Mesajul zilei

26/12/2016 - ȘI DUMNEZEU NU I-A PĂRĂSIT

”N-au vrut să asculte şi au dat uitării minunile pe care le făcusei pentru ei. Şi-au înţepenit grumazul şi, în răzvrătirea lor, şi-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu, Tu eşti un Dumnezeu gata să ierţi, îndurător şi milostiv, încet la mânie şi bogat în bunătate. Şi nu i-ai părăsit”

Neemia 9.17

Un val cheamă alt val și, astfel, fiii lui Israel au păcătuit îndelungat. Mai întâi, au refuzat să asculte de glasul lui Dumnezeu; apoi, nu s-au aplecat dinaintea Sa. Așadar, și-au ales o căpetenie ca să se întoarcă în robia din Egipt. Însă Domnul, care este iertător, îndurător și milostiv nu i-a părăsit.

Astăzi, Cel Preaînalt face la fel cu cei care se întorc la El și cred în Isus ca Mântuitor și Domn : nu îi părăsește. Pe de altă parte, vezi ce se poate întâmpla cu cine se îndepărtează de Dumnezeu: un val chamă un alt val (Psalmul 42.7a). Aceasta înseamnă că, pe măsură ce omul se îndepărtează de Domnul, oprimarea îl apasă cu o forță și mai mare. Tocmai aceasta este ceea ce s-a întâmplat cu israeliții: s-au îndepărtat de Calea dreaptă și se apropiau tot mai mult de păcat.

Căzând în greșeală, creștinul plătește un preț mare, căci se pune într-o poziție în care vrășmașul are toate condițiile de a-l atinge. Deși israeliții I-au rănit inima lui Dumnezeu, Cel Preaînalt Și-a trimis slujitorii pentru a-i avertiza, însă ei nu au ascultat de glasul cel sfânt. Pe de o parte, Domnul vorbea israeliților, iar, pe de cealaltă, cel rău îi ispitea.

Greșeala poporului lui Dumnezeu este descrisă în modul următor: Mai întâi, el a refuzat de a asculta avertizările sfinte. Căci, Domnul nu ar spune niciodată ceva care să nu fie în ajutorul alor Săi. Este periculos să te îndepărtezi de Dumnezeu; până la urmă, departe de El, creștinul se află în zona de acțiune a celui rău, care este fără de milă.

   În cel de-al doilea rând, Israel nu s-a mai plecat dinaintea lui Dumnezeu, ceea ce este foarte trist, căci cine nu mai ascultă de glasul bunului Păstor începe să fie ”hipnotizat” de vrășmaș. Chiar cunoscând povestea multora care au procedat așa, și al căror final tragic a dăinuit în toată veșnicia, cel care este condus de diavol continuă în a nu-și deschide ochii și se duce spre abis.

În afârșit, Israel a ales o căpetenie pentru a-i duce înapoi în robie. Cine îl urmează pe cel ce este orbit duhovnicește va cădea cu el în prăpastie. Este doar o turmă şi un Păstor: Isus Hristos (Ioan 10.16b). Cel care își ghidează pașii după un líder sau o religie va trece prin momente tragice. De deschide ochii și aude numai vocea Domnului, va face tot ce este posibil pentru a nu fi ispitit de ”vocea sirenei”.

Cunosc mulți oameni care l-au ascultat pe Satana și, astăzi, sunt afundați în nămolul cocinei satanice, suferind tot felul de atacuri malefice. Taina de a nu se împotmoli în păcat este de a se întoarce la Domnul, care iartă cu îndurare și milostenie și nu-i părăsește pe cei care cred în Isus ca Mântuitor și Domn.

 

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Dumnezeu să vă binecuvânteze!