Mesajul zilei

29/05/2016 - NU LĂSA CUVÂNTUL SĂ DEVINĂ NERODITOR

Dar năvălesc în ei grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul şi-l fac astfel neroditor

Marcu 4.19

 

Cum există oameni care se lasă amăgiți și devin neroditori! Încă și astăzi, chiar și după aproximativ două mii de ani, avertizarea Domnului Isus nu a fost luată în serios, și, de aceea, mulți oameni pierd ceea ce este cel mai bun de la Dumnezeu. Ei se lasă încântați de bogățiile amăgitoare și pătrunși de poftă și grijile acestei lumi. De aceea, devine neroditor Cuvântul ce a fost hărăzit să producă în ei și pentru ei ceea ce El însuși anunță.

Fii atent la ceea ce se întâmplă cu cei care nu Îl cunosc pe Domnul Isus, și care pot fi împărțiți în următoarele grupuri: primul este compus de cei care dau atenție acestei lumi; cel de-al doilea, de cei care sunt orbiți de bogății; iar cel de-al treilea, de cei care sunt pătrunși de pofta de putere, recunoaștere și alte realizări.

Chiar printre robii Domnului, există cei care se lasă cuprinși de înșelăciune și îneacă Cuvântul, făcându-L neroditor. Se pare c nu toți au învățat lecția. Deși învățămintele Maestrului au fost transmise de atâta timp, există oameni care rămân orbi, luptând pentru agoniseală sau profit tot mai mare, iar drept rezultat, pierd ceea ce este mai bun în Dumnezeu.

Grija de lucrurile acestei lumi îi stăpânește pe mulți dintre fiii Domnului. Se pare chiar că nu au învățat faptul că nu aparțin lumii, netrebuind astfel să le placă de lucrurile ce, în lume, există (1 Ioan 2.15). Bogățiile subjugă și nu sunt puțini cei care se oferă să fie robii lui Mamona. Frați de-ai noștri se lasă pătrunși de pofta de a deveni politicieni, milionari, faimoși. Însă, aceasta nu este decât strânsoarea vrăjmașului.

Când Domnul ne-a chemat pentru a deveni membri ai familiei Sale, El avea pentru viața noastră un plan, ce ne-a fost revelat prima dată când am ascultat Evanghelia și continuă să ni se reveleze de fiecare dată când ascultăm Cuvântul. Revelația ne este trimisă cu scopul de a produce în noi voința divină.

Suntem responsabili dacă Cuvântul devine neroditor. Sunt oameni care spun că, dacă ceva nu s-a întâmplat, aceasta a fost din nevoința Domnului, ceea ce nu poate fi adevărat. Atenția pe care o dăm ispitelor Îl împiedică pe Tatăl să înfăptuiască ceea ce ne-a spus.

Înlătură obstacolele ce apar în calea ta, căci ele împiedică lucrarea Domnului. Dumnezeu dorește să Se realizeze în noi, și nu trebuie să permitem ca vreun lucru să-L împiedice pe Tatăl să lucreze prin noi.       

 

Întru Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze!