Mesajul zilei

13/04/2017 - LUPTA ESTE A DOMNULUI

”Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu mântuieşte nici prin sabie, nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului. Şi El vă dă în mâinile noastre”

1 Samuel 17.47

Noi suntem cei care facem lucrarea lui Dumnezeu. Oricât de mare ar fi provocarea, avându-L pe Domnul cu noi, izbânda este sigură. Cu toate acestea, rușinea va continua să apese pe umerii poporului lui Dumnezeu până când cineva se va oferi să i-o ieie. Pentru a birui un mare războinic, care înfruntă poporul sfânt, Dumnezeul nostru are nevoie de un fecior care să creadă în Cuvântul Său și este gata să-L execute. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută astfel încât toți să învețe prin ea. Ceea ce a fost consemnat în Scripturi este o lecție despre ceea ce se poate întâmpla cu cel care crede.

Scriitorul cel sfânt a garantat că Domnul aduce mântuirea. În orice situație potrivnică, El are puterea de a-l elibera pe cel care crede în El. Contează câtuși de puțin ceea ce s-a pregătit împotrivă-ți. Cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu, vei birui și vei nimici toate amenințările infernului. Nu există niciun mijloc prin care să ai reușită în detrimentul celui care este rob al Celui Preaînalt (Isaia 54.17). Când Domnul lucrează, nimeni nu reușește să-L împiedice, iar El acționează când Îi împlinim Cuvântul (Isaia 43.13c).Omul se pregătește pentru luptă, născocind tot felul de arme și tactici pe care le crede de neînvins, însă Dumnezeu, pentru a-i da victoria în orice luptă, nu are nevoie de pregătirile lumești. Fiind Stăpân în orice luptă, El știe cum să-l călăuzească pe om spre izbândă. Cel care se încrede în El va învinge atacurile infernului, ale cărui arme devin lipsite de putere dinaintea slavei Tatălui.

Cel Preaînalt nu numai că știe lupta ca nimeni altul, ci chiar este stăpânul în luptă. El nu poate fi niciodată înfrânt în bătălii. De Îi vei permite să se lupte pentru tine, vei obține cu siguranță victoria. Domnul luptă în favoarea ta când tu împlinești ceea ce Cuvântul Lui te învață. Cine Îl slujește pe Dumnezeu Îl pune să lucreze în beneficiul său, căci El trebuie să-Și respecte făgăduințele (Ieremia 1.12). Este de ajuns să crezi în ceea ce El îți spune prin Scripturi și Îl vei avea alături luptând pentru tine. El se află lângă tine pentru a-ți aduce succesul.     

Să nu te temi de nicio provocare, căci Domnul Își dă vrăjmașul pe mâna celui care luptă în Numele Său. De te regăsești dinaintea vreunei provocări, să nu renunți și nici să nu crezi că nu o poți înfrunta. Din momentul în care Domnul îți călăuzește pașii, ceea ce a părut a fi drept ceva imposibil sau de neatins îți va deveni izbândă.

Am învățat de mic în viață că, pentru ca Domnul să-mi dea reușită, trebuie doar să-I împlinesc Cuvântul. Ceea ce înțeleg când citesc Biblia sau ascult propovăduirea Scripturilor este glasul lui Dumnezeu dându-mi permisiunea de a-I realiza voia. Odată dobândită această înțelegere, tot ceea ce trebuie să fac este să-mi dau toată silința și să-l atac din plin pe vrăjmaș, folosind Numele lui Isus. Izbânda revine celui care împlinește Cuvântul Domnului.    

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!