Mesajul zilei

01/11/2018 - ADEVĂRATA FAȚĂ A DOMNULUI

”Braţul tău este puternic, mâna Ta este tare, dreapta Ta este înălţată.”

Psalmi 89.13

De ce privilegiu nu s-a bucurat psalmistul, căci lui i s-a arătat cum este Dumnezeul nostru. Trebuie să știi că această putere este dată oricărui membru al familiei lui Hristos. Ceea ce înțelegi că Domnul dorește și poate face pentru tine este una din fețele Lui. De credem în ceea ce este revelat, putem determina ceea ce am aflat că ne aparține. Tot ceea ce Dumnezeu poate realiza pentru noi este consemnat în Scripturi.

            Brațul Domnului este puternic pentru a mântui, a da pace și pentru a-i pune pe cei care cred în El la loc sigur. Este foarte bine dacă nu avem nevoie să facem nimic, absolut nimic, pentru ca puterea sfântă să lucreze pentru noi. Este de ajuns să credem și să cerem ieșirea răului sau realizarea a ceea ce este necesar. Exemplul lui Iosua ce a poruncit ca soarele să se oprească deasupra Ghibeonului și luna pe valea Ajalonului este dovada că cine se află în comuniune cu Dumnezeu poate fi folosit (Iosua 10.12,13).

            Cu brațul Său, a cărui putere este mare, Dumnezeu a creat Cerurile și Pământul. Există miliarde de astre în fiecare galaxie și se spune că există miliarde de galaxii în tot Universul. Pentru a-i izbăvi pe fiii lui Israel din robia din Egipt, El Și-a folosit brațul și mâna. Această izbăvire simbolizează ieșirea noastră din imperiul întunericului, însă marea tragedie din viața unui creștin are loc când acesta consideră că Domnul nu a făcut nimic pentru binele său.

            Mâna Celui Preaînalt este atât de puternică încât Isus nu Și-o folosea întreagă pentru a-i alunga pe demoni, căci știa că era de ajuns doar un deget al lui Dumnezeu. Puterea ce se află în El se regăsește și asupra oricărui om botezat în Sfântul Duh. Însă, cine nu a trecut încă prin acest botez trebuie să încerce să-l primească, căci, astfel, va împlini condițiile de a birui forțele întunericului.

            Vestea cea bună este că mâna puternică a Domnului nu stă în sân pentru a nu mântui, ci, dimpotrivă, se află la lucru fără întrerupere pentru a-l ajuta pe cel care se roagă pentru ajutorul sfânt (Isaia 59.1). Chiar acum, de crezi în ceea ce Cuvântul spune și, cu credință, ceri ceea ce îți este promis, Domnul va lucra pentru tine.

            Puterea pe care Tatăl o are și a pus-o la îndemâna noastră este fără egal și se află peste orice putere a răului, astfel încât fiii lui Dumnezeu nu trebuie să se lase cuprinși de frică în dobândirea a ceea ce le aparține. Cel rău știe că, atunci când folosim Numele lui Isus, puterea Celui Preaînalt începe să lucreze, realizând ceea ce am determinat. Fii acum puternic și pleacă la luptă, căci lucrul pe care îl vei cere în Numele lui Isus, chiar El îl va face.

            Cei care slujesc lui Dumnezeu dispun de o putere ce nu are egal. Așadar, fii curajos și crede în ceea ce, prin Cuvânt, Domnul spune că îți aparține. Fii de neclintit în determinările tale și vezi că, cu adevărat, totul este posibil pentru cel care crede (Marcu 9.23). Tatăl nostru este puternic și de nebiruit.                     

           

În Hristos, cu dragoste,

 

            R. R. Soares

Rugăciune

DOMNUL FIE CU VOI!