezeu află ce îi aparține în Hristos și, cu credință, își asumă asemenea puteri, se realizează, căci vede mâna sfântă lucrând puternic pentru binele său. El începe să umble precum Isus a umblat când Se afla aici printre noi. Altfel, există numai nefericire și probleme nerezolvate. Din cauză că nu-și asumă locul în Isus, mulți sunt cei ce trăiesc în păcat.

Apostolul Pavel a spus că se străduia să dobândească lucrul pentru care a fost prins și legat în Isus Hristos. Noi suntem de asemenea răspunzători de aceeași misiune. Nu putem înainta în credință ca și cum nu am avea de împlinit un destin, căci cu acest scop Dumnezeu ni S-a revelat. Ținta trebuie să ne fie mereu succesul, victoria. Nu putem niciodată lăsa ca lenea sau alt demon să ne împiedice de a ne atinge scopul.

Făcând lumea, Cel Preaînalt a desăvârșit-o; însă, deși păcatul a căzut peste casa noastră, am aflat atât de multe lucruri bune și minunate pe care El le-a creat pentru ca să ne bucurăm de ele. Astfel, imaginează-ți ce nu ne așteaptă în viața veșnică, unde vom cunoaște pe Tatăl în același fel în care suntem cunoscuți de El, și unde după mii de ani vom continua să aflăm lucruri bune, fiind mereu la început!

Dacă ești folosit mult de Domnul, sau foarte binecuvântat, să nu crezi că asta este tot ceea ce El poate face pentru tine. Pentru nimic în lume să nu te lași înșelat de păcat, fiindcă vrăjmașul va face totul pentru a-ți lua fericirea veșnică ce te așteaptă în Isus Hristos. Va fi o mare pierdere pentru cei ce nu vor ajunge în Ceruri.

Ceea ce oamenii mântuiți vor avea pe vecie este de nedescris; de aceea, merită să trecem prin orice sacrificiu aici în această lume pentru a fi cu Domnul în Împărăția Cerurilor. Contează câtuși de puțin felul de încercare prin care va trebui să trecem. Misiunea noastră este de a ne strădui să dobândim lucrul pentru care am fost legați în Isus Hristos.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!