Mesajul zilei

17/12/2018 - NĂDEJDE BINECUVÂNTATĂ

”Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi, şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus şi despre dragostea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei”

Coloseni 1.3-5

Purtarea fraților coloseni a făcut ca apostolul Pavel împreună cu apropiații săi să mulțumească lui Dumnezeu pentru ei. Și purtarea noastră trebuie să determine aceeași atitudine celor care slujesc Domnului. Nu permite ca diavolul să te folosească astfel încât alți oameni să-și piardă credința din cauza ta. De asta se va întâmpla, poți fi considerat vinovat de distrugerea întru veșnicie a unei vieți valoroase.

            Credința noastră vorbește mai tare decât vorbele noastre. Când Domnul ne-a dat acest dar minunat, El a făcut-o ca să devenim biruitori. Singurul Său Fiu nu L-a dezamăgit, astfel încât, cu atât mai puțin nici noi nu putem face așa ceva. Taina este pur și simplu de a crede în ceea ce El îți vorbește inimii prin mijlocirea Cuvântului. Lasă credința și dragostea să arate ce fel de om ești. Lumea trebuie să cunoască pe acei oameni care, cu adevărat, se tem de Dumnezeu și își dau silința de a-I împlini voia.

            Pentru cei ce sunt chemați să se ducă în Împărăția cea veșnică a lui Hristos merită să ne folosim credința și dragostea pe care o avem față de Tatăl pentru a-i ajuta. Până la urmă, cui i s-a dat mult, i se va cere mult (Luca 12.48). Pentru faptul de a fi primit din belșug de la Domnul nostru, avem obligația de a ajuta. Dacă cei care au fost chemați în Împărăția Cerurilor au nevoie de vreo binecuvântare, trebuie să ne folosim de autoritatea cu care am fost investiți de Isus și să poruncim ca răul să iasă din acei oameni.

            Suntem învățați despre tot ceea ce trebuie să știe omul care vrea să facă binele tuturor și, mai ales, celor care aparțin celorlalți membri ai familiei creștine. Dacă ne îndeplinim îndatorirea, nu vom fi uitați de Tatăl. El vede toate lucrările noastre și știe inclusiv motivul pentru care ne folosim credința. De vom avea nevoie de mai multă putere pentru a ne îndeplini misiunea, Dumnezeu ne va veni de îndată în ajutor.

            Răsplata celor care se dăruiesc binelui se află pusă deoparte în Ceruri. Isus ne-a dat exemplu de cum să procedăm, cât și porunca de a face aceleași lucrări pe care El le făcea. Nouă ne revine de asemenea misiunea de a alunga cu credință demonul, așa cum Învățătorul făcea în vechime. Fii sigur că nu există problemă pe care Domnul ne-o pune pe umeri și la care să nu reușim să-i găsim rezolvarea. Așadar, puneți mâna la treabă! Puterea fiind în mâinile voastre, să nu încetați de a face binele oricui are nevoie.

            Cuvântul lui Dumnezeu a fost Mijlocul prin care frații coloseni au putut să aibă atâta încredere și, prin Cuvânt, au avut reușită în îndeplinirea poruncii sfinte în legătură cu dragostea pe care o nutreau față de ceilalți fii ai lui Dumnezeu, cât și față de cei rătăciți; astfel, au fost cu toții binecuvântați. Atunci când creștinii se izbăvesc de propriile slăbiciuni și încep să îndeplinească ceea ce le-a fost poruncit, toată lumea are de câștigat.    

 

            În Hristos, cu dragoste,

 

            R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!