Mesajul zilei

21/10/2019 - FĂ LUCRURI INEDITE ȘI SPECIALE

I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint şi în aramă

Exodul 35.32

Chemându-l pe Bețaleel pe nume (Exod 35.30), Domnul ne arată că socotește pe fiecare om în mod unic, ceea ce dovedește importanța tuturor pentru El. Fără îndoială, putem afirma că nu există nici doi indivizi, și nici două lucrări la fel. Așadar, de ce să nu dai atenție fiecărui om căruia El i-a dat o misiune? În același timp, nu lăsa ca nimeni să te jignească, să te discrimineze sau să-ți nesocotească lucrarea.

            Dumnezeu are planuri minunate pentru viața ta. Fiind folosit pentru a împlini voia Tatălui, vei vedea cât de mult El nu te iubește, căci Cel Preaînalt se va manifesta prin mijlocirea ta. În cazul în care Îi vei permite să te folosească astfel, te vei realiza cu desăvârșire. De nu o vei face, vei vedea că nimic din ce ai făcut nu a meritat osteneala. A-ți dedica timpul, energiile și înzestrările pentru a înfăptui lucrarea sfântă este cel mai bun mod de a fi pe placul Domnului.

            Nimeni nu va lupta cu propriile arme, căci va avea ajutorul sfânt în orice clipă. Mâna Celui Atotputernic va lucra fără încetare în viața celui care se află în slujba Lui. Merită subliniat că, păzind poruncile sfinte, armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești (2 Corinteni 10.4), și îți vor aduce victoria, astfel încât vei fi înaintea celorlalți. Vezi ce a plănuit Cel Atotputernic pentru tine și pune-te la treabă.

            Toate lucrurile au fost create de Dumnezeul nostru, iar problemele ce ne încearcă au fost îngăduite de El; însă, rezolvarea tuturor acestora va veni prin folosirea autorității ce ne-a fost încredințate în Hristos. De nu vei folosi această putere, nu vei îți găsi rezolvarea necazurilor. Domnul Isus ne-a poruncit să lucrăm în Numele Lui; de o vom face, vom pune puterea sfântă la lucru.

            Cum diavolul este hoț și nelegiuit, va face totul pentru ca tu să nu ai acces la cunoașterea lui Hristos. Astfel, în loc de a fi o alinare, credinciosul începe să fie o problemă. De ne asumăm locul în Domnul, puterea lui Dumnezeu își va începe lucrul. Este de ajuns ca creștinul să se poarte potrivit drepturilor sale pentru ca lucrarea să-i fie făcută cu desăvârșire.

            În veșnicie, vom ști cum sunt cu adevărat toate lucrurile. Atunci, vom fi surprinși să aflăm cât nu am putut pierde, căci ar fi fost de ajuns numai să lucrăm în Numele lui Isus pentru ca lucrarea să fie realizată. Nu mai pierde timp, ci începe să lucrezi în Numele Domnului ; astfel, vei crea acele lucruri ce îți vor face mult bine.

            În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!