Mesajul zilei

03/04/2017 - ÎMPLINEȘTE-ȚI PLANUL CEL SFÂNT ÎN VIAȚĂ

”Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze”

Ioan 9.4

Multe sunt lucrurile pe care trebuie să le facem în viață: să ne îngrijim de sănătatea fizică, printr-o bună alimentație și exerciții fizice; să ne îngrijim de sănătatea mintală, nelăsând ca mintea să se umple cu prostii și gânduri diabolice, cât și de sănătatea spiritului, slujindu-L pe Dumnezeu și respingând ispitele. De asemenea, trebuie să avem grijă de mărturia noastră, căci suntem epistole vii, în care oamenii își vor citi planul lui Dumnezeu (2 Corinteni 3.3). Trebuie să păzim legea poporului, pentru ca Numele Domnului să nu fie nesocotit prin reaua noastră purtare (1 Petru 2.11-17). În sfârșit, în toate cele și prin totul trebuie să facem lucrarea Celui Preaînalt.

         Nouă, celor care credem în Domnul, ne-a fost dată misiunea de a păzi poruncile și de a le împlini. Asta înseamnă să faci lucrările lui Dumnezeu. După cum Tatăl L-a trimis pe Isus pentru a-I realiza voia, tot așa ne-a însărcinat să împlinim planul cel sfânt. Cine nu se interesează să știe ce i-a fost dat ca îndatorire și, astfel, nu împlinește ceea ce i-a fost poruncit nu va fi asemănat omului cu judecată în Ziua Domnului (Matei 7.21).

         Perioada în care trăim este numită ZI de Domnul Isus (Ioan 9.4). Este adevărat că diavolul a lucrat prin nelegiuirile sale, dar aceasta nu înseamnă că el poate acționa liber și poate face ceea ce dorește. Astăzi, dacă fiii lui Dumnezeu se vor ridica și vor hotărî să realizeze ceea ce le-a fost poruncit, cel rău nu va putea să-i împiedice (Luca 10.19). Va veni o vreme în care potrivnicul va lucra liber pe pământ, însă, atâta timp cât Biserica lui Isus nu va fi lepădată, această vreme nu va sosi (2 Tesaloniceni 2.7ss).

         Când noaptea va veni, groaznice lucruri se vor întâmpla umanității. Însă, astăzi, este de ajuns ca orice creștin să-și deschidă gura pentru ca Domnul să-i confirme Cuvântul vieții și puterea lui Dumnezeu să înceapă să lucreze. În acea zi, orbul a fost lecuit, căci Isus a înțeles că putea să-și folosească puterea ce i-a fost dată (Ioan 9.4-7). Oriunde ne-am afla, dacă dorim să împlinim ceea ce ne-a fost poruncit îi vom scoate pe cei rătăciți din întuneric.

         Nu se cuvine să stai cu brațele încrucișate, crezând că noaptea a sosit deja. Astăzi este ziua lucrării celei sfinte. Este de ajuns să hotărăști a face ceea ce Domnul ți-a dat ca misiune, pentru ca puterea Celui Preaînalt să-ți împlinească determinarea. Căci zi fiind, toți cei care aparțin zilei pot face lucrarea cea sfântă. Este a Sa poruncă să-i vindecăm pe suferinzi, să scoatem demonii și să propovăduim Buna Vestire tuturor (Matei 10.8).

         Cine nu va face ceea ce Isus a poruncit, se va afla într-o situație foarte incomodă în Ziua Domnului. Este mai bine să slujești și să-ți împlinești planul cel sfânt în viață.  

 

În Hristos, cu dragoste,

 

         R. R. Soares

Rugăciune

Domnul să vă binecuvânteze!