Mesajul zilei

04/11/2018 - NU IROSI ACEST PRILEJ

”Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam.

Psalmi 90.1

Există numai două făpturi care sunt credincioase în tot ceea ce fac: Dumnezeul nostru, prin faptul de a realiza mereu binele și de a împlini ceea ce făgăduiește, și diavolul, care, fiind rău și viclean, face răutăți în viața celui care nu-și caută adăpost în Cel Preaînalt – nu-și asumă ceea ce Cuvântul îi spune inimii. Cine urmează ceea ce Domnul spune în privința-i se află totdeauna în afara puterii celui rău. Pe de altă parte, cine nu dă importanță la ceea ce îi este spus prin propovăduire sau prin citirea Scripturilor, când este atacat, va plăti scump, fiindcă a nesocotit adăpostul ce putea să-l ocrotească cu desăvârșire.

            Izraeliții, deși formează un popor mic și aproape fără resurse, au descoperit că, de la o generație la alta, puteau să-și facă Adăpost în Domnul. Au fost vremuri, ca împărăția lui David, în care poporul lui Israel era cel mai important de pe fața pământului. Noroadele din jur, unul câte unul, au devenit robii fiilor lui Avraam. În acele vremuri, fiii lui Dumnezeu nu pierdeau nici un război. Astăzi, același lucru se întâmplă, căci, când un om hotărăște să creadă în ceea ce Scripturile spun, își găsește adăpost în Dumnezeu și, astfel, este biruitor.

            În acele vremuri, deși diavolul nu fusese încă îndepărtat din poziția de uzurpator al autorității pe care Domnul o va da omului, putând asupri pe oricine ar fi vrut, nu reușea să pună mâna pe urmașii lui Iacob din pricina credinței izraeliților față de Cel Preaînalt. Astăzi, lucrurile s-au schimbat în mai bine. Oricine poate fi dintr-o clipă-n alta stăpân pe viața sa, trăind izbăvit de atacurile celui rău și, mai mult, folosit pentru a-i izbăvi pe ceilalți din strânsoarea lui Satana.

            Întristător este faptul că, deși a pierdut bătălia cu Isus, care, cu sângele Său ne-a răscumpărat din mâinile sale, vipera bătrână continuă să asuprească mulți oameni care nu-și cunosc locul în Hristos. De aceea, trebuie să propovăduim Adevărul nu numai pentru cei rătăciți, ci și pentru cei mântuiți, căci mulți sunt cei care trăiesc departe de El. Este scris că lipsa de cunoaștere îi face pe oameni să sufere (Isaia 5.13).

            Nu te lăsa biruit. La orice semn de atac al vrăjmașului, fii hotărât și puternic, răbdând prin credință și împiedicându-l să pună stăpânire pe teritoriul tău. De i te vei opune prin credință, el va bate în retragere. Diavolul nu suportă pe cel care îi ține piept în Numele lui Isus. Sub autoritatea Sa vom face mereu isprăvi mari (Psalmi 60.12).

            Dumnezeu continuă să fie loc de Adăpost celor care cred în El, aceștia ne mai având nevoie să se teamă de vrăjmaș, căci oricine crede în Isus are autoritate asupra puterii răului. Cât de minunat ar fi de a crede în Domnul și de a trăi în izbândă! Noi suntem cei care putem face diferența. Cine crede în Învățător și Îi folosește Numele este cu siguranță biruitor în toate cele. Lasă-ți deoparte îndoielile și fricile și fii încrezător în a-ți însuși ceea ce îți aparține, căci asta Îl bucură pe Domnul.  

 

            În Hristos, cu dragoste,

 

            R. R. Soares

Rugăciune

DOMNUL FIE CU VOI!