Mesajul zilei

14/12/2016 - EL VA FACE TOTUL PENTRU TINE

Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra

Psalmul 37.5

Ființa umană nu are în sine nicio condiție de a înfrunta forțele iadului, care sunt responsabile de toate situațiile rele ce au loc. Însă, de ia calea Domnului, ceea ce, cu alte cuvinte, înseamnă să-i dai Lui controlul și să cauți în El inspirația, omul îndeplinește condițiile de a obține totul. Pentru aceasta, este nevoie să te încrezi în sfaturile pe care Dumnezeu ți le dă. Cum Domnul este atotștiutor, El știe toate lucrurile.

Din cauza păcatului comis de Adam, omul a fost despărțit de Dumnezeu și a rămas în imposibilitatea de a menține legătura cu Domnul. Totuși, prin mijlocirea sacrificiului lui Hristos pe crucea de pe Calvar, această comuniune a fost refăcută și, astăzi, cel care Îl acceptă pe Isus ca Domn și Mântuitor poate să ajungă la Tatăl. Astfel, chiar și cine este mântuit și membru în Trupul lui Hristos trebuie să acționeze prin credință pentru a reuși să reziste și să biruiască forțele întunericului. De unul singur, nimeni nu va reuși să-și stăpânească ispitele.

Nu te mai amăgi: demonii sunt cauza tuturor lucrurilor rele ce se întâmplă. Ei acționează în toate domeniile, influențând și determinând oamenii să ieie hotărâri contrare învățămintelor sfinte. De creștinul nu este atent și nu se roagă, ar putea cădea în lațul lor. Asta s-a întâmplat cu apostolul Petru, care a fost folosit în mod genial de Dumnezeu pentru a răspunde lui Isus că El este Hristosul, dar, imediat, l-a mustrat pe Stăpân, care a spus: Înapoia Mea, Satano (Matei 16.22,23).

         Cel care își încredințează calea Domnului Îl lasă pe Dumnezeu să-i conducă viața și nu ia decizii contrare Scripturilor. El se supune îndrumării ce îi este date, devenind, astfel, biruitor în lupte, căci, ceea ce este necesar, Dumnezeu va face. Așa s-a întâmplat cu oamenii care au fost folosiți în vremurile biblice. Totuși, nu este îndeajuns doar să-I încredințezi Lui calea, ci este necesar să ai încredere în sfaturile Sale.

         A avea încredere înseamnă a respecta ceea ce Domnul spune, a acționa potrivit sfatului Său și a nu lăsa nicio îndoială să ți se strecoare în inimă. Cel care acționează astfel nu-și pierde încrederea și crede în Dumnezeu și vede slava cea sfântă. Păcătuiește omul ce-și încredințează calea Tatălui, dar nu are încredere în El. Dumnezeul nostru fiind atotștiutor are condițiile de a ne inspira pentru a da cel mai bun răspuns, a lua cele mai bune hotărâri și a ne împiedica de a ne asuma ceva ce ne va aduce necaz.

         Nu este greu să ai reușită în viață, însă, pentru unii oameni, nu este ușor să-L lase pe Domnul să lucreze pentru ei, căci cred că știu totul și nu acceptă sfaturi, crezând că se pot elibera singuri de atacurile rele. Nu știu încă probabil cât de mare le este pericolul răului.

         A avea încredere înseamnă să nu te îndoiești. Așadar, încredințează-ți calea Domnului, nu-I refuza îndrumarea Sa, căci tot ceea ce este necesar El va face.      

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!