Mesajul zilei

20/03/2016 - PUTEREA CE STĂ ÎN NUMELE LUI ISUS

Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd

Maleahi 4.2

 

PUTEREA CE STĂ ÎN NUMELE LUI ISUS

 

Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.

Maleahi 4.2

 

În toate generațiile și culturile, există mereu oameni credincioși, care urmează diferite ritualuri și practici, în speranța de a-L mulțumi pe Dumnezeu și, astfel, se pot elibera de bolile ce îi lovesc. Cu toate acestea, este dovedit că asta nu ajută cu nimic, ci, dimpotrivă, doar încurcă!

UN EXEMPLU – Evreii erau poporul lui Dumnezeu, aveau Scripturile (Vechiul Testament), însă nu au înțeles că trebuiau să se teamă (să respecte) de Numele Domnului, slujindu-L și supunându-I-se. Astăzi, același lucru se întâmplă cu mulți dintre creștini, care cred că aparținând unei biserici cu o istorie îndelungată vor avea un anumit status spiritual  sau un acces „mai direct” la tronul lui Dumnezeu.

Făgăduința către israeliți a fost numai pentru cei care se tem de Numele Domnului. Pentru aceștia va răsări Soarele Neprihănirii (unul din numele de taină al Domnului Isus). Soarele pune în umbră, încălzește, arde și nu este afectat de nimic. Așa este și iubitul nostru Mântuitor. Pentru cine nu se teme de Numele Lui, nicio binecuvântare nu-i este făgăduită.    

NUMELE CU PUTERE – Adevărul este: tot de ceea ce avem nevoie (ceea ce Dumnezeu va face pentru noi sau în favoarea noastră) se află în Numele lui Isus. Să te temi de acest Nume înseamnă că-L respecți, folosindu-L împotriva tuturor necazurilor ce apar în viața ta; înseamnă că înțelegi că acest Nume deschide Cerurile, ne pune în legătură cu Tatăl și lucrează față de ceea ce determinăm conform Cuvântului.

Încearcă să acționezi prin credință, în Numele Domnului Isus, împotriva durerii sau oricărei suferințe, și diavolul va fi încătușat: vindecarea, eliberarea, prosperitatea și izbânda asupra capcanelor maligne din viața ta.

Soarele Neprihănirii (Isus) răsare în viața cui se teme de Numele Său, ceea ce aduce tămăduirea sub aripile Lui și, cu ele, îl ocrotește pe cel ce I se supune. Cuvântul tămăduire, în originalul grecesc, include: vindecare, eliberare, rezolvarea problemelor și orice altă lucrare divină.

Viața celor care au teamă de Numele Domnului, este mai binecuvântată decât a celor care nu-L respectă. Aceasta înseamnă că Domnul Dumnezeu are o hrană specială (binecuvântări spirituale și naturale) de dat acelora care se tem de Numele Său.

  

Întru Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze!