Mesajul zilei

28/12/2018 - DEMONUL TE ÎMPIEDICĂ SĂ AUZI

”Ionatan a vorbit bine de David tatălui său Saul: „Să nu facă împăratul”, a zis el, „un păcat faţă de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat faţă de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău”.

1Samuel 19.4

Împăratul Saul, cuprins de ciudă, invidie și ură, nu a ascultat de sfatul înțelept pe care Ionatan, fiul său, i l-a dat. Când demonul pune stăpânire pe cineva face astfel încât acesta să se poarte fără a auzi, a vedea și a fi îndurător. Niciodată să nu lași ura sau dorința de răzbunare să-ți stăpânească inima, fiindcă din cauză că ai fost foarte rănit și nu reușești să ierți, aceasta presupune o revelație: faptul că demonul îți călăuzește viața.

            Oricât de grozavă a fost răutatea l-a care ai fost supus, gândește-te la ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune că se va întâmpla cu cei care nu iartă : nici ei nu vor fi iertați. Motivul pentru care mulți nu acordă iertarea ar fi următorul: diavolul nu vrea să-i piardă și, de aceea, îi face să aibă o semenea purtare. Însă, adevărul este că actul de a ierta te va face mai binecuvântat. Fii înțelept, dând iertare celui care te-a făcut să suferi.

            Cine lasă ca vreun sentiment de ură să-i pătrundă în inimă pierde capacitatea de a auzi pe Domnul. Astfel, acest om nu reușește să trăiască în pace, căci își petrece vremea gândindu-se la ceea ce i s-a făcut. Diavolul, ce a folosit pe cineva pentru a te răni, te ispitește acum pentru a nu acorda iertarea acelui om folosit de el. Cel mai rău este că vrăjmașul te ține în acest mod în mâinile sale, neîngăduind să fii binecuvântat.

            Saul, pierzându-și capacitatea de a auzi pe Cel Preaînalt, primind o poruncă sfântă prin mijlocirea profetului Samuel, nu a acordat atenția cuvenită la tot ceea ce îi fusese poruncit să facă și, astfel, nu s-a supus Domnului. Din această cauză, el și-a pierdut împărăția. Tot la fel, nu lăsa ca diavolul să-ți distrugă capacitatea de a auzi glasul blând și bun al Dumnezeului nostru, căci, de nu îndeplinești ceea ce ți s-a cerut, nu vei reuși să-I fii pe plac. Stai de veghe fiindcă sunt deja mulți cei care nu mai reușesc să-L audă.

            Cel mai bine este să fii călăuzit de Sfântul Duh, ce te va duce mereu spre izbândă. Permițând ca răul să-i umple inima de ură, Saul nu și-a dat seama că faptele lui David erau foarte bune, așa cum observase Ionatan. Cei care nu aud pe Dumnezeu pot muri degrabă, căci copacul ce nu dă rod bun sau încetează de a mai da va fi tăiat. Așadar, fugi de orice păcat, căci un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor (Psalmi 42.7) și, astfel, viața îți va fi un calvar.

            În Hristos, cu dragoste,

            R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!