Mesajul zilei

31/05/2016 - ATENȚIE LA CEI RĂI

Cel rău primeşte daruri pe ascuns ca să sucească şi căile dreptăţii

Proverbe 17.23

 

Cel rău nu este doar un rătăcit, ci și cineva care se amestecă cu frații din Biserică și nu se supune Cuvântului lui Dumnezeu. În mijlocul nostru există mulți asemenea oameni. Ei au poate un mod fermecător de a vorbi, se aseamănă cu oamenii sănătoși și biruitori, în general, nu jignesc niciodată, sunt mereu gata să laude, însă și să dea sfatul rău. Cine îi ascultă va avea căile dreptății sucite în viață. Rezultatul acestui lucru va fi eșecul și dacă nu își va schimba comportamentul, distrugerea finală va fi inevitabilă.

Avem obiceiul de a-i numi răi pe cei păcătoși, însă ei sunt mai rău de atât, căci încă se află sub jugul de rob al vrăjmașului. Nu este cazul celor care cunosc Evanghelia. Însă, tocmai prin acțiunile sale, cel care își spune creștin va putea fi analizat dacă este sau nu rău.

Cine nu respectă Cuvântul lui Dumnezeu este rău, căci nu există răutate mai mare decât nerespectarea a ceea ce Domnul a stabilit ca model de conduită pentru fiii Săi. Cel rău ne frecventează adunările, ne cântă imnurile, notează predicile, însă nu se supune niciodată preceptelor divine și nu respectă poruncile.

Fără îndoială, putem afirma că există mulți asemenea oameni în mijlocul nostru. Ei sunt periculoși, pentru că, într-un moment de slăbiciune, reușesc să strecoare în inimile celor imprudenți hotărâri și căi total contrare voinței Domnului. Să fugi de cei răi este o bună hotărâre (Psalmul 1).

Modul fermecător în care vorbesc îi fac să fie asemănători cu cei care trăiesc pios. Ei par persoane cu auto-estimă ridicată, aproape totdeauna au o educație perfectă și sunt mereu gata nu numai să laude, ci și să dea exemplul rău. Cel mai rău este că, pentru faptul de a fi, de cele mai multe ori, oameni de succes, novicii din Împărăția lui Dumnezeu sunt ispitiți să creadă că ei Îl slujesc pe Domnul și, de aceea, pot trăi în mod líber, căci au descoperit un mijloc mai bun de a-L sluji pe Dumnezeu și de a dobândi binecuvântările.

Exact în asta constă pericolul. Cine își ghidează comportamentul după exemplul pe care acești oameni îl dau, când va deschide ochii, va vedea că i-au fost sucite căile vieții. Dumnezeu nu-l va considera nevinovat pe cel care se numără printre cei răi, pentru că El ni L-a dat exemplu pe Isus, Căpetenia şi Desăvârşirea credinței noastre. (Evrei 12.1,2).

Rezultatul de a urma exemplele rele ale celor răi este, inexorabil, înfrângerea totală. Chibzuiește bine și vezi care este situația ta câtă vreme se poate găsi (Isaia 55.6).          

  

Întru Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze!