Mesajul zilei

21/05/2016 - NIMIC NU VA RĂMÂNE

Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.”

Matei 24.2

 

Putem admira marile construcții și să ne imaginăm că cine le-a făcut a realizat ceva durabil pentru totdeauna, însă aceasta nu este decât o amăgire.Tot ceea ce există astăzi atât în ceruri, cât și pe pământ este trecător (Matei 24.35). Însă aroganța omului îl face să creadă că, de exemplu, prin faptul de a fi participat la vreo descoperire este superior semenilor săi. Cine se află la conducere se simte mereu mai bun și mai capabil decât cei conduși, însă tot ceea ce omul construiește, se va distruge într-o bună zi.

Nu putem tăgădui că există opere omenești ce-ți iau răsuflarea, însă aproape niciodată nu ne oprim pentru a admira operele Creatorului. Acestea sunt minunate și surprinzătoare, cum ar fi, de exemplu, o frumoasă declarație din Scripturi sau o mică creatură, care, mii de ani, se reproduce cu aceeași calitate și frumusețe. Foarte puțini oameni și-au dedicat timpul pentru a studia ceea ce a făcut Domnul. Analizând de ce s-a întâmplat așa, vom descoperi lecții minunate ce ne vor ajuta să trăim mai bine.

Ceea ce ființa umană construiește poate fi frumos, funcțional, ca și un produs făcut printr-o muncă înțeleaptă, însă nu va dura pentru totdeauna, căci numai hrana pe care Domnul Dumnezeu ne-o dă ne va însoți pe toată vecia (Ioan 6.27).

Scriptura spune că la judecata de apoi, ce va avea loc într-o bună zi, tot ceea ce există va fi ars de foc, iar toate elementele arzând, se vor topi (2 Petru 3.10). Va fi mare pierderea? Nu! Căci valoarea acestor lucruri create sunt utile numai pentru această viață, pentru că, cu cea de-a doua viață a Domnului Isus, vom locui în noi ceruri și o nouă viață (v. 13).

Sunt oameni care se consideră mai buni decât ceilalți pentru faptul că au făcut vreo descoperire anume. Însă, adevărul este că ei nu sunt inventatori ci descoperitori. Conform principiilor create deja de Dumnezeul nostru, cercetătorii au realizat, de exemplu, medicamente ce vindecă diferite boli; alții au proiectat cele mai moderne mijloace de transport, aparate ce transmit semnale radio și captează imagini de la mii de kilometri etc. Toate acestea au fost cu grijă programate de Domnul și, fără El, nimic din ce s-a realizat nu s-ar fi concretizat (Ioan 1.3). O bună doză de modestie i-ar face pe toți acești oameni mai buni cetățeni.

 

Cui i s-a dat mult, i se va cere mult şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.(Luca 12.48b). Cine a fost pus pentru a-i conduce pe ceilalți trebuie să se considere rob și nu domnitor. Iar cei care au fost folosiți în descoperiri trebuie să se pregătească pentru a-și vedea ”invențiile” distruse de focul, ce va fi pus pe acest pământ. Cine însă va face voința lui Dumnezeu își va vedea lucrarea mâinilor dăinuind în veșnicie.

 

Întru Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!