Mesajul zilei

15/10/2016 - CE PRIVILEGIU!

În ziua aceea, Domnul oştirilor va fi o cunună strălucitoare şi o podoabă măreaţă pentru rămăşiţa poporului.

Isaia 28,5

Poporul Domnului trebuie să se trezească și să fie viteaz, astfel încât Dumnezeu să-l poată onora. Oamenii trebuie să vadă că suntem diferiți și că avem demnitate. Faima noastră trebuie să ajungă departe, pentru că este Tatăl nostru, Cel care ne înnobilează. El vrea să fie podoaba noastră măreață. Prin urmare, nu mai există niciun motiv de rușine, pentru cel care este slujitorul Celui Prea Înalt, de vreme ce Dumnezeu Însuși îl ridică pretutindeni. Cel Atotputernic este pentru noi ca o cunună strălucitoare. Am fost făcuți pentru Dumnezeu preoți, împărățind peste tot (Apocalipsa 5:10) Așa că nu ne putem pleca capul în fața inamicului și ne supunem capriciilor lui. Dimpotrivă, simplul act de a ne însuși ceea ce suntem în Hristos, îl va lăsa disperat. Dacă ne împotrivim diavolului, el va fugi de la noi (Iacov 4.7).

Cuvântul declară că nu există nicio condamnare, împotriva noastră (Romani 8.1), deoarece datoria noastră a fost plătită. Acum, avem acces liber la tronul harului. Atunci când ne-a răscumpărat, Isus nu a făcut-o în orice fel; a fost o lucrare completă și glorioasă.

Noi am devenit copii ai lui Dumnezeu, și, prin urmare, poziția noastră spirituală este de mare privilegiu - ceea ce înseamnă că nimic nu ne va lipsi. Cel Prea Înalt ne-a dat onoare, așa cum vedem în parabola fiului risipitor, în care tatăl le-a spus slujitorilor să pună un inel pe degetul fiului său risipitor (Luca 15.11-32). Avându-l pe Domnul drept cununa noastră, frumusețea noastră va fi anunțată peste tot.

Acesta a fost modul în care Cerurile au planificat mărturia noastră, deci trebuie să ne sfințim și să ne purificăm. Trebuie să ne însușim drepturile noastre în Hristos, pentru ca cei pierduți să ne vădă ca adevărați copii ai lui Dumnezeu, împăcați cu Dumnezeu și ca niște oameni care știu ce le aparține întru Domnul. Acest lucru va fi cel mai bun mesaj pe care putem să le transmitem. Văzând că suntem diferiți, mulți vor dori, de asemenea, să participe la harul care este disponibil tuturor. Cu demnitatea restaurată, vom fi campioni în toate bătăliile.

Acum nu mai suntem cei excluși, ci cei admirați. Noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi, pentru ca să avem o poziție de supremație asupra tuturor lucrărilor inamicului (Romani 8:37). Prin urmare, vocea noastră trebuie să fie ca a cuiva ce știe că este învingător.

Dumnezeul nostru este cel care ne conduce cu carul Lui de biruință și ne conduce pentru a ocupa cele mai bune locuri (2 Corinteni 2:14).

 În Hristos, cu iubire,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze!