Mesajul zilei

07/11/2018 - FUGI DE FARISEI

“În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu Neamurile; dar, când au venit ei, s-a ferit şi a stat deoparte, de teama celor tăiaţi împrejur.”

Galateni 2:12

Apostolul Pavel l-a osândit pe Petru, unul dintre primii doisprezece apostoli, care, după spusele sale, urmau să fie condamnați. Acest lucru ne învață să nu ne compromitem pentru nimeni, căci dacă cineva procedează diferit față de standardul biblic, trebuie să-i arătăm că este greșit, deși el este considerat rob al lui Dumnezeu. Pavel spune că i-a stat împotrivă lui Petru în față (Galateni 2:11) și nu a răspândit zvonuri despre ceea ce făcea el. Pavel a îndeplinit îndrumarea Tatălui ceresc că trebuie să-l căutăm pe fratele care acționează într-un mod care nu este lăudabil pentru un creștin și să-l osândim.

Dacă un rob al lui Dumnezeu te avertizează, acceptă o astfel de osândă. Regele David a declarat că osândirea unui om neprihănit este un act de milă, considerat un untdelemen turnat pe capul său, pe care nu îl va întoarce de la acesta (Psalmul 141: 5). Chiar și față de lucrurile nesemnificative, dacă un membru al Trupului lui Hristos arată că faptele noastre nu sunt demne de comportamentul creștin, ar trebui cel puțin să îl ascultăm. Dar dacă avertismentul nu continuă, trebuie să-i arătăm răbdare, echivoc.

Ceea ce a făcut Petru greșit în ochii lui Pavel a fost că s-a temut de cei care veniseră de la Iacov. Până atunci, el a coexistat cu noii convertiți dintre Neamuri ca și cum ar fi fost unul dintre ei. Cu toate acestea, când au venit cei care păreau stricți în riturile evreiești, Petru „a alunecat”, iar pentru Pavel această atitudine nu era una demnă de un urmaș al Domnului Iisus. De fapt, Petru dădea un exemplu greșit pentru libertatea obținută întru Hristos.

Trebuie să avem grijă să nu facem ca el, deoarece acest lucru poate întrista noi creștini și chiar face pe cei din afară să vorbească rău despre lucrarea lui Dumnezeu. Dacă suntem conștienți de faptul că ceva nu este păcătos și face parte din libertatea noastră întru Hristos, nu ar trebui să fim intimidați de cei care gândesc altfel. Dar, pe de altă parte, când consumul de carne îl face pe un frate slab în credință, Paul însuși a declarat că nu va mânca niciodată carne.

Cine Îl slujește pe Domnul trebuie să fie atent să aibă același comportament față de toți oamenii, fără să uite că înțelepciunea este întotdeauna benefică. Dacă femeile din lume încep să poarte haine care provoacă pofta bărbaților, de exemplu, cei care sunt creștini nu ar trebui să adopte o astfel de modă. A se feri de tot ce se pare rău (1 Tesaloniceni 5:22) este datoria fiecărei persoane acceptate în familia lui Dumnezeu. Tot ce facem trebuie să fie pentru slava Tatălui!

În orice vreme, hainele trebuie să ne fie albe (Eclesiastul 9:8). Cei care Îl slujesc pe Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna exemple de onestitate și seriozitate. În tot ceea ce facem, fie prin cuvânt, fie prin faptă, Dumnezeul nostru trebuie să fie slăvit.

 

Întru Hristos, cu dragoste,

 

            R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!