Mesajul zilei

16/06/2016 - PREGĂTEȘTE-TE SĂ-L ÎNTÂMPINI PE DOMNUL

De aceea, îţi voi face astfel, Israele - şi fiindcă îţi voi face astfel, pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele!

Amos 4:12

 

Israel avea un loc special în inima lui Dumnezeu; era simbolul Bisericii lui Isus. Cine încearcă să slujească Domnului în orice fel, descoperă care nu are mâna Celui Atotputernic asupra vieții sale. El vrea să ne găsească pregătiți, și acest lucru se întâmplă doar atunci când inima noastră se umilește în fața Cuvântului și în timpul rugăciunii.

Nu a fost alegerea poporului evreu de a fi națiunea Domnului. De asemenea, nu am fost noi cei care am decis să fim poporul special al lui Dumnezeu, dar El ne-a făcut să fim așa. Israeliții au avut o poziție privilegiată, au avut un loc special în inima Celui Preaînalt, și la fel se întâmplă și cu noi. Așa cum Domnul a avut planuri pentru acea națiune, El are, de asemenea și pentru noi. De aceea, refuzul de a face parte din familia lui Dumnezeu este cea mai mare prostie pe care cineva o poate comite. Am fost aleși întru Isus și putem fi cu El pentru totdeauna. Hristos este Capul Bisericii Sale, și noi suntem părți ale acestui trup binecuvântat (Coloseni 1:18). Poporul evreu trebuia să se pregăteaască să aibă o întâlnire specială cu Domnul, dar ei au refuzat acest lucru. Cea mai mare tragedie a națiunii iudaice a fost că nu au recunoscut că Isus era Dumnezeul care a făcut un legământ cu Avraam și care a venit să îndeplinească toate promisiunile. El ar fi putut să le dea  acelor  oameni soluția problemelor sale. Dar oare noi am înțeles cine este Isus? Am înțeles că El este Cel care ne-a garantat Noul Legământ făcut cu sângele Său? El este tot ceea ce noi avem nevoie!

În Biblie este scrisă modalitatea prin care să-i slujim Domnului: Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. (Romani 8:37). A încerca  să-L slujești altfel sau prin propriile tale forțe este o pierdere de timp. Trebuie să învățăm regulile stabilite în Cuvântul Său și să le urmăm. Dacă vom face în acest fel, vom fi răsplătiți.

Instruirea nu este făcută de către om. Ea este dezvăluită în inima noastră prin Duhul Sfânt, prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu. Ascultându-L, învățăm să discernem și să înțelegem ce anume ne aparține întru Hristos și să ne însușim toate aceste daruri. Prin rugăciune aflăm care este locul nostru întru Hristos și punem puterea lui Dumnezeu la lucru în favoarea noastră.

 

În Hristos cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul să te binecuvânteze!