Mesajul zilei

20/06/2016 - RIDICAREA CORTULUI LUI DAVID

În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile şi-l voi zidi iarăşi cum era odinioară.

Amos 9:11

 

Aceasta este ziua în care trăim: cortul lui David este ridicat din nou. Reconstrucția lui va fi o lucrare perfectă, prin care să-L mulțumim pe Domnul, slujindu-L în duh și în adevăr. Dărâmăturile lui vor fi zidite așa cum erau odinioară.

Atunci când cortul lui David a fost distrus, poporul lui Dumnezeu a avut mult de suferit, deoarece în el îl lăudau pe Domnul și mari binecuvântări veneau peste ei. Cu toate acestea, astăzi putem experimenta această nouă restaurare. A început cu învierea lui Hristos și a fost completată cu coborârea Duhului Sfânt. În zilele noastre, atunci când o persoană aude Cuvântul Domnului și crede în El, Îl primește pe Isus ca Domn și Mântuitor, iar lucrarea este completă. Așadar cortul lui David este deja o realitate în mijlocul nostru.

Există o mare diferență între lauda adusă în acest cort și cea adusă de muzicieni. Aceștia din urmă, oricât de experți ar fi în arta muzicală, nu pot egala darul pe care Tatăl ni l-a dat, pentru a-L lăuda și slăvi. Adevărata laudă are loc în multe părți și este lucrarea Duhului lui Dumnezeu.

Nebunia comisă de către succesorii lui David, de a disprețui ceea ce regele iubit a creat cu ajutorul lui Dumnezu, ne-a provocat pagube mari. Cu toate acestea, noi nu trebuie să ne plângem și să lamentăm ceea ce s-a întâmplat, la fel cum, în zilele lui, David nu s-a uita la consecințele păcatului lui Adam. Dimpotrivă, el L-a căutat pe Domnul și a primit de la El condițiile pentru a aduce adevărata laudă și să se bucure de ea. Succesorii lui nu au înțeles că aveau de pierdut, atunci când au disprețuit ceea ce Domnul a pus în mâna lui David. Dar astăzi, Cel Prea Înalt a făcut restaurarea acestei părți importante a lucrării Sale.

Nici un spațiu nu va fi lăsat descoperit, toate spărturile vor fi astupate. Și astfel, vom asista la o mare mișcare a Domnului în mijlocul poporului său, datorită acestei lucrări de restaurare.

Ca și în trecut, atunci când poporul lui Dumnezeu cânta profețiile Celui Preaînalt erau binecuvântați, la fel și astăzi vedem acest lucru în mijlocul nostru. Zilele în care trăim sunt frumoase, dacă ne uităm din acest punct de vedere. Oamenii care nu au avut niciodată condițiile și capacitatea ca să compună, sunt folosiți astăzi în a crea cântece minunate, care fac ca sufletul să salte de bucurie. Cine îl slăvește pe Tată în duh și în adevăr va vedea cât de minunat este să facă parte din Cortul Domnului.

 

În Hristos cu dragoste,

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze!