Mesajul zilei

28/04/2017 - ATENȚIE MARE LA VRĂJMAȘ

”În acelaşi timp, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala şi însănătoşirea lui”

Isaia 39.1

Vrăjamșul nu doarme niciodată și complotează neîntrerupt împotriva vieții tale. De fapt, el îți dă târcoale căutând o crăpătură pentru a intra ca să te facă să suferi (1 Petru 5.8). Acesta poate purta chipul înșelător al unui prieten pentru a se înfrăți cu tine, așa cum s-a întâmplat cu împăratul Ezechia, care, deși era un rob înțelept al lui Dumnezeu, s-a lăsat amăgit de falsa prietenie a fiului împăratului Babilonului. De fapt, acest ”prieten” dorea să afle care era puterea lui Ezechia, fiindcă avea gânduri rele împotriva poporului lui Dumnezeu.

Șiretenia celui rău este cât se poate de variată. El alege pe cineva din apropiere, de la biserică sau locul de muncă, față de care începe să arate un mare interes în a-i da ajutor, însă, în spate, se află de fapt o intenție diabolică. Este veche această practică a diavolului de a trimite pe cineva pentru a tatona terenul ca să te amăgească. Este bine să fii mereu treaz, căci, la orice nebăgare de seamă, Satana își începe lucrarea pentru a-și îndeplini planurile necurate.    

Diavolul nu iubește pe nimeni. Dacă face ceva de ”bine” pentru cineva, îi va trimite imediat nota de plată. După ”daruri” vine și rândul ”plății”, de aceea, nu accepta niciodată nimic de la vrăjmaș. Povestea aceea că nu e nimic rău dacă cineva face o rugăciune unui ”sfânt” sau o dorință prin practicarea vrăjitoriei – din moment ce tu nu ai cerut asta și, de aceea, nu ai nicio responsabilitate pentru ce ai făcut – este cu totul falsă. Orice ”dar” ce vine de la adversar va avea un preț costisitor de plătit.

Nu-ți deschide niciodată sufletul nimănui altcuiva decât Domnului. Dumnezeul nostru este bun și Își împlinește cu dragoste făgăduințele. Diavolul ne urăște și, pentru a ne face rău, își trimite robii, cu viclenia sa, pentru a-și îndeplini planurile nefaste.

Veghează și roagă-te pentru a nu cădea pradă ispitei. Până și falși frați pot fi folosiți pentru a ne corupe. Taina este de a păzi Cuvântul lui Dumnezeu. Dinaintea oricărei propuneri sau abordări, verifică prin Cuvânt și duhul rugăciunii de este ceva sincer sau este o capcană. După fructele pe care le face, ne dăm seama de este un pom bun sau nu (Matei 7.20). Cine spune că este trimisul lui Dumnezeu, spune cu naturalețe cuvintele Domnului. 

De este o ofertă mare sau mică, sfătuiește-te cu Cel Preaînalt prin rugăciune sau implorare. Domnul nu doarme și nici nu ațipește și, în orice situație, El ne este călăuză; până la urmă, suntem proprietatea Lui exclusivă. Nu te lăsa stăpânit de nicio ispită. De ți se ivește vreuna, să știi că aceasta vine de la cel rău, care, hotărât lucru, dorește să te nimicească. Diavolul nu te va ajuta niciodată.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!