Mesajul zilei

11/03/2017 - SCHIMBĂ MÂNIA CU GÂNDIREA ADÂNCĂ

”Să fie înfruntaţi îngâmfaţii care mă asupresc fără temei! Căci eu mă gândesc adânc la poruncile Tale”.

Psalmi 119.78

Răutatea deranjează și, când simți ură, în orice împrejurare, caută Cuvântul, gândește-te la poruncile Sale și nu lăsa ca acest sentiment să te stăpânească, căci robul lui Dumnezeu este slobod.

         Când suntem victime ale vreunei răutăți, sufletul ne este cuprins de mânie. Nu există nimeni care să nu fi trecut prin așa ceva. Aceasta nu se întâmplă decât celui care trăiește însuflețit de duhul sfânt. Unii discipoli ai lui Isus, care au trăit pe lângă Fiul lui Dumnezeu mult timp, s-au mâniat și s-au oferit Domnului să coboare focul din Ceruri ca să-i mistuie pe samaritenii care nu au vrut să-L primească pe Învățător (Luca 9.51-56). Așadar, contrar ceea ce discipolii au dorit să facă, trebuie să fim vigilenți și să nu ne lăsăm stăpâniți de niciun duh al răzbunării. Urmăriți mereu binele, grămădind cărbuni pe capul celui care vă face rău, decât să-i dați vreo pedeapsă ce poate fi fatală celui care a fost folosit de vrăjmaș pentru a vă lovi (Romani 12.20).

         Cuvântul lui Dumnezeu acceptă faptul că putem simți mânie ca ființe umane, dar nu trebuie să lăsăm mânia să ne rămână în inimă (Efeseni 4.26). De ne lăsăm mânați de acest sentiment, îl vom condamna probabil pe cel care ne-a ofensat, iar acesta va plăti un preț mult prea mare.

         În orice situație, fă așa cum psalmistul a spus că va face. Când ne încredințăm Cuvântului, primim călăuzirea cea dreaptă și nu ne lăsăm să fim folosiți de vrăjmaș. În Scripturi, există sfaturi ce ne vor ușura de orice mânie, ură, resentiment și orice altă simțire malefică. Tot ceea ce în orice moment ai nevoie ca să-ți împlinești orice nevoie se află în Biblie.

         Orânduirile Domnului – regulile, poruncile, ce ne fac un bine foarte mare – nu sunt greu să fie respectate. Ele ne-au fost date pentru ca, prin ele, să ne putem apropia de El și să trăim departe de atacurile celui rău.

         Mânia te poate cuprinde și, când îți sălășluiește în inimă, poți chiar folosi cuvinte grele la adresa omului ce ți-a făcut rău, însă, nu lăsa ca acest sentiment să pună stăpânire pe tine. De asta se va întâmpla, vei ieși din prezența lui Dumnezeu și vei da prilej diavolului să-ți pătrundă în viață. Omul care te-a făcut să suferi a fost folosit de cel rău prin ademenirile sale viclene. Acum, el dorește să te folosească și pe tine pentru a te face să suferi. Fii smerit față de Domnul și nu blestema pe nimeni.

         Ca rob al lui Dumnezeu, ești slobod și nu poți fi supus niciunei ispite. Cine este rob Domnului trebuie să încerce să se comporte așa cum El s-ar fi comportat în locul tău de s-ar fi regăsit într-o situație asemănătoare. Domnul a îndepărtat toate încercările diavolului de a-L folosi. Fă și tu la fel!        

 

         În Hristos, cu dragoste,

 

         R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!