Mesajul zilei

08/03/2017 - CHEAMĂ-L PE DOMNUUL

”Te chem din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile Tale”

Psalmi 119.145

Poruncile sunt de o importanță vitală în viața creștinului, însă el va reuși să le păzească numai cu ajutorul Domnului. De aceea, cheamă-L din toată inima ta, căci, când Dumnezeu ascultă îți dă o viață plină de realizări. Slavă Domnului pentru asta!

         Poruncile sfinte ne-au fost date pentru ca prin ele, Cel Preaînalt să poată lucra în viața noastră. El este Tată celui care Îi este fiu și, de aceea, cine le păzește dovedește că-l iubește pe Dumnezeu și este iubit de El. Cel care nu slujește orânduirile sfinte trăiește în afara binecuvântărilor. Armatele Domnului nădăjduiesc ca fiii lui Dumnezeu să le dea prilejul de a lupta în favoarea lor.

         Psalmistul a înțeles că trebuie păzite poruncile pentru ca Domnul să poată lucra în viața sa și, de asemenea, că este necesar ajutorul Cerurilor pentru a le îndeplini pe toate. De fapt, fără Isus, nu putem face nimic. Ceea ce pare a fi greu devine ușor cu mâna de ajutor a Domnului, iar ceea ce pare a fi ușor devine imposibil fără implicarea Sa. Trebuie să-L chemăm pentru ca El să ne dea ajutorul Său.

         Chemarea nu trebuie să fie cu voce tare, ci din toată inima. A bolborosi rugăciuni sau a striga ca toată lumea să audă nu valorează nimic de nu se face cu adevărat. Când Îl strigăm pe Dumnezeu, El are capacitatea de a ne salva. Omul care se îndoiește că va fi ascultat nu reușește să se roage din toată inima.

         Faptul că Dumnezeu ne ascultă înseamnă că-I dăm prilejul de a ne răspunde. De fapt, nu este nimic de nevăzut ochilor Săi și nimic de neauzit urechilor Sale. Nici măcar un gând, cât de tainic, nu Îi poate fi necunoscut, după cum și dorințele din străfundurile sufletului. Cel mai bine este să nu Îi tăinuiești nimic Domnului.      

         Omul care hotărăște să fie cinstit față de Domnul și începe să-L iubească din toată inima (să-I păzească poruncile) va afla că viața îi poate fi plină de cuceriri. O existență zadarnică este atunci când creștinul nu este sigur de ceea ce dorește ca Dumnezeu să-i ofere. Iar atâta timp cât se îndoiește, Domnul nu va putea lucra.

         Motivul pentru care am fost lipsiți de intervenția Cerurilor este pentru ca Dumnezeu să fie slăvit. De Îl vom chema cu adevărat, El ne va veni în ajutor. Astfel, vom da mult rod, iar slava acestui fapt îi va reveni Lui. Strigă și primește pentru ca Domnul să fie slăvit!

          

         În Hristos, cu dragoste,

 

         R. R. Soares

 

Rugăciune

DOMNUL SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE!