Mesajul zilei

19/12/2018 - MAREA DIFERENȚĂ

”Le-am dat Cuvântul Tău, şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume”.

Ioan 17.14

Creștinii nu sunt din lume și nu au nimic de-a face cu sistemul ce stăpânește pe Terra și înrobește milioane de oameni cu orice fel de păcate. De aceea, nu trebuie să ne punem inima în ceea ce există pe aici. Ori, nu este nimic rău în a te bucura de lucrurile bune, dar nu le putem iubi într-atât încât să facem din ele centrul de interes al vieții noastre; până la urmă, atenția trebuie să ne fie focalizată pe ceea ce știm că este voia sfântă pentru noi.

            Este important să stăm departe de minciunile lui Satana, căci, altfel, nu vom mulțumi pe Domnul. Cuvântul ce ne-a fost dat de Dumnezeu ne-a făcut să ne eliberăm de sub orice supunere față de puterea diavolului. Acum, suntem fii ai Celui Preaînalt, cetățeni ai Cerurilor, și de aceea lumea ne urăște. Dar asta contează câtuși de puțin pentru noi – chiar pentru că, de ne iubește, ceva greșit s-ar întâmpla. Cu cât ne dăruim mai mult Dumnezeului nostru, cu atât mai clar vom vedea diferența ce există în favoarea noastră pentru faptul de a nu ne afla sub jugul firii umane, ci, da, sub ocrotirea drăgăstoasă a Tatălui.

            Ceva important de care să ții seamă este faptul ca și cel mai mic dintre fiii lui Dumnezeu să poată fi membru al Împărăției Sale veșnice așa cum suntem noi. Și El a fost despărțit de lume și, pentru totdeauna, este în legătură cu Tatăl nostru. Dacă căutăm cu atenție, vom vedea că toți membrii binecuvântatului Trup al lui Hristos au puteri ce ne-ar ajuta mult de ar fi puși la lucru. Din această pricină, trebuie să ne rugăm pentru toți mântuiții și să colaborăm pentru ca niciunul dintre ei să nu se piardă. A face pe un frate să stea de neclintit în Hristos cu toate drepturile sale este atitudinea pe care trebuie să o practici.    

            Poziția pe care o avem în Isus este de o siguranță desăvârșită. Însă, fratele meu, de fiecare dată când vrăjmașul te va ispiti, arătându-ți că nu există diferență între viața ta și cea a oricărui alt om, amintește-ți că, la fel ca Hristos, nici tu nu ești din lume. Dacă Satana insistă să te tulbure, folosește Numele lui Isus pentru a nimici orice rău. Niciodată să nu lași vreun loc celui rău în viața ta, ci, dacă se întâmplă să cazi în păcat, caută imediat să primești iertarea sfântă. Nu trăi departe de Domnul nici măcar o secundă!

            Nu trebuie să facem nici un sacrificiu pentru a înceta de a mai fi în lume, căci dobândirea locului nostru în Hristos este gratuită. Trebuie doar să rămânem neclintiți în el, crezând că Isus nu va spune niciodată ceva ce să nu fie adevărul deplin. Noi suntem din lume. Aleluia!

            Umblă demn de poziția ta în Isus, ca o făptură superioară tuturor forțelor răului.

Astfel, vei avea autoritate pentru totdeauna asupra vrăjmașului. Născându-ne din nou (Iov 3.3) – ceea ce se întâmplă în momentul în care acceptăm pe Isus drept Mântuitor – începem să avem aceeași autoritate pe care El o are. Așadar, niciodată să nu ne pierdem această poziție de supremație asupra vrăjmașului și lucrărilor sale, căci darurile sfinte sunt de netăgăduit. Mântuirea ne este deja hotărâtă!    

           

            În Hristos, cu dragoste,

 

            R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!