Mesajul zilei

09/05/2019 - VAI DE CEI CARE TRĂIESC ÎN PĂCAT

Vai de cetatea îndărătnică şi spurcată, vai de cetatea plină de asuprire!. Ea n-ascultă de niciun glas, nu ţine seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său.

Țefania 3.1,2

Ierusalimul, cetetea îndărătnică a poporului lui Dumnezeu, era spurcată și plină de asuprire dar, chiar și așa, a refuzat să audă vocea profeților, pe care Domnul îi trimisese. Țefania a fost folosit pentru a da acestui popor rebel un avertisment din partea lui Dumnezeu. Situația celor care trăiau în acele zile nu este foarte diferită de cea de astăzi, deoarece mulți nu-L ascultă pe Cel Atotputernic și, prin urmare, suferă atacurile inamicului.

Oamenii care trăiau în Ierusalim, nu-și dădeau seama că căzuseră în capcana diavolului. Acelor oameni, nu le păsa ce făceau, pentru că fiind descendenți ai lui Avraam, credeau că erau speciali, indiferent de lucrările care le săvârșeau. Mulți oameni cred același lucru astăzi. Fiind creștini, au impresia că Dumnezeu nu îi condamnă. Greșeala este că nu dăm ascultare Cuvântului Domnului. Cetatea Ierusalimului era spurcată. Astăzi, păcatul pătează în același mod ca și în acele zile. Cine se lasă pradă senzualității și dorințelor desfrâului, în scurt timp realizează că   s-a contaminat complet. Din nefericire, mulți copii ai lui Dumnezeu sunt în această situație. Nu lăsa minciunile inamicului să vină în inima ta, pentru că dacă acest lucru se va întâmpla, nici nu îți vei da seama că te-ai îndepărtat de la mântuire.

Pe lângă îndărătnică și spurcată, cetatea Ierusalimului era plină de asuprire. Cine se află în păcat, nu-și dă seama cât de mult l-a ajutat pe asupritor - diavolul - să persecute poporul lui Dumnezeu. Cine știe să facă binele și nu-l face, conform Cuvântului lui Dumnezeu se află în păcat (Iacov 4:17). El nu mai se roagă, nu îl mai mustră pe cel rău, și cu mult mai puțin, mijlocește pentru cei suferinzi.

Domnul vorbea, dar locuitorii Ierusalimului aveau lucruri mai importante de făcut. Ori de câte ori un popor începe să se dezvolte, există o creștere considerabilă a petrecerilor și sărbătorilor. Chiar și cei care sunt întru Dumnezeu încep să-i imite pe cei păcătoși, participând la petrecerile lor, și la alte festivități ale firii omenești, pe care cei care nu-L cunosc pe Domnul le organizează pentru a se simți bine. Atenție! Poate că acest lucru se întâmplă și cu tine! Cu toate acestea, noi avem o altă petrecere la care putem să participăm.

Vai de Ierusalimul din acele zile! Căzuți deja în păcat, oamenii din acea cetate nu acceptau ocările Domnului. Vor exista întotdeauna oameni cu "soluții miraculoase" pentru a devia ochii oamenilor, de la ocările pe care Dumnezeu le îngăduie asupra celor care sunt ai Lui. Aceștia, atunci când greșesc, se simt cei mai nefericiți oameni. Dar, dacă dau atenție profeților falși, în puțin timp, vor vedea în nelegiuire un lucru normal de practicat.

Nu fă aceeași greșeală. Apropie-te de Dumnezeu și încrede-te în El tot timpul. Nu te lăsa păcălit de oamenii care dau un exemplu negativ, așa cum sunt cei pe care Petru îi numește întinați și spurcați (2 Petru 2:13). Lor le este rezervat întunericul veșnic. Nu fii ca unul din ei! Întoarce-te la Domnul, cât mai este timp!

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!