Mesajul zilei

14/04/2017 - MUSTRAREA CEA GREA

”Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor şi să se dedea la curvie”

Apocalipsa 2.14

Nu este bine să ai ceva împotriva statutului tău de rob al lui Dumnezeu. Din nefericire, sunt mulți oameni care fac abuz de harul lui Dumnezeu și se dedau practicilor păcătoase. Mai rău este că, datorită faptului de a ști că Domnul nu-Și va face dreptatea imediat – căci a prevăzut o zi pentru reglarea conturilor – acești indivizi nu sunt convinși că succesul nu este totdeauna un semn de aprobare divină. Dumnezeu este credincios Cuvântului Său și prin Acesta El îi va judeca pe toți în Ziua de apoi. Israel nu a mai fost niciodată la fel după ce Balaam l-a învățat pe Balac să-i trimită pe madianiți ca să corupă poporul lui Dumnezeu (Numeri 31.8-16). În acea zi, 24 de mii de oameni au murit (Numeri 25.1-9). Căci, sămânța cea rea odată semănată va da rod în lumea de afară. Diavolul, neputând să împiedice lărgirea lucrării lui Dumnezeu, și-a strecurat slujitorii pentru a spune că nu chiar totul este păcat. Mare grijă cu modernitatea și cu ceea ce se născocește împotriva poruncilor biblice, căci prețul plătit pentru nelegiuire va fi extrem de mare.

De vei ceda la farmecele madianitelor, vei cădea pradă desfrâului. Lor nu le era rușine, căci, în acea societate, totul era permis. Astăzi, ”moabitele” umblă prin lume, procedând la fel și făcându-i pe mulți credincioși să se îndepărteze de Domnul. Vechimea unei greșeli nu o scoate de pe răbojul nelegiuirilor. Toți cei care se dedau păcatului vor plânge amarnic într-o bună zi, cum a făcut Esau, și nu-și vor afla iertarea.

Să nu practici închinarea la idoli, fiindcă ceea ce te învață este pură născocire a infernului. Idolii sunt cel mai rău lucru pe care infernul îl poate face pentru a-i amăgi pe credincioși, iar cultul idolilor Îl mânie pe Dumnezeu. Însă, atenție, idol nu este doar acea fantoșă ce este creată numai pentru a fi adorată, ci orice persoană sau lucru ce este slăvit.

Nu te lăsa pradă desfrâului, fiindcă acesta nu este decât uniunea cuiva cu cineva care nu-i este jumătatea. Noi suntem în Domnul și nu ne putem uni cu oricine în trup, simțire sau duh. Să te ferești de preacurvie în toate sensurile. Nu lăsa ca nimic din infern să pătrundă în vreo parte a ființei tale. Fii cu desăvârșire în Dumnezeu, bucurându-L și trăind în Cuvântul Său.

Fii sfânt, căci Domnul este sfânt (1 Petru 1.16) și nu poate exista comuniune cu cine are ochii, urechele, gura, inima sau oricare altă parte a corpului în legătură cu nelegiuirea. Cine este sfânt trăiește în Domnul, iar cine se lasă stăpânit de duhul desfrâului merge alături de vrăjmaș și îi aparține. Sfințește-te și Domnul te va primi.    

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!