Mesajul zilei

14/03/2016 - TOIAGUL ÎNGERULUI LUI DUMNEZEU

Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână şi a atins carnea şi azimele. Atunci, s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea şi azimele. Şi Îngerul Domnului S-a făcut nevăzut dinaintea lui.

Judecători 6: 21

TOIAGUL ÎNGERULUI LUI DUMNEZEU

 

În diferite fragmente, Biblia vorbește despre toiag, care era un fel de băț cu unul din capete rotunjit, folosit pentru a păzi turma, pentru a despărți oile sau pentru a o salva pe cea gata să cadă în prăpastie. Așadar, cu toiagul, păstorul își mâna și proteja animalele.

Rugându-se Domnului, Iacov a spus că toiagul era singurul bun pe care îl avea asupra sa când, fugind de Esau, a traversat râul Iordan spre pământurile lui Laban: Eu sunt prea mic pentru toate îndurările şi pentru toată credincioşia pe care ai arătat-o faţă de robul Tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu, şi iată că acum fac două tabere. (Geneza 32.10).

TOIAGUL CERESC – Faptul că de acest băț, în timpurile biblice, se foloseau cei ce aveau grijă de animale, am înțeles, dar de ce oare un înger ar purta acest obiect?

Un înger a fost trimis pentru a sta alături de Ghedeon când bătea grâul în teasc, ca să-l ascundă de madianiți: Apoi a venit Îngerul Domnului şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea grâu în teasc, ca să-l ascundă de Madian. (Judecători 6.11).

Acest mesager ceresc a afirmat că Domnul era cu Ghedeon, iar acest erou israelit și-a propus să facă un dar Preînaltului: un ied și prescură. Când Ghedeon a pus darul pe piatră, îngerul a atins ofranda cu vârful toiagului său și s-a aprins un foc ce a ars iedul și pâinea.  

ATINGEREA PUTERII – Ce lecție putem învăța din această poveste? Toiagul spiritual al îngerului este plin de puterea lui Dumnezeu și, dacă atinge pe cineva, va ieși foc din el și va distruge orice rău (fie boală sau orice altă suferință). Tot așa se va întâmpla dacă se va atinge de aspectul legat de partea financiară, sentimentală sau oricare alt sector din viața ta.  

Tot ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu consemnează este pentru ca să medităm și să înțelegem. Anumite lucruri ne sunt revelate pentru că s-au întâmplat în Cartea Sfântă: Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor. (1 Co 10.11).  Totuși, când ceva ne atrage atenția, trebuie să ne rugăm și să așteptăm pilda de la Dumnezeu. Înțelegând, începem să îndeplinim condițiile pentru a primi binecuvântarea pe care Domnul o are rezervată pentru noi, căci înțelegerea, aduce darul divin.   

Când simți că te afli dinaintea Tatălui, să nu fii sfios, ci să crezi că acea venire aduce cu ea puterea necesară pentru a face ca răul să dispară din viața ta. Așadar, nu crezi că acum ar fi potrivit să te rogi? Adu-ți aminte: te afli în prezența Domnului! Aceasta înseamnă că ești ocrotit și sprijinit de El și, de aceea, poți și trebuie să ceri distrugerea și îndepărtarea oricărui rău ce te necăjește.

Însuși Domnul Isus a spus: Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. (Ioan 7.38).  Dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu (Ioan 11.40)!

Întru Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze!