Mesajul zilei

09/06/2016 - MODUL CORECT DE A ACȚIONA

Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea!

Psalmul 119.49

 

Domnul nu uită, dar Îi place să I se aducă mereu aminte de ceea ce ne-a promis. Când Îi aducem aminte de vreo binecuvântare promisă în Cuvânt, de fapt ne familiarizăm cu această făgăduință și o revendicăm prin credință.

Vom obține ceva de la Dumnezeu numai prin credință, căci, fără ea, nimeni nu-I va fi plăcut Celui Preaînalt (Evrei 11.6). Cu toate acestea, vrăjmașul reușește să ne facă să lăsăm deoparte făgăduințele și să ne rugăm cu pioșenie. Cine se roagă așa, cere o binecuvântare ca și cum ar fi milostenie, ceea ce este greu de obținut. Sunt oameni care cred că, atâta timp cât nu-L împovărăsc pe Domnul cu rugăminți, El nu va lucra. Adevărul este că e de ajuns un cuvânt, iar robul va fi lecuit (Luca 7.7). Cine are credință lucrează în mod opus celor fățarnici (2 Corinteni 5.7).

E clar că Dumnezeu nu poate avea probleme de memorie, însă este bine să ne obișnuim să-I amintim ceea ce ne-a făgăduit. Aceasta ne face mult bine sufletului. Este important să ții minte acea adunare, prezența Domnului, mesajul pe care pastorul l-a propovăduit și momentul în care Tatăl ceresc ți-a vorbit inimii, făcându-te să-I înțelegi planul. Adu-ți aminte de ceea ce ai simțit, de hotărârea de a fi omul pe care Dumnezeu ar dori ca tu să fii și de înțelegerea că ți se va împlini soarta pe care El însuși ți-a arătat-o.

Amintindu-I Domnului de toate acestea, ne transpunem în acel moment minunat, iar credința încolțește în inima noastră, făcându-ne să hotărâm ce dorim (Ioan 15.7). Încearcă să procedezi astfel data viitoare când te vei ruga și vei vedea cât de mult vei crește spiritual. Comportându-te astfel vei reuși ”să-L convingi” pe Creator, iar binecuvântarea va veni mai repede decât ai gândit.

Adevărul este că nu se poate obține ceva de la Cel Preaînalt prin niciun alt mod decât cel al credinței. Cine promite că va fi ”de treabă” sau oferă ceva Domnului în schimbul binecuvântării Îl nesocotește cu siguranță. Fără credință, nu reușim să-I facem pe plac lui Dumnezeu și, încercând să-L ademenim Îi arătăm lipsă de respect.

Cea mai mare dorință a vrăjmașului este să credem în faptul că a acționa prin credință este greu. Vezi cum Isus s-a rugat și acționează și tu în același mod. De fapt, cine crede în El trebuie să acționeze așa cum El o face (1 Ioan 2.6).

 Neprihănirea nu este milostenie și este ușor să o obții; este de ajuns să respecți îndrumările Bibliei. Nu poți să insiști pe lângă Domnul pentru ca El să lucreze, căci aceasta ar arăta nesăbuință (Matei 6.7). Cum a spus centurionul roman, este de ajuns doar un cuvânt.

Învață cum lucrau Mântuitorul și apostolii Săi și nu te mai lua după fățarnici. Umblă în credință, căci îți va da mijloacele pentru a avea succes în toate, și mai ales în slujba Domnului.

  

Întru Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze!