Mesajul zilei

15/04/2017 - E BINE SĂ FII BUN

„Ne-au fost zid şi zi, şi noapte în tot timpul cât am fost cu ei, la păscutul turmelor”

1 Samuel 25.16

Deși oamenii care îl urmau pe David au avut un trecut ce nu îi recomanda deloc ca să participe la lucrarea pe care acest rob al lui Dumnezeu o făcea, el a știut cum să-i călăuzească pentru a face binele. Conducătorii au nevoie să-și dedice timp pentru a-i învăța pe cei aflați sub conducerea lor buna purtare, teama de Domnul și respectul față de oameni și de bunurile aproapelui lor. Ei au înțeles că, fiind armați și slujindu-l pe cel care era după inima lui Dumnezeu, trebuia să-i ajute nu numai pe cei aflați în nevoi, ci și pe lucrători și pe toți cei care au nevoie de ei. Oamenii ce-L slujesc pe Cel Preaînalt trebuie să fie atenți pentru a da oricând este necesar tot ajutorul de care sunt în stare.

Individul care se află sub oblăduirea unui om care are teamă de Dumnezeu și apostolie de la Domnul trebuie să facă totul pentru a îndeplini misiunea acelui slujitor trimis din Ceruri. Acei oameni au fost aleși dintre cei care se aflau în necaz, îndatorați și cu amărăciune în duh. Așadar, alături de David, slujitor al dreptății, aceștia puteau să practice justiția și să primească răsplata pe care Dreptul Judecător o dă tuturor celor care Îi împlinesc voia. Lumea are nevoie să vadă că credința noastră nu este făcută numai din cuvinte, ci și din adevărate fapte.

David nu s-a folosit numai de serviciile acestor oameni, ci i-a și binecuvântat. Aceasta trebuie să fie atitudinea tuturor celor care Îl slujesc pe Dumnezeu: să se îngrijească de viața slujitorilor săi, care trebuie să fie răsplătiți pentru ceea ce fac mai mult decât cei care se află în slujba stăpânilor care nu sunt încă mântuiți. Slujind cu dragoste, trebuie să profite de asemenea de dragostea lui Dumnezeu. Alături de omul lui Dumnezeu, acei războinici vor primi bunăstare (Efeseni 3.20). Înainte erau îndatorați, dar, în curând, puteau fi generoși fără a mai datora ceva (Deuteronom 15.6). Cei care veniseră cu amărăciune în duh aveau să se bucure pentru lucrurile pe care Dumnezeu – prin ei și mijlocirea lor – le făcea.

Pentru a fi păzit turmele păstorilor lui Nabal, au primit răsplată. Nu prin Nabal, căci el era omul lui Belial, ci prin soția sa, care era mare slujitoare a Domnului, urmând să devină apoi femeia marelui slujitor al lui Dumnezeu, David. Abigail a câștigat mult fiind o femeie cu duh. Răsplata ei va dăinui întru toată veșnicia. Binele pe care-l facem ne este mereu retribuit.

Fă și tu la fel față de cei pe care îi ai sub oblăduire. La locul de muncă, află cum se simt colaboratorii tăi și descoperă un mijloc de a-i ajuta. Fără îndoială, cel mai mare ajutor pe care cineva îl poate da celuilalt este mărturia că merită să fii în Dumnezeu și să te rogi pentru ca toți să fie păziți și ocrotiți de puterea Celui Preaînalt. Crearea unor posibilități de ascensiune în carieră, de creștere a salariilor, de  educare a copiilor și altele asemenea Îl bucură pe Dumnezeu și fac astfel încât oamenii să lucreze cu tragere de inimă. Până la urmă, vei avea mult mai mult de câștigat.

Ca fii ai lui Dumnezeu și mărturii ai lui Isus, suntem semănătorii binelui. Pe unde trecem, trebuie să-i facem pe oameni mulțumiți. Dragostea și dăruirea creștină pe le-o arătăm vor ajunge ca o mireasmă până la Domnul. Cu siguranță, El va fi fericit și nu va uita faptele noastre bune, mai ales de le facem în Numele lui Isus.        

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!