Mesajul zilei

13/03/2017 - NU LĂSA PE DIAVOL SĂ TE ÎNGHITĂ

”Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită”

1 Petru 5.8

Ca robi ai Domnului trebuie să luăm două atitudini, căci diavolul va încerca mereu să ne prigonească ca să ne nimicească. Cu toate acestea, responsabilitatea ne revine pentru a ne menține în afara lucrării adversarului.

         Înainte de orice, Sfântul Duh ne învață că trebuie să acționăm mereu cu seriozitate și vigilență. A fi serios, din partea firii omenești este, de exemplu, să fii prudent și să acționezi fără ceartă. Duhovnicește, nu trebuie să te implici în problemele altora, să nu te lași stăpânit de păcat și să te îndepărtezi de ispite. A veghea înseamnă să ții cont de poziția ta în Hristos, folosind mereu credința, fără a permite ca îndoila sau neîncrederea să-ți pătrundă în inimă.

         Cel rău ne prigonește tot timpul. Resimțindu-se mereu din cauza poziției noastre în Isus, el va face totul pentru a încerca să ne țină departe de Domnul, mai ales prin amenințări și ispite. Însă, de cineva îi acordă și cea mai mică atenție, se va molipsi și el, iar prețul plătit va fi extrem de mare.

         Satana nu va fi niciodată prietenul ființei umane. Dimpotrivă, ca adversar, el se va opune în toate felurile pentru a încerca să ne distrugă succesul și fericirea. Firea lui a fost atât de întinată încât nu va face niciodată binele.

         În apostolia mea, am ajutat deja oameni care făcuseră pact cu cel rău. Pe lângă faptul că diavolul nu i-a ajutat cu nimic – deoarece nu reușește să facă binele –, prețul plătit a fost mult prea mare.

         Dacă satana îi apare unui om și îl amenință, acesta trebuie să-L caute pe Domnul și, astfel, vrăjmașul nu va reuși să-i facă nimic. Dar el nu acționează așa ! Amenințările sale sunt subtile și face ca victima să-și dorească păcatul de a obține, de exemplu, lucruri ilicite, sau să se intereseze de o persoană care este deja într-o relație cu cineva. Cu viclenie, îi face pe cei creduli să se îndepărteze de sfințenie și de Domnul ; apoi, cei care i-au permis celui rău să acționeze vor suferi consecințele acestui act imprudent.

           Diavolul este atât de perfid, încât omul înșelat crede că nu este atât de rău pe cât se spune, căci până la urmă, el îi dă iubirile pe care și le dorește, ajutorul necesar în afaceri, în sfârșit, îi pune în față tot ceea ce este ”plăcut”, astfel încât, la rândul său, acesta din urmă se simte în culmea fericirii. Apoi, avându-l în mâinile sale, îi fură totul și îi dă nota de plată. Am sfătuit deja pe mulți oameni care credeau în satana, căci au văzut că el acționează ca un comerciant prost, făcând numai oferte dezavantajoase, căci ceea ce îl interesează este de a distruge pe oricine poate.

         Avem responsabilitatea de a ține vrăjmașul departe de noi. Pentru aceasta, trebuie să fim serioși și vigilenți – ceea ce este posibil numai de păzim Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă această avertizare a Domnului nu ar fi fost foarte importantă, nu ar fi fost făcută. Așadar, trebuie să o urmărim, căci cine se lasă amăgit de cel rău va da socoteală Tatălui pentru greșeala sa.                   

 

         În Hristos, cu dragoste,

 

         R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!