Mesajul zilei

12/12/2018 - RĂSPLATA VINE DE LA DOMNUL

”Căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut”

Efeseni 6.8

Cuvântul ne învață că nu există nimic ascuns lui Dumnezeu (Luca 12.2), care pătrunde și cele mai tăinuite semne – inclusiv simțirile inimii. Chiar și organismele microscopice, cum ar fi virușii, sunt văzute de Domnul. De aceea, este bine ca în orice privință să avem mereu intenții bune. Creștinul ce folosește înșelătoria în afaceri, își face planuri machiavelice pentru a-și atinge obiectivele sau se lasă cuprins de gânduri păcătoase se va căi amarnic pentru intențiile sale într-o bună zi.

            Până și o privire necurată ne desparte de Cel Preaînalt. Cât de repede, cine este burlac trebuie să-și găsească jumătatea și să se căsătorească; cei căsătoriți trebuie să-și dea silința să nu se uite cu dorințe ascunse la alți oameni frumoși și plăcuți, căci cel care se uită la o femeie ca s-o poftească a și preacurvit cu ea în inima lui (Matei 5.28). Ori, cine are această meteahnă trebuie să se roage, cerând Domnului izbăvirea de la acest fel de ispită, căci Isus ne-a învățat că, dacă ochii noștri sunt sănătoși, tot trupul nostru va fi plin de lumină (Matei 6.22b; Luca 11.34b).

            Lucrările gheenei au reușită câteodată în atacurile lor împotriva fiilor lui Dumnezeu, căci sunt mulți cei care nutresc dorințe greșite, trăind în duplicitate: pe dinafară par niște sfinți, însă sufletul le este necurat. Când se afla în această lume, lui Isus nu I-a trebuit ca cineva să-I vorbească despre oameni, căci El le cunoștea bine firea.

            Domnul nu Și-a slăbit capacitatea de a ne analiza, însă nu stătea cu caietul și condeiul în mână, gata să noteze greșelile pe care le facem, ci El nota faptele bune pe care le realizăm. Având asta în minte, nu trebuie să te preocupe greșelile și frica de a nu le comite, căci, făcând bine, ființa umană începe să trăiască la alt nivel, astfel încât nici nu are timp de a se gândi la păcat. Așadar, dăruiește-te lui Dumnezeu prin lucrări bune și când Ziua judecății de apoi va sosi, vei fi surprins de răsplata sfântă.

  Contează câtuși de puțin poziția pe care o ai în societate. Chiar unii se pot simți neimportanți, modești, având puține lucruri de arătat celorlalți; însă, pentru Dumnezeu, aceștia sunt de o mare importanță, de îndată ce au fost făcuți după chipul și asemănarea Lui și au venit pe lume pentru a îndeplini sfântul plan. De aceea, toată lumea trebuie să-și dea silința de a face ceea ce este pe placul Tatălui, pentru ca atunci când ziua răsplății va veni să fie la fel de importanți ca toți ceilalți oameni.

            Este bine să ne amintim că Isus a promis că va fi răsplată și pentru faptul de a oferi un pahar cu apă vreunuia dintre frații Săi. Așadar, făcând lucruri bune, vei fi asemenea Domnului, care a umblat peste tot făcând binele și vindecându-i pe cei asupriți de diavol. Fă numai bine și pregătește-te de a ieși de la Judecată cu mâinile pline de binecuvântări. Dumnezeu este credincios și va îndeplini toate promisiunile Sale.

           

            În Hristos, cu dragoste,

 

            R. R. Soares

 

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!