Mesajul zilei

04/12/2016 - COPILUL REGE, ADEVĂRATĂ CĂPETENIE

A adus pe toţi preoţii din cetăţile lui Iuda; a pângărit înălţimile unde ardeau preoţii tămâie, de la Gheba până la Beer-Şeba, şi a dărâmat înălţimile de la porţi, cea care era la intrarea porţii lui Iosua, căpetenia cetăţii.

2 Împărați 23.8

La opt ani, Iosia a fost încoronat rege al Iudeei. El a acționat ca un om temător de Dumnezeu și a creat o renaștere fără precedent a națiunii sale, devenind, astfel, un exemplu de om pe care Domnul îl caută pentru a-I fi adorator. Ocazia de a face ceva pentru Cel Preaînalt a sosit. Cine face vreo pact cu lumea nu poate fi folosit de El.

Deși Ezechia, bunicul regelui Iosia, fusese un mare om al lui Dumnezeu, fiul său, Manases, dimpotrivă, a fost un mare slujitor al diavolului, căci a instituit, promovat și susținut idolatria în Canaan. Amnon, tatăl lui Iosia, a domnit doar doi ani în Iuda. Făcând ceea ce era considerat a fi rău de către Domnul, a murit de foarte tânăr – cu numai 24 de ani. Atunci, poporul l-a încoronat pe Iosia drept rege, deși acesta avea doar opt ani. Curând, el a arătat că era destul de matur pentru a fi căpetenia Iudeei, căci a început o adevărată revoluție a obiceiurilor, determinându-și poporul să facă legământ cu Cel Preaînalt.

Lectura cărții legii l-a influențat pe Iosia și, de aceea, a hotărât să-l ducă pe poporul lui Israel în căutarea Domnului. Pe lângă aceasta, a poruncit să se pună capăt la ceea ce predecesorii săi făcuseră greșit: altarele și imaginile ce încurajau cultul lui Baal. Nu a durat mult până când o deșteptare spirituală a avut loc în teritoriul său. Așadar, el a arătat că un om bine intenționat poate schimba o întreagă națiune.

Acest tip de om Îl bucură pe Dumnezeu. Iosia a început să-L caute pe Domnul, a luat hotărâri juste și, în scurt timp, cultul demonului era doar o tristă amintire printre israeliți. Astăzi, Dumnezeu caută închinători, care să i se închine în duh și adevăr (Ioan 4.23,24) – cei ale căror inimi să se afle în mâinile Sale și să-I împlinească Cuvântul.

Secretul este de a înțelege că ocazia de a realiza ceva pentru Domnul este acum. Regele Iosia nu doar a sperat ca poporul să înțeleagă că idolatria e ceva greșit, ci a servit de exemplu, poruncind distrugerea mijloacelor care slujeau de legătură pentru implicarea răului.

Nimeni nu trebuie să aștepte o voce din Ceruri care să poruncească facerea a ceea ce este corect. Ceea ce este scris în Biblie trebuie să fie cât de repede acceptat și practicat. Numai așa Îl bucuri pe Dumnezeu. Pe de altă parte, neacordând atenția cuvenită semnelor sfinte, a nu se supune Domnului și a se lăsa dus în ispite ne privează de ocazia de a-L cunoaște pe Cel care este Creatorul tuturor lucrurilor, Dumnezeu cel bun și neprihănit, care poate totdeauna să ne rezolve problemele. 

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi.