Mesajul zilei

21/10/2016 - NU TE NECINSTI

Orice bărbat, care se roagă sau proorocește cu capul acoperit își necinstește capul

1 Corinteni 11,4

Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (Geneza 1.26,27), astfel că, nimeni nu poate fi deasupra lui, decât Domnul. Acoperământul nostru este Dumnezeu Însuși. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să fim neascultători față de direcția pe care Domnul a pus-o în casa Sa. Trebuie să-i ascultăm pe superiorii noștri, dar nu trebuie să le permitem să acționeze ca și cum ar fi stăpânii noștri. Noi slujim lui Dumnezeu fără intermediari.

Dumnezeu a făcut din noi, capodopere ale creației Sale, după chipul și asemănarea Sa. Prin urmare, nu putem permite oricui să ne domine și să ne dicteze ce trebuie să fim și ce trebuie să facem în viață. Domnul este Cel care ar trebui să aibă prioritate și suveranitate asupra noastră, și numai Isus poate fi Învățătorul nostru.

Nimeni nu poate domina și conduce în viața noastră materială sau spirituală. Dacă omul se roagă sau proorocește cu capul acoperit, el îl desconsideră pe Domnul care l-a făcut cap peste toată creația Lui. Rugându-se la Dumnezeu sau proorocind, el trebuie să o facă cu responsabilitate și cu ascultare de Dumnezeu.

 Omul era în păcat, și diavolul era cel care îl conducea, dar prin moartea și învierea lui Hristos, ființa umană a fost eliberată. Astăzi, cel care înțelege sacrificiul lui Isus și-L acceptă ca Domn și Mântuitor, trebuie să-și ieie noua poziție spirituală, înclinându-se numai în fața lui Dumnezeu și să facă toate lucrurile cu responsabilitate, în calitate de reprezentanți ai Lui.

Singurul acoperământ pe care trebuie să îl permitem este cel al lui Dumnezeu Însuși. Să ne supunem Domnului este să acceptăm ceea ce El spune în Cuvântul Său și să îndeplinim. Nu putem permite nimănui să ne oprime. Cui nu-i pasă de acest lucru și va permite ca o persoană să-i fie stăpân se dezonorează pe sine însuși. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să se revolte împotriva acelora pe care Dumnezeu i-a pus drept slujitori ai lucrării sale, pentru că Domnul i-a înzestrat cu daruri, care vizează creșterea noastră, dar nu-i putem lăsa să fie stăpâni peste noi. Noi trebuie să-i slujim doar lui Dumnezeu.

Nu trebuie să existe un alt mijlocitor între noi și Dumnezeu, decât Domnul Isus (1 Timotei 2.5).

În Hristos, cu iubire,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu tine!