Mesajul zilei

02/10/2016 - DUREREA L-A FĂCUT PE IAIR SĂ-L CAUTE PE ISUS

Atunci a venit unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntaşul s-a aruncat la picioarele Lui

Marcu 5.22

Toți oamenii știu că au nevoie de Dumnezeu. Cu toate acestea, mulți nu admit această dependență din diferite motive și cel mai rău este că le place mai mult întunericul decât Lumina. Durerea l-a făcut pe Iair, unul dintre fruntașii sinagogii, să-L caute pe Isus. Deși este o autoritate religioasă, a făcut drumul în direcția Domnului, L-a văzut, s-a aruncat la picioarele Lui și s-a rugat. Așadar, a obținut ceea ce avea nevoie. Astăzi, dureri dintre cele mai diverse îi fac pe mulți să recunoască faptul că, fără Stăpânul din Galileea, sunt neputincioși.

Înlăuntrul său, omul are sentimentul că ceva îi lipsește. Acest gol a apărut când primul dintre ei a păcătuit și a fost scos din prezența sfântă (Genesa 3.22-24). De aceea, omul poate fi bogat, plin de putere, poate avea o familie frumoasă și un partener minunat, dar, chiar și așa, se simte neîmplinit. Numai cel care are o adevărată întâlnire cu Domnul Isus se realizează cu adevărat.

Cine intră în legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu, prin lectură sau rugăciune, știe că El este Adevărul. Cu toate acestea, de urmează drumuri sinuoase, trăind în păcat, îl lasă pentru a se conforma mai târziu. Este incredibil, dar sunt oameni cărora le place mai mult întunericul decât Lumina! Ușa larg deschisă – cu poftele sale trupești, posibilitățile sale de confort, plăcere și ispite – îi amăgește pe cei mai mulți dintre oameni (Matei 7.13).

Unii, când durerea îi cuprinde, își aduc aminte de Dumnezeu și Îl caută. Procedând așa, sunt bine primiți și reușesc să primească răspuns la ceea ce au nevoie. Astfel s-a întâmplat cu Iair, om cu stare, care, văzându-și pe moarte copila de 12 ani, a deschis ochii și a hotărât să-L caute pe Cel care, într-adevăr, este Rezolvarea tuturor problemelor – Domnul Isus.

În vremurile noastre, am văzut întâmplându-se același lucru cu mii de oameni, care, dinaintea unei boli incurabile, unei probleme fără rezolvare sau unei amenințări reale, L-au căutat pe Isus și, grație lui Dumnezeu, toți sunt primiți și ajutați!

Calea pentru rezolvarea problemelor tale este următoarea: să te întâlnești cu Domnul Isus, care se află în Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să mergi la biserică, să asculți predica, să fii atent la ceea ce Cel Preaînalt îți  vorbește inimii, să te pocăiești și să nu mai faci nelegiuiri.

Odată ce ești în prezența Domnului, trebuie să-L și vezi. Însă, atâta timp cât ”ochii” inimii tale nu sunt deschiși, nu-L vei vedea (Ieremia 29.13). Apoi, aruncă-te la picioarele Domnului, încrede-te în El și roagă-te – deschide-ți inima, căci, astfel comportându-te, vei fi și tu ascultat și vei obține răspunsul atât de mult dorit.

 

În Hristos, cu iubire,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu tine!