Mesajul zilei

17/05/2019 - DOMNUL ÎȘI ȚINE LEGĂMÂNTUL

Dacă veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul şi îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi.

Deuteronomul 7:12

Domnul a ales poporul lui Israel; alegerea noastră a fost făcută în același mod. Evreii nu aveau nimic deosebit pentru ca Dumnezeu să-i aleagă - nu erau numeroși, celebri și nici nu aveau ceva special față de alte persoane. Cu toate acestea, pentru că predecesorii lor au fost credincioși și au slujit Dumnezeului Celui Prea Înalt, Domnul a hotărât să țină legământul făcut cu ei, să respecte și să îndeplinească judecățile divine.

Același lucru se întâmplă cu noi. Cine suntem noi, pentru ca Domnul să ne aleagă drept fii ai Săi și să ne dea Duhul Său Sfânt și, împreună cu El, puterea divină? Dacă, în prezent, putem efectua aceleași lucrări pe care Isus le-a realizat aici pe pământ, este pentru că Hristos ne-a înlocuit pe cruce. Lucrarea realizată de către El este responsabilă pentru alegerea noastră și, în consecință, pentru mântuirea noastră veșnică.

Cu toate acestea, dacă nu dăm ascultare la ceea ce spune Duhul Sfânt prin Cuvânt, nu vom avea promisiunile lui Dumnezeu, pe care El Însuși le-a făcut. Acesta este motivul pentru care mulți oameni nu reușesc să înfrunte problemele și sunt dominați de ispite. Cei care îndeplinesc poruncile Domnului vor începe să aibă în mod automat toate cuvintele lor confirmate.

Dumnezeu Își ține legământul făcut cu noi, cu condiția ca noi să respectăm deciziile Sale. Pentru creștinul care trăiește într-un mod egoist și mizerabil, din punct de vedere spiritual, nu există protecția divină și, aproape întotdeauna, inamicul îl hărțuiește cu tot felul de rele. Cerul de deasupra capului său se transformă în fier, și, de asemenea, protecția sa devine fragilă. Astfel că atunci când săgețile răului vor fi lansate asupra vieții lui îi vor provoca daune mari.

Noi suntem mântuiți, pentru a-i sluji lui Dumnezeu și pentru a beneficia de lucrurile bune pregătite de El, pentru cei care dau ascultare poruncilor Lui. Acest lucru simplu ne ajută să fim călăuziți în fiecare lucrare bună. Cel Atotputernic ne poartă pe căi curate și ne deschide ușile pentru tot ce este mai bun. Ca Tată, Domnul știe și vrea să-i binecuvânteze pe copiii Săi.

Cei care rămân în rebelie, vor descoperi mai târziu cât de rău este să nu asculte de Dumnezeu. Unii cred că acest lucru este un mod normal de viață; cu toate acestea, cei care sunt credincioși în ținerea poruncilor, descoperă cât de multe lucruri bune, Cel Atotputernic a pregătit pentru ei. Viața din belșug este într-adevăr reală și productivă. Ea este un dar minunat ,pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru toți cei care fac voia Lui. Așa că a refuza să ne bucurăm de ceea ce Domnul a pregătit pentru noi este cea mai mare nebunie.

Dacă dorești să ai succes, nu crede în minciunile diavolului, ci fii puternic, ferm în credință și împlinitor al poruncilor Domnului. În acest mod, Dumnezeu poate confirma legământul Său și judecățile pe care le-a făcut cu cei ce ascultă de El.

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!