Mesajul zilei

17/04/2017 - EXEMPLUL LUI IOSAFAT

”În locul lui a domnit fiul său Iosafat. El s-a întărit împotriva lui Israel”

2 Cronici 17.1

Când un împărat moare, succesorul său trebuie să-și asume tronul. Isus a murit și a înviat ducându-se la Ceruri, El a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor (Efeseni 4.8). Așadar, El ne-a făcut împărați și preoți în Dumnezeu. Acum, ne-a venit nouă ceasul de a ne asuma rolul de căpetenie și să începem să fim această autoritatea supremă în viața noastră. Domnul este slăvit când ne asumăm locul în Hristos și începem să fim suverani în tot ceea ce ține de viața noastră (Apocalipsa 5.10).

      Timpul nostru de împărățire are loc în momentul în care Îl acceptăm pe Isus. Este mare lucrarea împlinită în noi în ceasul în care Îl acceptăm pe Fiul lui Dumnezeu drept Mântuitorul nostru. Spunând ”da” invitației Domnului, El ne face cunoscută împărăția. În procesul convertirii, suntem investiți cu autoritate pentru a stăpâni peste tot ceea ce ne aparține: duh, suflet și trup, cât și familia cu toate bunurile sale.

Ca urmași ai Săi, trebuie să facem aceeași lucrare. Astfel Tatăl dorește ca să trăim (Ioan 14.12). El ne-a dat exemplu de cum să ne purtăm în toate situațiile. În momentele de bucurie, ne bucurăm în El, iar dinaintea unui atac al celui rău Îl avem cu noi, prin mijlocirea Evangheliei, pentru a înfrunta oștirile diavolești ce ne vor năpădi. Suntem înzestrați pentru a ne lupta și a obține izbânda în toate bătăliile.

       De îi lăsăm, vrăjmașii vor stăpâni peste noi. De aceea, avem obligația de a nu da niciodată înapoi și de a nu ne accepta înfrângerea. Suntem mai mult decât biruitori în toate cele prin Acela care ne-a iubit și S-a jertfit pentru noi. În Numele Său, putem lupta împotriva forțelor celui rău și să le înfrângem. În Hristos, izbânda ne este asigurată. Răul nu poate, în nici un caz, să ne înfrângă. Când am plecat la luptă, am știut că ne vom întoarce purtând în brațe snopii roditori ai izbândei (Psalmii 126.6). Suntem biruitori dinainte, chiar de prețul este unul ridicat.

Asumându-ne împărăția, așa cum a făcut Iosafat, trebuie să ne întărim împotriva adversarilor noștri. Exemplul acestui împărat trebuie urmat. Tatăl său a suferit mult din cauza atacurilor acestor ”frați”, dar el a hotărât ca, sub domnia sa, să fie diferit. A fost de ajuns ca el să devină puternic pentru ca popoarele să dea înapoi și să renunțe la atacarea lui Iuda. Unele i s-au supus și, de bună voie, i-au adus daruri. Dumnezeu are nădejde ca toți împărații Săi să împărățească.    

             Fii cu băgare de seamă! Numai un conducător puternic reușește să fie biruitor. De la început, Iosafat a încercat să se întărească. Fă și tu așa: caută-L pe Domnul, îndepărtând din viața ta toate împotrivirile, păcatele, desfrâul, cât și lenea de a te dărui lui Dumnezeu. Deschide-ți inima față de El, cerând să-ți reveleze ceea ce îți este potrivnic comuniunii. Eliberat de orice constrângere, te vei întări și vei face diferența.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul să vă întărească!