Mesajul zilei

03/05/2016 - BUNĂSTAREA ESTE PENTRU TOȚI SLUJITORII LUI DUMNEZEU

Să se bucure şi să se înveselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăţia mea, şi să zică neîncetat: "Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său!"

Psalmul 35:27

 

Ce declarație fantastiă  a făcut psalmistul, când a înțeles că Domnul Dumnezeu iubește pacea și bunăstarea poporului Său. Ea fost un mesaj de la Tatăl nostru, pentru toți cei care iubesc dreptatea divină: ei nu pot rămâne muți, trebuie să cânte și să se înveselească.

Bine ar fi, ca cei care doresc să crească în viață să învețe cu  acest text biblic și să știe că Dumnezeul nostru se bucură, când vede bunăstarea și pacea slujitorului său. Acest lucru poate părea simplu, dar mulți oameni nu reușesc să fie prosperi, pentru că ei cred că a fi "înstărit" este ceva diabolic, și că Domnul vrea ca ei sa fie mereu săraci și nevoiași și să trăiască astfel, în dependență totală de El.

Rețineți că Tatăl ceresc are plăcere în bunăstarea și pacea celor care-L slujesc. Nu este de ajuns doar să mergi la biserică, să trăiești în rugăciune sau chiar să dai tot ce ai bisericii, în speranța că, astfel îi faci pe plac lui Dumnezeu, iar El o să lucreze în favoarea ta.

Vezi amplitudinea celor două declarații scrise în versetul citat. Ele sunt esențiale pentru împlinirea voii lui Dumnezeu în viața ta.

Prima declarație - Creatorul iubește pacea robului Său. Iubirea din partea noastră, biblic vorbind, este atunci când avem poruncile Domnului și le păstrăm(Ioan 14:21). Iubirea din partea Lui, înseamnă că, atunci când suntem slujitorii Săi, El își onorează promisiunile. Dacă ni se pare, că El nu face ceea ce a promis, celor care dau zeciuiala și ofertele în casa Domnului (Mal 3:8-11) de fapt este pentru că ei nu sunt adevărați slujitori. Cu alte cuvinte, ei nu fac voia lui Dumnezeu.

A doua declarație - Cine găsește plăcere în nevinovăția Domnului trebuie să cânte și să se înveselească. Cel mai mare act de justiție divin a fost sacrificiul pe care Isus L-a făcut pentru noi, pe crucea de pe Golgota. Astfel, cei care L-au acceptat pe Fiul lui Dumnezeu, ca Domn și Mântuitor nu trebuie să trăiască triști și posomorâți, ci trbuie să cânte, să se bucură și să zică întotdeauna „Mărit să fie Dumnezeu, care vrea pacea robului Său.”

Cum poate fi preamărit Cel Prea Înalt, dacă El este deja Cel Atotputernic? Când suntem binecuvântați, mărturia pe care o dăm despre lucrarea divină din viața noastră, face ca o mulțime de oameni să-L primescă pe Domnul în inima sa, și astfel El este glorificat. Chiar și cei care-l disprețuiesc, se apleacă și-L respectă, când văd pacea și bunăstarea din viețile noastre.

Fii un slujitor credincios și astfel, El va confirma Cuvântul Său, iar tu vei prospera.

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze!