Mesajul zilei

17/01/2017 - UN SEMN VEȘNIC

În locul spinului se va înălţa chiparosul, în locul mărăcinilor va creşte mirtul. Şi lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veşnic, nepieritor”

Isaia 55.13

Când omul face Legământ cu Domnul, obține toate binecuvântările. În acest capitol, versetele de mai sus arată că Cel Preaînalt ne vrea de partea Sa. Așadar, cine se căiește de păcate și își asumă locul în Cuvânt dobândește reușita, căci viața celor ce-L slujesc pe Dumnezeu nu este făcută din înfrângeri, ci din victorii.

            În cazul în care te confrunți cu dificultăți, analizează-te dacă ai acceptat cu adevărat Evanghelia, de crezi în Ea sau ești doar un adept al vreunei religii. Fugi de tot ceea ce te ține de greșeală, căci, cu adevărat, este liber numai cine este eliberat de Hristos (Ioan 8.36).

            Dacă cei necredincioși ar ști ce câștigăm când Îl acceptăm pe Isus drept Mântuitor, ar alerga în căutarea Lui ! De fapt, o viață plină de realizări se află în așteptarea celui care este dispus să renunțe la păcat și să devină rob al Celui Preaînalt. Pe lângă aceasta, există binecuvântări pe care nici nu trebuie să le cerem, având în vedere că sunt poruncite de Cel care ne știe toate trebuințele. Taina este de a face parte din Legământul prin care Dumnezeu a trebuit să permită ca singurul Său Fiu să-Și verse sângele până la ultima picătură pentru a ne mântui.

            Citind versetele anterioare acestui capitol vei înțelege că Cel Atotputernic și-l dorește pe om alături de Sine. Dumnezeu îi invită pe cei rătăciți să lase deoparte calea greșelii și să revină la Domnul, care este generos în a ierta (Isaia 55.7). Ce minunat este să știi că o adevărată pocăință ne unește cu Tatăl și ne îndepărtează întru veșnicie de diavol ! Însă, de nu ne recunoaștem greșeala și nici nu cerem iertare Tatălui, nu vom avea acces la bunătatea sfântă.

            Este de ajuns ca omul să se căiască cu adevărat pentru nelegiuirile sale pentru a-și asuma locul în Împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului, ce ne convinge, ne călăuzește de asemenea să avem succes în toate cele. De fapt, este de netăgăduit ca locul nostru în Fiul lui Dumnezeu să fie de o supremație desăvârșită. Cuvântul din Cartea Sfântă - ce ne înștiințează despre zestrea pe care o avem în Isus – aduce cu sine puterea necesară pentru a lucra ceea ce anunță. Așadar, după cum declară, cine este în Hristos devine moștenitor al lui Dumnezeu și împreună-moștenitor cu Isus         (Romani 8.17). De aceea, creștinul adevărat nu poate accepta nicio înfrângere, căci, până la urmă, este mai mult decât biruitor (v. 37).

            Cine crede în Evanghelie nu poate duce lipsă de nimic. Credinciosul trebuie să biruiască în toate bătăliile, căci este numit de Dumnezeu fiul Său. Multor oameni care ascultă Vestirea mântuirii le place de ea și și-o doresc, însă se lasă dominați de practici religioase lipsite de valoare. Cu toate acestea, trebuie să credem în Evanghelie – Bunavestire a faptului că, în Numele lui Isus, aceasta ne aparține.

            Nu accepta nimic care te poate duce în păcat, căci cel care este în Hristos este, de fapt, o nouă făptură, lucrurile vechi fiind deja trecute (2 Corinteni 5.17). Așadar, crede că ai fost eliberat de Isus, iar mărturia a ceea ce Hristos a făcut pentru tine va avea și mai mare preț și slavă cu biruința ta.

 

            În Hristos, cu dragoste,

 

            R. R. Soares

Rugăciune

DOMNUL FIE CU VOI.