Mesajul zilei

26/12/2018 - CUM SĂ RECUNOȘTI MORȚII ÎN DUH

”Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii”.

Psalmi 115.17

Mântuiții au obligația de a slăvi pe Domnul, căci știu ceea ce s-a întâmplat cu ei. Intrarea ta în Împărăția lui Isus nu a fost o simplă schimbare de religie, ci, da, o lucrare măreață pe care Cel Preaînalt a făcut-o în viața ta. Fără mântuire, toți oamenii sunt la fel. Mulți sunt cei care trăiesc în păcat și nu sunt dați în vileag, iar de aceea sunt considerați oameni buni. Însă, cei care au cunoscut mântuirea au văzut puterea lui Dumnezeu de a-i salva de la rătăcire și, din pricina acestui lucru, nu mai fac astăzi lucrările pe care le făceau. Acum, ei trebuie să-L slăvească, căci a fi izbăvit de păcate este o minune. Nu mai există nimeni care să trăiască în păcat pentru ca apoi să se bucure de pace și liniște.

            Cei care nu au fost încă mântuiți sunt morți în duh. Mulți dintre ei sunt prietenii noștri, colegi de muncă sau cu profesii libere, ale căror servicii le folosim, cum ar fi medici, avocați, dentiști și alți oameni care ne ajută și sunt la dispoziția noastră. Neavând o viață duhovnicească, aceștia nu reușesc să slăvească pe Dumnezeu și nici să-I recunoască existența și măreția. În cazul unui mort, rezolvarea nu este aceeași cu cea folosită pentru cei aflați pe patul morții; însă, de vei cere ajutor Domnului, El îți va da rezolvarea cea mai bună.

            Oamenii rătăciți care reușesc să vorbească puțin despre Dumnezeu și să recunoască ceea ce El face sau este capabil să facă vor învia. Pentru aceștia, rezolvarea este diferită, însă, în ambele cazuri, este nevoie să se ceară Domnului să ne călăuzească în toate privințele. Cum știm că El nu va face nimic în afara Cuvântului Său, trebuie să propovăduim ceea ce am învățat prin Scripturi și, cu inspirație sfântă, alte pasaje biblice ne vor fi revelate cugetului. Cel Preaînalt spune că, de suntem înțelepți, Îi vom veseli inima (Proverbele 27.11).

            Trebuie să fim atenți la acea rudă, prieten sau cunoștință care se află la aceeași biserică cu noi, dar nu se mai roagă ca înainte, nu mai are însuflețire pentru a evangheliza sau pentru a ajuta la lucrarea lui Dumnezeu. Este posibil ca acest om să fie pe cale de a muri sau de a fi murit duhovnicește. Dacă este pe cale de a muri, Domnul poate să-l vindece și să-l redea conviețuirii noastre; însă, de a murit, El poate să-i dea viață din nou. Isus a spus că cel care în El crede, chiar de ar fi murit, va trăi (Ioan 11.25). Dacă aceasta îți este starea, învie acum, în Numele lui Isus.

            Sunt cazuri în care familia întreagă a murit în duh. Un membru a început să facă afaceri și să câștige mai mulți bani, molipsindu-i pe toți. Peste puțin timp, ceilalți nu se vor duce la biserică cu bucurie și nici nu se vor ruga cu hotărâre. Isus a atras atenția că grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele altor lucruri îneacă Cuvântul şi-l fac astfel neroditor (Marcu 4.19). Fiți cu mare grijă! Nu cădeți în această capcană, căci aceste lucruri îi fac și pe cei mai sfinți să cadă în păcat.

            Poate încă nu ești mort, dar te pogori în lumea locuinței morților. Când te-ai rugat ultima oară cu adevărată credință?

            În Hristos, cu dragoste,

 

            R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!