Mesajul zilei

30/06/2016 - DUMNEZEU ESTE TATĂL

„Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, şi vă voi ierta abaterile." - "Iată-ne, venim la Tine, căci Tu eşti Domnul Dumnezeul nostru.

Ieremia 03:22

Înainte de a medita cu privire la cum este Dumnezeul nostru, ar trebui să ne gândim la El ca și Tată. La urma urmei, ce părinte vrea răul copiilor săi? Doar o persoană nebună ar avea un astfel de sentiment, însă Domnul, Tatăl nostru ceresc, niciodată nu ar dori răul niciunui dintre copiii Săi. El nu amenință să-l pedepsească pe fiul rebel, ci îl cheamă să se întoarcă, pentru că voința Sa este să-l elibereze de duhul de rebeliune, care l-a făcut să se îndepărteze de El. Cine a greșit, trebuie să se îndrepte cât mai repede, pentru că Dumnezeu este Domnul și, ca atare, are ultimul cuvânt și nici una dintre acțiunile Sale nu poate fi împiedicată (Iov 42:2). Este bine să avem o relație pozitivă cu El.

Nu știu cine a început să-L descrie pe  Cel Atotputernic drept un tiran. El este Tatăl nostru. Tot ceea ce există bun în această lume a venit din inima Lui și nimic rău nu vine de la El. Suntem Visul Său, iar El nu a renunțat la nimeni, nici măcar la cei care trăiesc în păcat. Cel Atotputernic îi invită să se întoarcă la pieptul Lui, unde vor găsi odihnă și viață din belșug.

Există cazuri, când unii tați, în ignoranța lor, își bat propriul fiu, crezând că astfel îl educă și îi face un bine. Dar Domnul, care este iubire, este infinit mai bun decât orice alt părinte. Nu va exista niciodată în inima Lui vreun sentiment de răutate în legăură cu cei care sunt ai Lui, pentru că gândurile divine față de noi sunt de pace (Ieremia 29:11).

Dumnezeu L-a trimis pe singurul Său Fiu ca să salveze ceea ce a fost pierdut. Astăzi, Cel Preaînalt se află în misiunea de a-i salva pe cei care sunt departe de casa Lui.  El are puterea de a schimba omul în întregime, iar acesta este mesajul pe care trebuie să-l predicăm celor care se află în păcat, celor împlicați în criminalitate și în multe alte lucruri rele.

Domnul nu-i pedepsește pe cei care sunt pierduți, ci îi vindecă de duhul de rebeliune, care a venit doar ca să fure, să ucidă și să le distrugă viața (Ioan 10:10a).

Decizia de a ne întoarce la Dumnezeu trebuie să se facă de îndată ce auzim predicarea Evangheliei. Vestea cea Bună este ușa deschisă spre fericire. A întârzia în a accepta invitația lui Dumnezeu și de a ne lua poziția întru Hristos dă șanse inamicului ca să intre în viața noastră și să o distrugă.

Fiind Dumnezeu și tată, El te-a iertat deja. Tot ceea ce trebuie să faci este să te apropii de Dumnezeu în rugăciune și să te predai Lui. În acel moment, vei fi acceptat, iertat și renăscut întru Isus Hristos, recreat după chipul și asemănarea Sa. Nu este nimic mai bun decât să fim în pace cu Dumnezeu.

În Hristos cu dragoste,

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze!