Mesajul zilei

23/11/2018 - DOMNUL FACE TOT CE VREA

„Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.”

Psalmi 135:6

Într-un fel, Îl putem privi pe Domnul ca pe cineva asemănător cu noi, deoarece are și El dorințe, planuri și voințe. Există totuși o diferență notabilă: ceea ce Dumnezeu dorește va fi întotdeauna împlinit, chiar dacă există opoziție din partea dușmanului, căci El este domn peste toate. De aceea, poți crede în El din toată inima, deoarece nimic nu este prea dificil pentru Cel Preaînalt (Matei 19:26b, Marcu 10:27b), iar voința Lui este împlinită întocmai.

Când a creat omul după chipul și asemănarea Sa, Domnul a avut un plan care, pentru o vreme, a fost înghețat din cauza păcatului. Cu toate acestea, odată cu moartea Fiului Său, Iisus, pe Golgota, Dumnezeu a putut să continue ceea ce a început. Din moment ce ești parte din lucrarea divină în prezent, poți vedea cât de mult te iubește. Dumnezeu nu uită niciodată ce ne-a promis; prin urmare, dacă ne facem partea, El își va îndeplini toate promisiunile. Atotputernicul nu eșuează niciodată și nu pierde niciodată o bătălie.

Pe vremea când nu exista nimic, Creatorul a început să pună în aplicare ce avea în inimă, aducând la viață tot ce a propus. Prin urmare, nimic nu a fost creat într-o manieră defectuoasă sau care să necesite îmbunătățire. Întreaga lume funcționa perfect, până într-o zi, când, ispitit fiind, omul - pe care Dumnezeu l-a creat pentru a fi stăpân peste toată creația Lui - L-a trădat, crezând în dușman și supunându-i-se.

Cu toate acestea, deși a căzut în păcat, ființa umană a îndeplinit porunca Celui Preaînalt de a crește și a se înmulți (Geneza 1:28) și astfel am ajuns la generația noastră. Prin urmare, nu există persoană care să nu facă parte din planurile lui Dumnezeu. Chiar și cei care slujesc alți zei, sunt adepți ai altor religii sau au comis crime sunt în inima Domnului. El nu dorește ca nici unul să piară, ci ca toți să vină la pocăință (Ioan 6:39).

Până în ziua de astăzi, alegerea noastră rămâne aceeași, căci odată cu moartea lui Iisus, păcatele noastre au fost iertate. Acum, putem să ne întoarcem la folosirea puterii divine în lumea spirituală, la fel cum facem și în material. Domnul ne-a izbăvit de condamnarea veșnică și a ridicat autoritatea celui rău de deasupra noastră. Prin urmare, nu există nici un motiv pentru ca cineva să trăiască sub jugul înrobitor al iadului. Astăzi în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori (Romani 8:37).

Știm că nimic nu-I scapă Domnului. Aceasta înseamnă că, dacă există vreun rău în viața ta, El va ști exact unde se ascunde, ce capacitate distructivă are și cum poate fi extirpat. Astfel, oricât de „inteligent" ar fi diavolul, nu va rezista în fața voinței divine imperioase. Deci, dacă te hotărăști să scapi de tot ceea ce nu este bun din tine, poți avea încredere în Dumnezeu, căci El te va elibera.

Descoperă în Cuvânt ceea ce vorbește Cel Preaînalt despre tine, și apoi, având credință, decide să se îndeplinească. Avem Numele lui Iisus pentru a face voia Lui.

 

Întru Hristos, cu dragoste,

 

         R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!