Mesajul zilei

07/06/2016 - CAUTĂ SLAVA LUI ISUS

Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos

2 Tesaloniceni 2.14

 

Exită un scop mult mai mare în chemarea ta pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Binefacerile pe care El ni le promite – cum ar fi lecuirea, prosperitatea, pacea, rezolvarea problemelor, plenitudinea Sfântului Duh și alte binecuvântări – sunt neînsemnate față de marea șansă pe care o dobândim deschizându-ne inima Adevărului, căci, prin el, primim ceea ce avem nevoie mai mult. Scopul nostru trebuie să fie căpătarea slavei lui Isus Hristos, căci Domnul nu ar revela acest plan dacă nu ar fi posibil de atins.

 În Evanghelie, este descoperită dreptatea lui Dumnezeu și tot ceea ce El are pentru om (Romani 1.16,17). Pierd enorm oamenii care nu meditează la Vestea cea Bună. Unii învață să fie religioși în Noua Doctrină adusă de Domnul Isus și, de aceea, trăiesc imitându-i pe practicanții oricărei alte religii. Evanghelia nu este o religie, nu are nimic asemănător cu ritualurile pe care oamenii le crează în modul lor zadarnic de a încerca să-L bucure pe Dumnezeu. Pavel a revelat locuitorilor din Salonic scopul pe care Domnul îl avea adresându-ne chemarea în Trupul lui Hristos.

Mulți oameni se află în căutarea binefacerilor Evangheliei. Fără îndoială, este normal să cauți lecuirea, prosperitatea, pacea, cât și rezolvarea tuturor problemelor. Pentru mine, după mântuire, să fii pe deplin pătruns de Sfântul Duh este cea mai mare dintre binecuvântările primite de la Cel Preaînalt. Totuși, toate aceste haruri, cât și oricare altele, nu pot fi comparate cu ceea ce El a pregătit pentru cine își deschide inima Adevărului.

 Scopul propus de Domnul este de a căpăta slava lui Isus Hristos. Pentru aceasta, trebuie să ne dăm silința și să facem ceea ce este necesar pentru a putea primi ceea ce ne este dat gratuit întru Cel Iubit. Aceasta este pentru oricine se naște din nou. Prietene drag, dacă nu ajungi la acest nivel pe calea creștină, nu vei realiza pe deplin voința divină.

Domnul este cel care a creat acest plan. De aceea, El va face tot posibilul pentru ca intenția Sa să se relizeze în viața oricui o revendică. Dacă aceasta pare de neatins pentru tine, să știi că Tatăl nu ar revela nimic ce nu ar fi posibil de atins. Încetează să mai fii religios și crede că problemele tale vor lua sfârșit. Începe, chiar acum, să participi la slava Domnului nostru Mântuitor Isus Hristos. Aceasta este posibil dacă crezi în Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu.         

 

Întru Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze!