Mesajul zilei

12/04/2017 - CREDINȚA ÎN ÎMPLINIREA DATORIEI

”Atunci, apostolii şi prezbiterii şi întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câţiva dintre ei şi să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba. Şi au ales pe Iuda, zis şi Barsaba, şi pe Sila, oameni cu vază între fraţi”

Faptele Apostolilor 15.22

Există diferite moduri de a înfăptui lucrarea lui Dumnezeu: iar unii folosesc sintagmele ”eu cred”, ”mă gândesc că” sau ”după părerea mea, lucrarea trebuie făcută așa”. Totuși, asemenea purtări nu pot fi acceptate. Singurul mod just de a-L sluji pe Tatăl este felul în care El ne călăuzește. Cine face ceea ce El poruncește va avea fără îndoială reușită (Psalmi 1.1-3). Robii Domnului trebuie să depindă numai de El.

 Când oamenii ce umblă cu Dumnezeu simt ceva, trebuie să facă acel lucru, căci El nu dă nicio simțire fără un scop precis. Dacă într-o bună zi vei simți că trebuie să dai un mesaj vreunui prieten, coleg de muncă, angajat sau vreunei rude nu-ți ține gura închisă. Fii înțelept, vorbește numai despre simțirea pe care Domnul ți-a transmis-o și nu încerca să intepretezi spusele Sale, dacă nu ai primit cumva și tălmăcirea lor. Credința în a împlini datoria este esențială pentru ca lucrarea să fie făcută.

 Pastorii sunt îngeri ai lui Dumnezeu și El este cel care conduce biserica. Cel care, însă, face lucrarea cu nebăgare de seamă va avea multe de dat socoteală dinaintea judecății lui Hristos (Ieremia 48.10). După cum va avea de dat socoteală și creștinul care își risipește timpul vorbind despre lucruri ce nu țin de revelația Cuvântului sau se complace în păcat. Cine este drept trebuie să caute mereu voia Domnului Isus, ce se regăsește în Evanghelie. Apostolii din fragmentul citat au reușit să aibă o biserică cu har, care, de aceea, poate participa de asemenea la hotărâre. Este nevoie să-i faci pe membrii ei să-și lărgească harul și cunoașterea în Dumnezeu. Dorința cea mai adâncă a Domnului este ca Biserica Sa să fie matură în credință, astfel încât să nu existe cazuri de adulter printre membrii săi și nici să nu fie nevoie să vizitezi pe vreunul dintre ei la închisoare (numai să nu fie vorba de vreun caz de prigonire împotriva Evangheliei). Căci atunci, Cuvântul ar fi învățat într-un mod atât de eficient încât poporul nu ar trebui să cotizeze pentru a plăti chiria cuiva sau mâncarea altora. Biserca trebuie să facă asta pentru a-i ajuta pe cei rătăciți, dar ai săi trebuie să fie exemple de sfințenie și de teamă în Domnul.

Noile probleme ce apar în sânul poporului lui Dumnezeu pot să-și aibă rezolvarea numai prin puterea Cerurilor. Duhul Celui Atotputernic trebuie să-i călăuzească pe fiii Domnului pentru a lua poziția dreaptă în Cuvânt. Fără această călăuzire, poporul lui Dumnezeu devine fără băgare de seamă și nu participă la viața îmbelșugată adusă de Isus. În Hristos se află izbânda desăvârșită.

Este scris că Domnul confirmă cuvântul robului Său, dar aceasta are loc când robul este unul adevărat. Cel care vorbește de la sine, nu trăiește la picioarele Tatălui, nu se apleacă dinaintea autorității lui Dumnezeu și nu-i acordă cel dintâi loc în viața sa nu-și va vedea niciodată cuvântul confirmat, fiindcă acesta nu vorbește potrivit mesajului din Ceruri. Dă-ți silința să aprofundezi Cuvântul lui Dumnezeu și să-L respecți, iar viața ți se va îmbunătăți din belșug.

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!