Mesajul zilei

29/01/2018 - ÎNTÂLNIRE FRUMOASĂ

“A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoţii şi leviţii s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor Legii.”

Neemia 8:13

 

Neemia a propus o întâlnire foarte diferită, la care au participat capii de familie din tot poporul, preoții, leviții și Ezra. La această întâlnire, nimeni nu a fost ales ca cel mai bun și nimeni nu a încercat să facă afaceri. Toată lumea dorea să învețe despre Legea Domnului. Oamenii veniseră de departe pentru a învăța Cuvântul lui Dumnezeu, și-au lăsat responsabilitățile, familiile și interesele pentru a deveni elevi ai școlii Duhului lui Dumnezeu. De acest tip de întâlnire avem nevoie astăzi.

Este inutil să spunem că cine a acționat așa a fost binecuvântat. Cel care are astăzi același scop este și el binecuvântat. Trebuie să îi învățăm pe oameni cum să se pregătească pentru slujbele bisericești și întâlnirile speciale, pentru a nu pierde ce face Dumnezeu în acele momente. Nimeni nu trebuie să meargă în casa Domnului pentru    a-și arăta noua achiziție vestimentară, pentru a-și enumera avantajele obținute, ci să asculte vocea Preamăritului, să se autoanalizeze, să se abată de la căile rele care ar putea apărea și să învețe de la Maestru ce trebuie să facă pentru a-L sluji mai bine.

Așa cum se spune și în versetul amintit, toți s-au adunat să asculte cuvântul Domnului. Asa ar trebui sa facem si noi. Această atenție dă lumină inimii și deschide mintea. Când ascultăm ceea ce grăiește Tatăl, primim învățături de la El. În acel moment, o revelație importantă, care ne va schimba viața, ne poate fi făcută. Dar fii atent ca cineva să nu aibă alte scopuri prin participarea la rugăciune, căci, oricât de simplu ar părea, poate fi folosit de Dumnezeu pentru a da o mare binecuvântare.         

 Persoana care nu are un obiectiv, nu obține nimic și Dumnezeu nu binecuvântează viața celor care nu vor să fie binecuvântați. Trebuie să ne amintim că oricine face lucrarea Domnului fără interes va suferi o pedeapsă severă; căci este scris că este blestemat cel care face lucrarea fără băgare de seamă, fără scop, fără ungere și fraudulos (Ieremia 48:10). Pe de altă parte, "cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului; și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci"(Daniel 12: 3).

Nu este nimic mai bun decât învățarea Evangheliei - prin El suntem binecuvântați, eliberați și sfințiți. Cu cât ne este revelat mai mult din ce este scris în Sfânta Carte, cu atât vom trăi mai bine. Într-adevăr, cel care învață despre Dumnezeu și Cuvântul Său va avea succes în toate lucrurile. Înțelepții, căpeteniile poporului din acele vremuri, preoții și conducătorii s-au adunat pentru a asculta Legea. Faceți și voi la fel, frații mei!

Domnul Iisus a avertizat: "Ce e născut din carne este carne, iar ce e născut din Duh este duh" (Ioan 3: 6). De aceea, este necesar să fim plini de Duh, pentru ca cei care vor fi născuți întru Hristos să devină adevărate binecuvântări.

             

            Întru Hristos, cu dragoste,

 

            R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!