Mesajul zilei

22/11/2018 - ASTA TREBUIE SĂ FACI

„Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi.”

Psalmi 97:10

Declarația „cei ce iubiți pe Domnul” împarte omenirea în două. Pe de o parte sunt cei care au și îndeplinesc poruncile, iar pe de alta, sunt cei care se înșală complet. Mulți dintre ei sunt religioși, se străduiesc foarte mult în lucrări sociale și în chestiuni religioase, dar nu știu, de fapt, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Unii chiar știu ce ar trebui să facă, dar nu pun în aplicare. De fapt, toți acești oameni nu au dragostea lui Dumnezeu. Se înșală și aceia care se gândesc că pot obține dragostea divină prin rugăciuni sau fapte. Avantajul iubirii adevărate a Domnului este prea mare: o astfel de persoană va fi iubită de Tatăl.

Versetul pe care îl studiem spune, literalmente, că cine Îl iubește pe Domnul trebuie să urască răul. Cel care nu vede nimic rău în practici greșite dovedește că nu este inclus în grupul celor care Îl iubesc pe Dumnezeu. Când va avea nevoie ca Domnul să-și respecte promisiunile, va realiza cu tristețe că acest lucru nu se poate întâmpla, deoarece Tatăl nu acționează în afara Cuvântului Său și nu poate face ceva care condamnă sau îi ajută pe cei care nu fac ceea ce trebuie.     

Există creștini care nu se dedică Domnului și, de aceea, nu cunosc pericolul care îi paște, deoarece există două forțe care luptă pentru stăpânirea ființei umane. Pe de o parte este Dumnezeul nostru, care dorește să facă din viața noastră o binecuvântare, iar pe de alta, este Satana, care încearcă să ne facă să suferim aici în lume și apoi să ne ia cu el în pierzania veșnică. Cine nu este sfânt, despărțit de Tatăl, este în mare pericol, deoarece se află în afara protecției divine. Departe de Cel Preaînalt, omul se află în raza inamicului.

Cei care rămân alături de Dumnezeu au o mare răsplată: sunt protejați de mâinile Atotputernicului. În plus, ei devin moștenitori ai tuturor promisiunilor și, prin aceasta, puterea divină este întotdeauna cu ei pentru a-i păzi. Pentru aceștia, ușile vor fi întotdeauna deschise și nimic din ceea ce dorește sau uneltește vrăjmașul nu va fi împlinit, căci Cel ce-i păzește nu dormitează și nici nu doarme (Psalmi 121:4). Cel Înalt nu ne va vinde niciodată în mâinile celui rău; dimpotrivă, El ne va păstra întotdeauna, ca și cum am fi „ochii Lui din cap”. E bine că Domnul, pe lângă faptul că este credincios, este Dumnezeul iubirii.

Cei răi, acei oameni care nu respectă Cuvântul, când pot, pun mâna pe ceilalți; dar cei care sunt de la Domnul sunt eliberați din mâinile necurate ale celor care practică nelegiuirea. Dumnezeul nostru cel bun veghează întotdeauna asupra noastră și niciodată, sub nicio formă, nu va permite celor răi să-și vadă intențiile rele îndeplinite în viețile noastre. Suntem complet și veșnic eliberați de orice rău. O mie să cadă alături de tine, și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia (Psalmi 91:7).

Nu mai există nicio scuză. Rețeta divină pentru ca răul să nu te atingă se află în mâinile tale.

 

Întru Hristos, cu dragoste,

 

         R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!