Mesajul zilei

19/03/2016 - CUM SĂ DOBÂNDEȘTI PROSPERITATEA

Daţi, şi vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.

Luca 6.38

 

CUM SĂ DOBÂNDEȘTI PROSPERITATEA

 

Daţi, şi vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.

Luca 6.38

 

Toți oamenii doresc să prospere, dar cum să reușești asta, este ceea ce îi instigă pe majoritatea dintre ei. Cine crede că Isus este Adevărul, că El niciodată nu ar minți sau înșela, știe că versetul de mai sus a ieșit de pe buzele Sale și, deci, este adevărat. Însă, realitatea vieții unora (mărturia) nu dovedește totdeauna că, de fapt, cuvintele Domnului nu trec la întâmplare, și cu atât mai puțin nu se întorc goale (Isaia 55.11).  

OFERĂ – Dumnezeu a spus “dați” și a garantat că cine va acționa așa, va primi și mai mult, și a adăugat că recompensa vine cu aceeași măsură comparativ cu ce ai oferit. Mulți oameni oferă cu generozitate și presupun că vor primi în același mod, dar asta nu se întâmplă întotdeauna. Există oare o lipsă în făgăduința lui Isus? Bineînțeles că nu!  

Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu a dat vreodată greș sau nu s-ar fi îndeplinit. Observând alte declarații ale Domnului Isus, înțelegem de ce, uneori, poate părea că făgăduința divină nu a ”funcționat”.

       Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis. (Ioan 5.30)

       Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. (Ioan 15.5)

Așadar, putem percepe că, aproape mereu, ceea ce se întâmplă este că nu oferim străpunși de Sfântul Duh, care este cel ce ne povestește ceea ce a fost spus în Ceruri. Actul de a oferi trebuie să asculte de un îndemn al lui Dumnezeu în viața noastră. Simțim în inimă vocea Lui spunându-ne să dăm cutare lucru și, dacă o facem, vom putea pretinde recompensă. Fără îndrumarea Domnului, să oferi va fi o simplă pierdere de timp și de recursuri, căci fără El nu putem face nimic.

Trebuie doar să fii atent și în deplină comuniune cu Cuvântul, căci El vorbește mereu duhului nostru, și nu minții noastre. Având certitudinea că Tatăl ne îndrumă să investim în lucrarea Lui sau să ajutăm pe cineva, trebuie negreșit să I ne supunem și, doar ulterior, să ne însușim recompensa.

Dacă vei începe să faci toate lucrurile sub îndrumare divină, vei vedea că toate făgăduințele se vor îndeplini în viața ta și vei fi binecuvântat.

 

Întru Hristos, cu dragoste.

R. R Soares

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze!