Mesajul zilei

02/04/2017 - AI PUTEA FI CHIAR TU

”Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui”

Psalmi 24.5

Cine va fi oare binecuvântat înzecit? Cel care va îndeplini condițiile stabilite în versetul anteriror acestuia, și care sunt :

 

            1 – Să ai mâinile nevinovate.

            2 – Să ai inima curată.

            3 – Să nu-ți dedai sufletul la minciună.

            4 – Să nu juri ca să înșeli.

 

            Are mâinile nevinovate cel care nu nesocotește Cuvântul lui Dumnezeu - și acestuia îi este rezervată binecuvântarea Domnului. Dimpotrivă, cel care practică greșeala și se comportă ca cei rătăciți – nu se căiește – poate să-și ieie de-o grijă, căci niciodată nu va primi atât de mult visata răsplată. Chiar și așa, nu sunt puțini creștinii care o lasă să le scape.

            Domnul nu poate pune în mâini vinovate ceea ce Isus a cucerit din greu pentru noi. Însă, numai cel care își are duhul curat va putea fi răsplătit prin lucrarea sfântă.   

            A avea dorințe necurate – cum ar fi, de exemplu, să râvnești la bunul celuilalt – și a-l lăsa pe vrăjmaș să-și facă culcuș în inimă sunt potrivnice realizării lucrării celei sfinte în viața celor care cred că fac parte din poporul lui Dumnezeu. Ori, este nevoie ca omul să fie slobozit de sub lucrarea infernală pentru ca binecuvântarea să nu-l ocolească. De aceea, pierde mult cel care face loc pasiunilor infame ale diavolului, căci cei care au trăit în înșelăciune nu-și vor vedea auzite strigătele (Matei 15.18-20).

            Nu este bine să-ți încredințezi sufletul minciunii, căci se cuvine să I-o încredințezi numai Duhului lui Dumnezeu pentru ca lucrarea Sa să fie realizată în noi. De vei lăsa ca minciuna să-ți pătrundă în inimă și să-ți sădească voia diavolului, îți va fi imposibil să primești ceea ce îți aparține de drept și a vedea dreptatea sfântă lucrând în favoarea-ți.

            Vorbirea noastră trebuie să fie da, da și nu, nu. Ceea ce trece peste aceste cuvinte nu este înțelepciune, ci, da, nesocotire - și încă una diabolică (Matei 5.37). Cel care se doar preface că vorbește sau spune cuvinte frumoase numai pentru a înșela, nerealizând ceea ce promite, nu va fi niciodată făptura descrisă în Psalmul 24.5. 

            Merită toată osteneala să fii în Dumnezeu din toate punctele de vedere! Este de ajuns să îndeplinești cele patru condiții menționate anteriror pentru ca puterea Domnului să lucreze în viața ta. Dreptatea lui Dumnezeu prin mântuirea noastră înseamnă răspunsul Său la rugăciunile noastre, împlinirea tuturor făgăduințelor Sale.

            Isus este Dumnezeul mântuirii noastre. El a suferit pentru toate păcatele și nelegiuirile noastre pentru a putea trăi sloboziți de atacurile lui satana. Așadar, nimic nu-L supără mai tare decât să-Și vadă robii trăind ca rătăciți. Când un creștin spune o minciună, păcătuiește împotriva Adevărului; când înșeală, înșeală Adevărul – iar Adevărul este însuși Domnul Isus. Astfel, lucrările dreptății Dumnezeului nostru sunt în imposibilitatea de a se manifesta din cauza minciunii celui care ar trebui să domnească împreună cu El. 

           

            În Hristos, cu dragoste,

 

            R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!