Mesajul zilei

26/04/2017 - NU TE LĂSA AMĂGIT

”Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării”

2 Tesaloniceni 2.3

Dumnezeu nu seamănă neorânduiala. Nu există nimic greșit în Scripturi și nimic nu a fost scris în ele la întâmplare sau în grabă. Este de ajuns să le citești cu grijă, mereu cu inima deschisă și așteptând de la Sfântul Duh îndrumarea cea înțeleaptă, ce va veni și nu va da greș. De nu înțelegi ceva în Cuvântul lui Dumnezeu, roagă-te ca să dobândești dreapta înțelegere, care, la momentul potrivit, ți se va da. Nu este nevoie de a învăța totul ca și cum te-ai afla într-o întrecere pentru a te dovedi mai înțelept decât ceilalți oameni.

Este ceva sigur că Ziua Domnului nu a avut încă loc, dar va sosi negreșit. Nimeni nu va ști dinainte când se va întâmpla. Nici însuși Isus nu știe ziua venirii Sale, ci numai Tatăl (Matei 24.36). De asemenea, nu există nici cea mai mică ipoteză că am fi fost amăgiți, ca și cum Domnul ar fi vorbit din întâmplare despre această venire a Sa. Tot ceea ce este pomenit în Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și va avea loc, dar nu va fi cândva anume, ci la vremea potrivită (2 Petru 3.8-10). Dacă cineva crede că poate studia Cuvântul de unul singur sau cu ajutorul Cerurilor pentru a descoperi când va avea loc acest eveniment, se înșeală cu desăvârșire.

Adevărul este că El va veni, însă, mai întâi, va veni lepădarea de credință. Lumea va fi cuprinsă de un curent de gândire logică sau științifică, prin care oamenii vor începe să creadă că, de fapt, nu au nevoie de adevăratul Dumnezeu. Diavolul, prin trimisul său, va produce impresia că poate aduce rezolvare la orice lucru și, așa cum se întâmplă mereu, poporul îl va aplauda ca și cum el ar fi dezlegarea problemelor lumești. Acest om al păcatului, fiu al celui rău și al pierzaniei, se va așeza ca Dumnezeu pe tronul Celui Preaînalt, din dorința de a fi asemenea Domnului. Nefericit va fi cel care în el se va încrede !   

Venirea necuratului va fi realizată potrivit vicleșugului lui Satana, cu puterea, semnele și ispitele minciunii, dar mulți vor fi cei care vor crede în el prin faptul de a nu fi dat crezare Adevărului. El va veni cu toată amăgirea nedreptății pentru cei care se sting fiindcă nu au primit dragostea adevărului pentru a se mântui. Totuși, când această nedreptate va fi revelată, Domnul o va îndrepta prin suflarea gurii Sale și o va anihila prin strălucita Sa venire.

Când planul diavolului se va înfăptui, iar diavolul va fi fericit cu trimisul său, amăgindu-i pe toți cei care au încetat să mai creadă în Adevăr, Fiul lui Dumnezeu va veni. Așadar, răul va fi exterminat, iar noi vom fi pentru totdeauna în Domnul. Acolo, unde El ne va duce, nu vor mai fi lacrimi, durere și nici lucrarea cea rea (Apocalipsa 21.2-4).

Legământul nostru cu Isus va fi veșnic. Astfel, vom fi răsplătiți pentru faptul de a fi crezut în Adevăr și de a fi făcut voia lui Dumnezeu. Niciodată nu va trebui să ne lăsăm pradă pierzaniei.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!