Mesajul zilei

25/04/2017 - SĂ LUPTĂM PENTRU CREDINȚĂ

”Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna”

Iuda 3

Bine este când Dumnezeu ne unește să facem ceva. De ne supunem și suntem credincioși față de ceea ce El ne călăuzește, vom avea reușită. Domnul i-a dat har apostolului să scrie despre mântuirea de obște, dar ar fi putut să-l îndemne să vorbească poporului Său despre botezul în Sfântul Duh, cea de-a doua venire a lui Isus sau orice alt subiect. Trebuie să facem ceea ce El ne arată. Dumnezeu fiind, El știe ceea ce este necesar să ajungă înțelegerii noastre. A urma sfaturile Sale înseamnă reușită sigură (Proverbele 3.1-10).

Acceptându-L pe Domnul Isus drept Stăpân și Mântuitor, vom primi minunata mântuire, pe care Dumnezeu o are pentru toată umanitatea. Nimeni nu a reușit o mântuire mai bună decât a noastră, ce atinge toate domeniile vieții și aduce rezolvare oricărui fel de problemă. Trebuie să știi că nu este nevoie să renunți la vreun lucru sau să treci prin vreo suferință pentru a te bucura de ceea ce Isus a pătimit pentru noi prin moartea Sa pe cruce. Este de ajuns să lupți prin credință.

Prorocul a fost smerit și a îndeplinit ceea ce i-a fost poruncit să scrie și să îndemne la credință. Nu te răzvrăti niciodată față de cererea Domnului, chiar de asta te va costa o prietenie, te va face să treci printr-o suferință sau pedeapsă. Cine are judecată împlinește imediat ceea ce Dumnezeu spune. De El îți cere să ajuți un om, fii gata să o faci. Nu te îndoi de poruncile sfinte. Robul are mereu datoria de a face ceea ce Domnul poruncește (Luca 17.10).

Porunca a fost clară: oamenii trebuie să lupte pentru credință. Pentru mine sau pentru tine, determinarea este aceeași. Cine nu luptă pentru credință, ci va folosi orice alt mijloc, nu va încerca gustul izbândei. Prin credință, suferinzii sunt lecuiți; cei tulburați, eliberați, iar lucrarea lui Dumnezeu este făcută așa cum Isus o realiza. Aceasta este lucrarea ce va face ca lumea să-L cunoască pe Domnul. Prin credință, vei învinge.

Credința a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna. Nu trebuie să luptăm cu o altă forță. Alegerea Sfântului Duh pentru realizarea voinței sfinte este ca fiii lui Dumnezeu să lucreze prin credință. Cine folosește alt mijloc se lasă stăpânit de duhul greșelii. Ce este născut din carne este carne și nu folosește la nimic, dar ceea ce Duhul lui Dumnezeu produce este rod sănătos și face mult bine.

Răzvrătirea a fost mereu pedepsită cu mare asprime. Dumnezeu nu acceptă mărturia ce vine de la om și nici slava oamenilor (Ioan 5.34). Nu putem umple biserica cu oameni pe care Dumnezeu nu i-a adus și nici să ne folosim de daruri, noroc sau alte farmece pentru a mări adunările, căci credința este materia pe care Dumnezeu o folosește pentru a-Și face lucrarea cea sfântă.   

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!