Mesajul zilei

07/12/2016 - TAINA DE A TRĂI BINE

Piciorul meu s-a ţinut de paşii Lui; am ţinut calea Lui şi nu m-am abătut de la ea

Iov 23.11

Există multe doctrine – sau filosofii – în care omul crede, însă trebuie să ne ținem de pașii Domnului Isus, căci cel care se va folosi de oricare alt fundament va descoperi mai târziu că și-a clădit viața pe nisip. Pe calea Domnului suntem în siguranță și cel care o păzește nu va greși niciodată.

Mare grijă la ispitele ce vă vor ademeni pentru a vă abate din drum. Taina de a trăi bine este de a urma pilda Domnului în toate cele (Efeseni 5.1).

          Mintea umană are o capacitate nebănuită de a descoperi puncte de sprijin, căi noi și aparent interesante, însă niciuna dintre ele nu poate fi experimentată. Orice ideologie pe care o urmăm sau pe care am creat-o nu ne poate ajuta la ceas de încercare, și cu atât mai puțin îndeplinește condițiile minime pentru ca un fiu al lui Dumnezeu să o adopte ca regulă de viață. Ceea ce producem este carne, ceva natural și care, potrivit lui Isus Însuși, nu e bun de nimic (Ioan 3.6; 6.63).

          Mântuitorul a venit ca să ne arate calea (Ioan 14.6). Însă, a folosi alternative nefondate este ca și cum ai sta pe teren alunecos. Ele chiar pot părea bune și provenite de la Tatăl, însă, venind de la om, nu sunt de niciun folos. Numai ceea ce este revelat în Scripturi trebuie acceptat și asumat, căci niciodată nu a existat, nu există și  nici nu va exista vreun alt fundament decât Cuvântul Dumnezeului nostru.

          Isus a călcat exact acolo unde trebuie să ne punem picioarele. Hotărârile pe care El le-a luat au fost cele pe care Tatăl, care este atotștiutor, le-a arătat că ar putea fi luate. A merge pe urmele Sale înseamnă a merge în siguranță. Așadar, cine se îndepărtează de ceea ce a slujit drept fundament Fiului lui Dumnezeu cade în capcanele vrăjmașului. Cel Preaînalt L-a îndrumat pe Isus din Nazaret în toate cele. Cine se va ține de urmele Sale va afla că a fost condus de Sfântul Duh.

          Hristos, care este perfect, a însemnat calea cea dreaptă. Cine o va alege pe aceasta va obține de asemenea reușita și va descoperi că în acest mod nu se poate greși. Așadar, de ce oare să încerci alt mijloc? Singurul și infailibilul parcurs ne-a fost deja arătat. Prin el vom dobândi victoria și ne vom bucura pe deplin de succes.

          Satana, care nu se dă bătut, îți va propune alte căi și, de aceea, fii atent să nu cazi în mrejele sale. Cei necurați îți vor da nenumărate motive pentru a deschide drumuri alternative. Însă, mare atenție! Cei care au existat înaintea Domnului și au creat aceste filosofii zadarnice erau niște hoți, așa cum sunt și cei care au venit după El.

          Dumnezeu ar fi nedrept dacă nu ne-ar fi permis să mergem pe urmele Stăpânului. El a avut reușită și nu a dat niciodată greș. Același lucru se va întâmpla cu cine în El se va încrede. Așadar, fii un urmăritor al lui Isus și, în consecință, biruitor în toate.       

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze.