Mesajul zilei

08/12/2018 - PĂCĂTOȘII SE POTICNESC NEÎNTRERUPT

Calea celor răi este ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni.

Proverbele 4.19

            Oamenii sunt responsabili de căile pe care le aleg să le urmeze. Atitudinea de a da vina pe diavol nu se potrivește, căci acesta nu poate obliga pe nimeni să-i facă voia. Vrăjmașul poate chiar încerca, însă fiecăruia îi revine să spună nu. Cine nu știe de asta nu-și poate găsi scuză în necunoaștere, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu, pe care cu toții avem obligația de a-L cunoaște, ne previne asupra acestei griji. Modul în care trăiești arată ce ai în inimă, iar cine are cunoștință despre ceea ce Scripturile spun știe cum să rabde ispitele.

            Cei care nu respectă pe Domnul preferă calea ce pare a fi bună ochilor, însă numai cea pe care Dumnezeu o arată este bună. Cel Preaînalt este credincios în a arăta fiilor Săi Calea cea adevărată. Oamenii ce se împotrivesc să apuce calea pe care Tatăl le-a pregătit-o, mai devreme sau mai târziu, se vor căi amarnic, căci oricare alta din afara voinței sfinte este drumul spre locuința morților (Proverbele 14.12). Însă, oamenii care își pun credința în Domnul dovedesc cât este de bine să umble în lumină.

            Nelegiuiții nu văd nimic rău în alegerile lor și chiar îi judecă pe cei care, din toată inima, se supun Domnului. De fapt, cei care nu slujesc lui Dumnezeu sunt asupriți de demon, care îi orbește de tot. În plus, sufletul le este spurcat și, de aceea, nu reușesc să înțeleagă că a umbla în Hristos este infinit mai bine decât să apuci alte căi. Când, însă, se smeresc înaintea Tatălui, își mărturisesc păcatele, se izbăvesc de ele și încep să umble pe căile luminii.

            Cei care nu merg în Domnul nu au niciodată reușită, fiindcă nu au lumina celui neprihănit, dar se fălesc cu ceea ce fac. În ochii oamenilor obișnuiți, asta poate chiar părea a fi o virtute, însă, când aceste lucruri vor atârna în ”Balanța Veșnică”, vor fi găsiți vinovați, fiindcă numai cel care păzește legile sfinte din toată inima reușește să umble de fapt pe calea cea bună. Neprihănirea este mereu un ajutor.

            Nelegiuiții fac atât de multe răutăți încât nici nu-și dau seama de cât de multe piedici li se pun în cale. Cu toții merg din rău în mai rău. Oricât ar încerca, nu reușesc niciodată să se elibereze din cursele pe care vrăjmașul le întinde înaintea lor. Negura duhovnicească în care trăiesc nu îi lasă să realizeze ceea ce le este dăunător, deoarece nu reușesc să distingă lucrarea Domnului de nelegiuirile lui Satana.

            Din dragoste, Dumnezeu permite ca multe piedici să se afle în calea lor, căci, în măsura în care trec prin greutăți, mulți obosesc tot greșind și ajung să înțeleagă de ceea ce se bucură cei care cred în Isus. Astfel, reușesc să dobândească credința necesară pentru a scăpa de atacurile cumplite ale diavolului. Dacă nu reușești să ai realizări, analizează-te și vezi cum prețuiești Cuvântul. Cel mai bine este să umbli în lumină, căci, astfel, nu te vei poticni.                            

           

            În Hristos, cu dragoste,

 

            R. R. Soares

 

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!