Mesajul zilei

05/04/2017 - LUCRURI PE CARE TREBUIE SĂ LE CĂUTĂM

“Aşa Te privesc eu în locaşul cel sfânt, ca să-Ţi văd puterea şi slava”

Psalmi 63.2

 Când psalmistul s-a aflat în casa lui Dumnezeu, Domnul i s-a revelat. Așadar, sufletul i-a servit drept lăcaș Celui Preaînalt, iar el a început să-L caute cu ardoare. Este extrem de important să nu încetăm de a ne afla în căutarea Domnului când El ni se revelează. De asemenea, la fel de important este să nu lăsăm să piară ceea ce ne-a fost arătat, căci, astfel, vom afla mai multe despre Dumnezeu și slava Sa.

 Revelația ce ne este dată corespunde cu ceea ce Dumnezeu dorește să facă în viața noastră. Așadar, prin ea trebuie să încercăm să descoperim fortăreața și slava Domnului. Întrezărirea fortăreței înseamnă să vezi lucrările miraculoase ale Tatălui din toate domeniile existenței noastre. Puterea cea sfântă de a găsi rezolvare problemelor noastre este și mai mare, iar slava Sa este încoronarea ilustrei Sale prezențe.

 Dumnezeu ne-a concedat privilegiul de a-L putea vedea așa cum El este. Revelațiile sunt ca niște imagini ale Domnului prin mijlocirea cărora vom reuși să cunoaștem în profunzime frumusețea Tatălui nostru. Așadar, nu este bine să tergiversăm în a-I admira strălucirea. Mai rău este de a uita ceea ce ni s-a arătat, căci este un mic exemplu din ceea ce El dorește să facă pentru noi. Cine continuă să-L caute și să-L slujească pe Dumnezeu va primi mult mai mult decât oamenii care nu acordă importanța cuvenită prezenței Domnului dinaintea lor.

 Fortăreața Celui Preaînalt este răspunsul la slăbiciunile noastre. Trebuie să ne dăm silința pentru a-I descoperi puterea de a ne rezolva toate problemele. El este Dumnezeu și, de nu lucrează în favoarea noastră, este pentru că nu I-am permis. Este deosebit de important de a-I păstra chipul după cum El ni S-a revelat. În acest fel El dorește să ni-L închipuim.

 Slava Domnului trebuie să fie manifestarea Sa continuă în viața noastră, iar puterea Sa trebuie să ne călăuzească. Nu este bine să credem că Domnul a făcut deja tot ce a putut spre binele nostru, căci, de fapt, deseori nu îndeplinim condițiile pentru ca El să înfăptuiască ceea ce poate și dorește pentru noi (Mateus 13.58). În orice situație, dă-ți silința pentru a crea mijloacele necesare pentru ca lucrarea cea sfântă să nu poată fi împiedicată. Fiind Atotputernic, El poate să ne ajute în toate cele.

 Înțelege că tot ceea ce Dumnezeu are ne-a fost dat în Hristos. Nu accepta nicicum lipsa harului sau nerealizarea în viață. În Hristos, avem acces la harul deplin al Domnului (Efeseni 2.6). Trebuie să ai aceeași viziune cu cea a psalmistului și să hotărăști să-L cauți pe Cel Preaînalt până ce El îți va aduce rezolvarea la toate problemele. Tatăl speră că Îi vom căuta fortăreața și slava Sa. Iar aceasta să-ți devină țel în viață. Să ajungi plin de toată plinătatea lui Dumnezeu care să lucreze în favoarea ta depinde numai de tine (Efeseni 3.19).  

        

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!