Mesajul zilei

04/04/2017 - SIGURANȚA CELUI CARE ÎL CUNOAȘTE PE DUMNEZEU

”Isus i-a zis: „Fratele tău va învia”

Ioan 11.23

Lumea are nevoie să-L cunoască pe Domnul, căci, până la urmă, cei care se tem de Cel Preaînalt sunt diferiți, nu se lasă biruiți de vrăjmaș și nici nu fac rele, ci încearcă să-și dea silința în toate cele cu ajutorul lui Dumnezeu. Ei își petrec viața făcând binele și determinându-i pe cei asupriți să asculte Buna-Vestire pentru a se slobozi. De asemenea, îi ajută pe cei căzuți să se ridice, au mereu un cuvânt mângâietor și, în orice moment, onorează Numele Domnului. Chiar de sunt batjocoriți, nu-l blesteamă pe cel care i-a nesocotit.    

            Cei care au o asemenea purtare știu că Domnul nu minte. De aceea, sunt gata de a spune celor în suferință că Cel Atotputernic va transforma răul în bine și că pot să se aștepte la biruință, căci adevăratul Judecător nu greșește niciodată (Romani 8.28). Cel care se teme de Cel Preaînalt nu este deloc iresponsabil spre deosebire de cel care vorbește doar de dragul de a vorbi. Dimpotrivă, postura sa este ca cea a unui adevărat profet al lui Dumnezeu, care se află mereu în comuniune cu El și, de aceea, transmite mesajul din Ceruri. Acest rob este prietenul de nădejde al tuturor celorlalți, chiar de unii se lasă folosiți până la extrem de vrăjmaș (Romani 12.18).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

            Cine Îl slujește cu adevărat pe Dumnezeu nu se poate îndoi de apostolia sa. Fiind mereu în prezența Tatălui, știe ceea ce El vrea să facă și, în orice situație, spune cuvinte ce vin de la Domnul. Cine intră în legătură cu robul Celui Preaînalt descoperă că poate să aibă încredere în el, căci viața acestuia este cunoscută după modul în care merge, vorbește și privește. Însuși Dumnezeu face ”propagandă” celui în care Se află.

            Un lucru trebuie să fie însă înțeles: nelegiuirea – ce aparține celui rău – nu va putea fi niciodată mai mare decât credința, ce este lucrarea Domnului. Dumnezeul nostru măsoară ce ne atacă și ne dă capacitatea de a înfrunta vrăjmașul și de a fi biruitori. Este de ajuns ca un cuvânt din Scriptură să ne sară în ochi pentru a primi ceea ce este necesar pentru a învinge atacurile lui Satana.

            Când Domnul trimite pe cineva dinaintea noastră pentru a ne ajuta să rezolvăm vreo problemă, trebuie să-I fim credincioși Lui și să vorbim ceea ce ne este pus în inimă. Isus a avut această purtare când, în mod clar, a spus surorilor lui Lazăr ceea ce Tatăl I-a pus în inimă: Fratele tău va învia. La rândul nostru, trebuie să fim credincioși și să spunem mai departe ceea ce Domnul ne poruncește.       

            Isus a crezut în Tatăl Său și Lazăr a fost înviat. Cel care are încredere în făgăduințele sfinte reușește să-i ajute pe mulți oameni aflați în nevoi, căci, în Cuvântul pe care Domnul li-L dă, se află toată puterea necesară pentru a împlini ceea ce El a promis. Este de ajuns să crezi și, cu hotărâre, să te împotrivești răului, spunând adevărul fără a uita ceea ce este scris în Biblie: Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă (Proverbele 12.17a).

 

            În Hristos, cu dragoste,

 

            R. R. Soares

 

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!